Wat betekenen de getallen en iconen in het salaris proces?


Wanneer u uw salarisadministratie heeft uitbesteed aan humanwave dan betekent dit een verloning met meer inzicht en meer controle. 


Dit inzicht geven wij door bij het aanbieden van de concept stroken en het aanbieden van de definitieve bestanden een overzicht te tonen van de loonperiode.Wat betekenen de verschillende vakken?


1. Werknemers: hier ziet u het totaal aantal medewerkers welke deze loonperiode worden verloond. 

2. Te betalen: dit is de netto loonsom, oftewel het bedrag wat op de lopende rekening dient te staan om alle salarissen uit te kunnen betalen

3. Extra uren: dit icroon geeft het aantal extra uren weer wat u heeft uitbetaal. Dit icoon geeft u inzicht in het aantal extra benodigde uren welke u nodig heeft gehad bovenop de reguliere contracturen. 

4. Bruto vergoedingen: Geeft een opsomming van de bruto vergoedingen, zoals bijvoorbeeld bonussen

5. Declaraties: het totaal aan uitbetaalde declaraties wat met de salarisronde is meebetaald

6. Loonkosten: de totale bruto loonkosten voor deze loonperiode