Hoe betaal ik de transitievergoeding op juiste wijze uit? - Humanwave

Hoe betaal ik de transitie- of ontslagvergoeding op de juiste wijze uit?

Om de transitievergoeding duidelijk te verwerken in Humanwave moeten er een aantal stappen ondernomen worden. Het is niet wenselijk om in bestaande medewerker deze vergoeding te verwerken. Wij raden daarom aan om dit gescheiden te houden. Een transitie- of ontslagvergoeding is namelijk loon uit een ander dienstverband. In de helpfile spreken we over het uitbetalen van een transitievergoeding, voor het uitbetalen van de ontslagvergoeding kun je dezelfde werkwijze aanhouden. 

Om transitievergoeding in Humanwave te verwerken moeten er drie hoofdzaken gebeuren:
 1. Er moet apart een medewerker aangemaakt worden waar alle instellingen rondom de transitievergoeding wordt opgeslagen;
 2. De arbeidsrelatie moet juist ingesteld worden;
 3. De 'instellingen belasting' moeten juist ingesteld worden. 
 4. Uitbetalen en overige zaken

Aparte medewerker voor transitievergoeding
Stap 1
Maak een nieuwe medewerker aan, welk profiel gelijk is aan de medewerker waarvoor je transitievergoeding moet betalen. Om onderscheid te houden voeg je een (t) achter de naam toe. Let op de volgende zaken bij het aanmaken van het profiel waar de transitievergoeding in staat:
 1. Geef de medewerker een contract voor 1 dag;
 2. Laat informatie over fte en planning leeg en zet deze op 0;
 3. Zorg er voor dat persoonlijke gegevens van de medewerker gelijk zijn, denk hierbij aan geboortedatum, BSN, adres, en het bankrekeningnummer; 
 4. Neem het personeelsnummer over en voeg de letter t toe; 
 5. Stel de contract instellingen juist in; 
 6. Verlof / ATV en vakantiegeld zijn in deze gevallen allemaal niet van toepassing.
Klik op bewaar. 
Als de net aangemaakte "medewerker (t)" niet meer zichtbaar is, controleer dan of het linksboven op "Alle" staat in plaats van "Actief". 


De arbeidsrelatie instellen
Stap 1
Ga naar het profiel van "medewerker (t)" en ga in het linkermenu naar het tabblad Arbeidsrelatie. 

Stap 2
Klik op het potlood achter het contract en pas hier het Nr. inkomensverhouding aan. 
Gebruik een gekke code, zoals 666 of 999. 


Kies voor Bewaar

Stap 3
Terug in de Arbeidsrelatie, controleer of er een salarisafspraak van 0 in staat. Zo niet, voeg deze dan toe.
(Als deze in eerste instantie niet zichtbaar is, kies dan voor "Meer opties")

Stap 4
Klik op "Voeg afspraak toe" en kies voor de afspraak: Transitievergoeding. 
Om deze te berekenen, lees dan deze helpfile.


Instellingen belasting instellen
Stap 1
Terug in de Arbeidsrelatie: ga naar het kopje "Instellingen belasting". 

Stap 2
Klik op de optie "Geavanceerde instellingen...", rechts onderin en klik daarna op het potlood om deze aan te passen. Stap 3
Pas hier de volgende zaken aan:
 1. Jaarloon: deze kun je halen uit de oorspronkelijke kaart van de medewerker
 2. Bijzonder tarief: deze wordt automatisch bepaald wanneer het jaarloon wordt ingevoerd. 

 3. Tabel kleur: Groen
 4. Jaarloon: vul hier het laatste jaarloon van de medewerker in. Deze kun je terugvinden in arbeidsrelatie van het oorspronkelijke profiel van de medewerker.
 5. Code dienstverband: 62 - Ontslagvergoeding/transitievergoeding 
 6. WW: nee
 7. ZW: nee
 8. WAO/IVA/WGA: nee
 9. ZVW: Wel verzekeringsplichting, normaal tarief werkgeversheffingStap 4
Kies voor 'Bewaar' om de instellingen op te slaan. 


Uitbetalen en overige zaken
Als de bovenstaande stappen juist zijn doorlopen staat de transitievergoeding nu juist ingesteld.
Via Salaris kun je voor de "medewerker (t)" een loonstrook genereren waar de transitievergoeding op komt te staan. 

Let op de volgende zaken:
 1. De transitievergoeding komt op een aparte loonstrook. De medewerker ontvangt dus twee stroken.
 2. Aan het einde van het jaar zal de medewerker een aparte jaaropgave met daarop de transitievergoeding moeten ontvangen. 
In beide gevallen geldt, is de medewerker al uit dienst dan moeten de loonstroken en de jaaropgaaf nog apart worden nagemaild. 
  • Related Articles

  • Hoe betaal ik declaraties uit (zonder salaris module)?

   Nadat declaraties zijn goedgekeurd zijn door de daarvoor verantwoordelijke medewerker kunnen deze worden uitbetaald. De goedgekeurde declaraties worden dan getoond onder de kop 'Afhandelen' in het menu 'Declaraties'. Stap 1 Ga via Start naar je ...
  • Hoe betaal ik een declaratie uit (met salaris module)?

   Nadat declaraties zijn goedgekeurd door de daarvoor aangewezen persoon kunnen deze worden uitbetaald. De goedgekeurde declaraties worden dan getoond in het menu 'Salaris' onder 'Nog te doen'. Stap 1 Ga via Start naar 'Salaris'. Het scherm opent op de ...
  • Medewerkers uit dienst? Gebruik het IMCAV model.

   Wanneer een medewerker uit dienst gaat, is het belangrijk om professioneel en correct afscheid te nemen van de vertrekkende medewerker. Dit hoort immers bij goed werkgeverschap. Bij het vertrek van een medewerker dienen nu eenmaal een aantal zaken ...
  • Hoe betaal ik verlof uit van een medewerker die uit dienst gaat?

   Wanneer een medewerker uit dienst gaat, bijvoorbeeld omdat zijn contract afloopt, of omdat deze zelf besluit te vertrekken, kan het zijn dat er nog verlof open staat. Wanneer dit resterende verlof niet wordt opgemaakt voor het einde van het contract ...
  • Hoe kan ik reiskosten salderen?

   Het kan zo zijn dat jouw organisatie het woon-werkverkeer van medewerkers vergoedt tot X aantal kilometers per enkele reis, en voor andere zakelijke kilometers een hoger bedrag vergoed dan de fiscaal vrijgestelde €0,21 per kilometer. Hierdoor worden ...