Reserveringen: Vakantiegeld, Eindejaarsuitkering, Persoonlijkbudget, Loopbaanbudget

Reserveringen zijn bedragen die elke salarisperiode gereserveerd worden en (meestal) op een ander moment worden uitbetaald

Welke reserveringen (vakantiegeld en eindejaarsuitkering) zijn er binnen humanwave?
Welke reserveringen (vakantiegeld en eindejaarsuitkering) zijn er binnen humanwave? Standaard worden bij het aanmaken van een organisatie vakantiegeld en ...
Vr, 7 Apr, 2017 at 1:52 PM
Hoe stel ik de eindejaarsuitkering in?
Hoe stel ik de eindejaarsuitkering in? Een eindejaarsuitkering gebruikt u als u elke periode een bedrag wilt reserveren en dit aan het einde van het jaar ...
Vr, 7 Apr, 2017 at 2:36 PM
Hoe zorg ik ervoor dat over overwerk vakantiegeld berekend wordt?
Hoe zorg ik ervoor dat over overwerk vakantiegeld berekend wordt? U kunt als volgt instellen dat over overwerk vakantiegeld berekend wordt: Stap 1 ...
Vr, 5 Jan, 2018 at 10:01 AM
Hoe koppel ik grootboekrekeningen aan mijn reserveringen?
Hoe koppel ik grootboekrekeningen aan mijn reserveringen? Stap 1 U gaat naar het tabblad 'Grootboekrekeningen' in de Algemene instellinge...
Vr, 7 Apr, 2017 at 3:01 PM
Hoe koppel ik een extra reservering voor werkgeverskosten aan een reservering eindejaarsuitkering?
Hoe koppel ik een extra reservering voor werkgeverskosten aan een reservering eindejaarsuitkering? De werkgeverskosten voor reserveringen worden gebruikt ...
Vr, 7 Apr, 2017 at 3:14 PM
Hoe stel ik een loopbaanbudget in?
Hoe stel ik een loopbaanbudget in? Een loopbaanbudget gebruikt u als u elke periode een bedrag wilt reserveren wat de medewerker kan opnemen om zijn kanse...
Vr, 7 Apr, 2017 at 3:53 PM
Hoe betaal ik een loopbaanbudget uit?
Hoe betaal ik een loopbaanbudget uit? Een loopbaanbudget kan op drie manieren worden uitbetaald: Netto - als u iets vanuit het loopbudget betaalt wa...
Vr, 7 Apr, 2017 at 3:59 PM
Hoe zorg ik ervoor dat de reserveringen bij nieuwe medewerkers automatisch gekoppeld worden?
Hoe zorg ik ervoor dat de reserveringen bij nieuwe medewerkers automatisch gekoppeld worden? Wanneer de reserveringen bij nieuwe medewerkers automatisch...
Vr, 7 Apr, 2017 at 4:31 PM
Vast bedrag reserveringen
Vast bedrag reserveringen Een eindejaarsuitkering vast bedrag betekend dat een medewerker aan het einde van het jaar een vast bedrag krijgt (vermenigvu...
Di, 13 Mrt, 2018 at 9:10 AM