Wordt de uitbetaling van vakantiegeld zwaarder belast?


Bij de uitbetaling van vakantiegeld moeten de tabellen voor bijzondere beloningen worden toegepast. Het gaat immers om een beloning welke eenmalig wordt toegekend. 

Op het reguliere maandloon worden de maandtabellen toegepast. Hierbij mag (indien de loonheffingskorting mag worden toegepast) arbeidskorting en algemene heffingskorting worden toegepast met de in te houden loonheffing. Doordat deze korting al is toegepast in de maandelijkse verloning, kan deze korting niet nogmaals worden genoten bij de uitbetaling van de bijzondere beloning. Dit ziet u terug in het dubbele getal in het percentage voor de inhouding van bijzondere beloning: het verrekeningspercentage. Door deze verrekening sluit de loonheffingskorting beter aan bij de inkomstenbelasting van de werknemer. 


De uitbetaling wordt dus niet zwaarder belast, maar juist belast tegen het daadwerkelijk belastingschijf waar de werknemer in valt met het jaarloon. 


(Let op, dit is dus niet van toepassing als je het vakantiegeld maandelijks uitbetaald. Dan behoort het vakantiegeld tot het maandloon, volgens de maandtabel)