Bitcare Integratie | Plannen & afhandelen uren

Bitcare Integratie | Plannen & afhandelen uren

Werk je met de integratie tussen Humanwave en Bitcare dan wil je natuurlijk optimaal kunnen plannen, en uiteindelijk wil je ook de gerealiseerde uren juist afhandelen zodat de uren op de loonstrook, het plus/min saldo, en verlofuren kloppen. In deze helpfile laten we je het plannen van begin tot eind zien. De planning van de medewerker wordt in Bitcare gemaakt. Echter, heb je input nodig vanuit Humanwave. Je wilt immers weten wanneer een medewerker met verlof is of ziek is. Dit heeft namelijk dagelijks invloed op de planning. In de workflow hierboven worden de stappen stuk voor stuk in beeld gebracht. 

In Humanwave | Verlof & verzuim
Medewerkers vragen in Humanwave verlof aan, of melden zich ziek. Dit verzoek moet worden goedgekeurd doordegene die daar verantwoordelijk voor is in Humanwave. 

In Bitcare | Planning & Realisatie
Bitcare haalt automatisch of handmatig op welk moment jij dat wilt, verlof en verzuim op uit Humanwave en verwerkte deze in de planning van de medewerker. Hierdoor weet de planner precies hoe de medewerkers ingepland moeten worden, en kan er rekening gehouden worden met ziekte. Op basis van de input kan de planner dus gaan plannen. 

Vervolgens wil je natuurlijk de realisatie weten. Hoeveel uur heeft de medewerker nu echt gewerkt? Dit kun je in Bitcare op twee manieren bijhouden. 
 1. Op basis van tijdsregistratie: de medewerker klokt in wanneer die begint, en uit wanneer die vertrekt. 
 2. Op basis van de planning: door middel van flex-plannen (extra uren), minder uren of ruildagen. 
Deze gerealiseerde uren zijn de basis van de verloning of van de verlof en/of plus-min saldo's die in Humanwave worden bijgehouden. Het is daarom belangrijk dat vóór je de uren doorzet naar Humanwave je controleert: 
 1. Of alle planningsverzoeken (flex-plannen, minder uren, ruildagen) zijn goedgekeurd? Planningsverzoeken worden niet doorgezet naar Humanwave, controleer dus of deze zijn goedgekeurd.
 2. Of de geklokte uren kloppen? Is iedereen netjes uitgecheckt geweest, zijn er geen gekke uren geklokt? (Indien je met tijdsregistratie werkt)
Vervolgens kunnen de uren doorgezet worden naar Humanwave. Dit doe je handmatig vanuit Bitcare. 

Terug in Humanwave | Afhandelen uren
De gerealiseerde uren zijn doorgezet naar Humanwave. Deze uren zal je in Humanwave moeten afhandelen naar respectievelijk uitbetalen, tijd-voor-tijd (verlof), plus/min saldo, of laten vervallen. Het afhandelen uren doe je onder de algemene planning, of op individueel niveau. Nog een keer rustig doorlezen hoe je uren afhandelt? Lees dan onze helpfile: Hoe handel je extra of minder gewerkte uren af?

  • Related Articles

  • Bitcare Integratie | Een nieuwe medewerker aanmaken

   In deze workflow wordt de integratie rondom een nieuwe medewerker tussen Humanwave en Bitcare verder uitgelegd. Je wilt immers dat alles direct goed staat, zonder heen en weer te blijven gaan. Wanneer je de onderstaande workflow volgt, kom je niet ...
  • Bitcare Integratie | De 7 meest gestelde vragen

   Hieronder vind je de 7 meest gestelde vragen rondom de Bitcare integratie met Humanwave. Waarom zie ik niet dezelfde planning in Humanwave als in Bitcare?  Bitcare stuurt puur de uren door naar Humanwave. Dit zijn alle uren die invloed hebben op de ...
  • Bitcare Integratie | Wat doet de API?

   Wat is de integratie tussen Humanwave en Bitcare? In Humanwave doe je alles rondom je medewerkers; In Bitcare doe je alles rondom de kindadministratie en de medewerkerplanning.  Maar wat doet de integratie tussen Bitcare en Humanwave nu echt? Want ...
  • Bitcare Integratie | Een wijziging in de gegevens van de medewerker doorvoeren

   Wanneer er wijzigingen zijn rondom de persoonsgegevens van een medewerker, denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, wil je dat dit goed verwerkt wordt, zowel in Humanwave als in Bitcare. In deze helpfile bespreken we drie soorten wijzigingen, waar je ...
  • Bitcare Integratie | Uren vanuit Bitcare

   In Bitcare vind de planning en realisatie van de gewerkte uren plaats. Uiteindelijk wil je natuurlijk deze realisatie weten. Hoeveel uur heeft de medewerker nu echt gewerkt en moeten verwerkt worden voor een juiste uitbetaling, verlof of plus/min ...