Rapport met de status van de digitale handtekeningen


In dit rapport krijgt u een overzicht van de contracten of andere documenten die nog digitaal ondertekend moeten worden. 


Middels de statussen in dit rapport heeft u altijd direct inzicht in de verzonden documenten naar de medewerkers. 


Wij onderscheiden de volgende statussen:

- In afwachting (het document is verstuurd ter ondertekening, maar nog niet ondertekend)

- Ondertekend (het document is ondertekend)

- Verwijderd (het document is verwijderd uit het dossier van de medewerker)


Let op: de medewerker en de organisatie ontvangen beide ook een mail met de bevestiging en het document welke gedownload kan worden voor de eigen administratie.