Jaarovergang verlof

Maak uw verlofjaar gereed voor 2018
Maak uw verlofjaar gereed voor 2018 Belangrijk! Wanneer u NIETS doet in humanwave zal humanwave het saldo verlofdagen (zowel positief als negatief) 1 op...
Ma, 2 Jul, 2018 at 10:04 AM
Hoe stelt u ATV in?
Hoe stelt u ATV in? In de meeste ondernemingen zijn er afspraken gemaakt hoe om te gaan met ATV saldi aan het einde van het jaar. De afspraak is meesta...
Ma, 11 Dec, 2017 at 2:02 PM
Hoe werken historische vervaldata (wettelijk en bovenwettelijk verlof uit eerdere jaren)
Hoe werken historische vervaldata (wettelijk en bovenwettelijk verlof uit eerdere jaren) Bij een jaarovergang moet het wettelijk en het bovenwettelijk v...
Do, 17 Mei, 2018 at 3:56 PM
Plus min uren in de jaarovergang
Plus min uren in de jaarovergang Bij de jaarovergang wordt het plus min uren saldo overgezet van 2017 naar 2018. Plus min uren worden alleen gebruikt bi...
Ma, 11 Dec, 2017 at 1:51 PM
Openen verlofjaar 2018
Openen verlofjaar 2018 Humanwave zal op 2 januari 2018 het nieuwe verlofjaar automatisch openen voor uw organisatie/bedrijven. Het is belangrijk om ...
Wo, 13 Dec, 2017 at 11:12 AM