Inzicht in het personeelsverloop 


Binnen humanwave hebben we verschillende rapporten die u inzicht geven in het personeelsverloop binnen uw organisatie.

Van welke afdeling verlaten de meeste medewerkers de organisatie? In welke maand werden de meeste mensen aangenomen? 

In deze helpfile wordt uitgelegd welke gegevens u uit welke rapporten kunt halen om het personeelsverloop inzichtelijk te maken. 


Rapport Management / Personeelsverloop

In dit rapport kunt u zien in welke maand u hoeveel medewerkers in dienst had.  Op basis van zowel aantallen medewerkers als het totaal aan FTE van alle medewerkers bij elkaar opgeteld. Er wordt in dit rapport ook onderscheid gemaakt in de verschillende type contracten. Zo worden stagiaires en ZZP'ers bijvoorbeeld apart weergegeven, zodat u ook per type kunt zien hoeveel medewerkers u in een bepaalde maand werkzaam had in uw organisatie. 


Rapport Management / Medewerkers in dienst

Dit rapport geeft dezelfde informatie weer als het rapport 'Medewerkers uit dienst', met als verschil dat dit rapport kijkt naar de in dienst datum van de medewerkers in plaats van de einddatum van het contract. Hiermee kunt u ook per afdeling zien in welke periode er bij een bepaalde afdeling medewerkers zijn begonnen. Samen met het rapport 'Medewerkers uit dienst' heeft u hiermee een totaal beeld van welke medewerkers  de organisatie hebben verlaten en welke medewerkers de organisatie zijn komen versterken.


Rapport Management / Medewerkers uit dienst

In het rapport 'Medewerkers uit dienst' kunt u zien in welke maand welke medewerker uit dienst is gegaan. Ook is hierin te zien hoe het verloop per maand per afdeling is geweest. Op deze manier kunt u precies zien in welke maand u het meeste verloop hebt gehad en bij welke afdeling de meeste mensen uit dienst zijn gegaan.