Hoe worden pauzes geregistreerd met Easy Secure?


Wanneer je tijden registreert via Easy Secure en een planning in humanwave hebt staan waarin de pauzes weggelaten zijn, kan het voorkomen dat de geregistreerde tijden niet overeenkomen met de geklokte tijden. Dit kan het beste uitgelegd worden aan de hand van een voorbeeld. 


Wanneer een medewerker in humanwave een planning heeft van 9:00 tot 12:00 en van 12:30 tot 17:30, waarin de tijd tussen 12:00 en 12:30 leeg gelaten wordt in verband met de pauze, dan zal het totaal aantal uren 8 zijn. Wanneer je 's ochtends om 9:00 inklokt en om 17:30 uitklokt, zal er rekening gehouden worden binnen humanwave met het half uur dat weggelaten is. In de tijdregistratie zul je zien dat kloktijden lopen van 9:00 tot 17:30. Hier is rekening gehouden met het half uur pauze. Dit kun je zien door het aantal pauze minuten dat tussen haakjes wordt weergegeven.