Foutmelding op geboortedatum en sofinummer in de loonaangifte wat moet ik doen?

Foutmelding in de loonaangifte: Geboortedatum en BSN

Elke maand dien je de loonaangifte van de vorige maand verstuurd te hebben. Het kan zo zijn dat de loonaangifte in eerste instantie wordt geaccepteerd door de Belastingdienst, maar dat je later toch een brief krijgt dat de aangifte een foutmelding bevat en deze gecorrigeerd dient te worden. 

Meldcode: L0088; L0091
In deze gevallen is er een foutmelding gevonden met betrekking tot het BSN en/of geboortedatum van een medewerker. Dit is ofwel:
- L0088: Ongeldig BSN;
- L0091: Ongeldige combinatie BSN en geboortedatum.

Hoe los ik deze melding op?
Stap 1
Controleer bij welke medewerkers dit het geval is en pas de geboortedatum en het BSN nummer aan.
Deze gegevens kun je aanpassen in het profiel van de medewerker onder 'Persoonlijke informatie'. 

Stap 2
Maak een correctie loonaangifte zodat de juiste gegevens naar de belastingdienst gaan. Maak een correctie loonaangiften aan over alle reeds verstuurde perioden. 

Bijvoorbeeld:
Je ontvangt in april de melding dat er bij een medewerker een verkeerde BSN is doorgegeven. De medewerker was in februari nieuw, en is vanaf toen verloond. Je past de gegevens aan in april. 
Je maakt correcties aan over de maanden februari en maart. In maart, zijn namelijk ook de verkeerde gegevens meegestuurd. Hierna kun je de volledige aangifte van april ook versturen. 
April al verstuurd? Zet dan een correctie over april klaar. De correcties worden meegenomen wanneer je de loonaangifte van juni klaarzet. 

De correctie wordt met de eerstvolgende aangifte meegestuurd. 
Lees hier hoe je een correctie loonaangifte aanmaakt.

  • Related Articles

  • Belang van BSN en adres in de loonaangifte

   Als werkgever ben je verplicht om (voor de eerste werkdag) de identiteit van de medewerkers vast te stellen. Indien de medewerker zich niet wil of kan identificeren, dan kun je deze medewerker niet verlonen via Humanwave. Als werkgever kan je immers ...
  • Foutmelding: Oranje driehoek in het medewerkeroverzicht

   Wanneer er informatie ontbreekt in het contract van de medewerker, zal er een oranje driehoek met een uitroepteken achter zijn naam verschijnen, zoals hieronder. Dit kan de volgende oorzaken hebben: Er is geen geboortedatum bij deze werknemer ...
  • Hoe kan ik de bijtelling voor een leaseauto corrigeren?

   Wanneer je medewerker gebruik maakt van een leaseauto en voor dit gebruik geen verklaring 'geen privégebruik' heeft, dan moet je voor deze leaseauto bijtelling berekenen. Dit doe je aan de hand van de fiscale waarde en het bijtellingspercentage van ...
  • Kan ik de WBSO in voeren over vorige maanden?

   Wanneer je de goedkeuring ontvangt om de WBSO afdracht over vorige maanden toe te passen, kun je dit in Humanwave in de correctie loonaangifte corrigeren.  In deze helpfile staat uitgeschreven hoe je de WBSO verwerkt in een correctie loonaangifte. De ...
  • Waarom wordt er geen betaalbestand voor de loonaangifte aangemaakt?

   Het betaalbestand voor de loonaangifte wordt pas aangemaakt wanneer de loonaangifte is verstuurd en gecontroleerd is door de Belastingdienst. De loonaangifte heeft dan de status 'Goedgekeurd'.  Het betaalbestand kan je downloaden onder het tabblad ...