Private aanvulling WGA en WW cao Metaal en Techniek (SWWM)


Wanneer je bent aangesloten bij de CAO Metaal en Techniek dan heb je te maken met de Private aanvulling WGA en WW. Als werkgever ben je verplicht om hieraan deel te nemen. Je bent of wordt hierover geïnformeerd middels een brief vanuit de sector.


Wat is de Private aanvulling WGA en WW?

In 2016 is de periode van de WW uitkering verkort, van 3 jaar naar 2 jaar. De CAO wil daarom een aanvullende uitkering bieden voor de werknemers die na twee jaar WW of WIA terugkomen in het vangnet. Echter willen de vakbonden dit niet betalen en het UWV dit niet faciliteren. Om deze reden is er een private instelling opgericht welke voor de aanvulling zorgt.


Wat houdt de regeling in?

Werknemers betalen zelf de premie voor de Private aanvulling WGA en WW, door middel van een inhouding op het salaris. De premie is in 2019 vastgesteld op 0,3%. De premie wordt berekend over hetzelfde jaarsalarisbegrip wat geldt voor het pensioen (PMT) en de sociale regelingen in de Metaal en Techniek (bijvoorbeeld SFM en O&O Fondsen). Het jaarloon pensioen/12 * fte * 0.3% met een maximumgrondslag van 4660,58 euro. Dit betekent dat er maximaal 14 euro bruto per maand bij de medewerker wordt ingehouden.


Wanneer gaat de regeling in?

Dit is een regeling die per 1 juli 2019 is gestart.


Wat moet ik doen?

U dient op alle salarissen van uw medewerkers een premie in te houden. Dit doet u door middel van een component aan te maken in de salarisadministratie en deze daarna te koppelen aan alle arbeidsrelaties van de medewerkers. Neem voor het toevoegen van het component in uw organisatie contact op met onze supportdesk via help@humanwave.nl


Nadat u de verloning definitief heeft gemaakt, dient u maandelijks de ingehouden bedragen op te geven aan de Stichting WW en WGA Metaal (Stichting WWM of SWWM). Via de combinota die u van de stichting ontvangt, draagt u de premies af.  


De toekomst

Het percentage wordt per jaar vastgesteld. De verwachting is dat de premie de komende jaren zal stijgen naar 0,4% in 2020, 0,5% in 2021 en 0,6% in 2022.


Is dit alleen in de sector Metaal en Techniek?

Nee, de sector zorg is in 2018 al gestart (Stichting PAWW).