Hoe bepaal ik het bijzonder tarief voor oproepkrachten? - Humanwave

Hoe bepaal ik het bijzonder tarief voor oproepkrachten?

Een oproepkracht werkt flexibel. Humanwave kan niet het jaarloon vaststellen wanneer geen uren worden ingevoerd in de salarisafspraak. Je dient het jaarloon handmatig te herleiden. Je herleidt dan een jaarloon op basis van het lopende jaar. Je moet het jaarloon herleiden alsof je werknemer over het hele lopende jaar zou verlonen. Dit doe je op basis van de verwachte in te zetten uren.

Bijvoorbeeld:
De oproepkracht werkt gemiddeld 8 uur per week. Op jaarbasis is dat 416 uur. Dit vermenigvuldig je met het uurloon en hierbij tel je het vakantiegeld op. In het geval van een uurloon van 10 euro kom je uit op een jaarloon van: 4.492,80 euro. 
Het bijbehorende bijzondere tarief is dan 0%. 

In de onderstaande helpfile vind je de geldende bijzondere tarieven en de inkomensgrenzen.
 1. Wat is bijzonder tarief en hoe bepaal ik dit?

  • Related Articles

  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Wat is bijzonder tarief en hoe bepaal ik dit voor 2022?

   De loonheffing bijzonder tarief is het belastingpercentage wat wordt toegepast op eenmalige verloningen. Hierbij kan je onder andere denken aan de vakantiegeld, overwerk, 13de maand, een bonus, eenmalige uitkeringen en de uitbetaling van verlof ...
  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...
  • Het verlonen van oproepkrachten/flexibele krachten tijdens de NOW 1.0

   De volgende wettelijke afspraken gelden voor het verlonen van oproepkrachten/flexibele medewerkers: Oproepkrachten die WEL hebben gewerkt & korter dan 6 maanden in dienst zijn: - De uren die gewerkt worden, moeten worden betaald.  Oproepkrachten die ...
  • Waar kan ik het percentage bijzonder tarief aanpassen?

   Wanneer je het bijzonder tarief van de medewerker wilt aanpassen omdat je hebt geconstateerd dat deze een ander jaarloon ontvangt, kun je dit als volgt doen: Stap 1 Ga naar de Arbeidsrelatie van de betreffende medewerker en klik door naar de kop ...