In dienst takenlijst

Hoe kan ik de in dienst takenlijst verrijken?

Om ervoor zorg te dragen dat je niets vergeet wanneer medewerkers in dienst treden, kan je een 'In dienst takenlijst' aanmaken bij de instellingen. De lijst met 'In dienst taken' wordt automatisch gegenereerd zodra een medewerker wordt aangemaakt binnen Humanwave.

Hoe maak je deze In dienst takenlijst aan?
Dit doe je binnen de algemene instellingen onder tabblad 'In en uit dienst'. Klik op het plusteken om een taak toe te voegen.
Om je een handje te helpen hebben wij onderstaand een opsomming gemaakt van zaken die geregeld moeten worden wanneer een werknemer in dienst treedt.

In dienst takenlijst 
 1. Nieuwe medewerker het intake formulier overhandigen
 2. Arbeidsovereenkomst opmaken en laten ondertekenen door Directie
 3. Ondertekende arbeidsovereenkomst ontvangen
 4. Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen ontvangen
 5. Kopie identiteitsbewijs ontvangen
 6. Kopie bankpas ontvangen (voor de verloning) of bankrekeningnummer
 7. Pasfoto opvragen
 8. Personeelshandboek overhandigen
 9. Getekende geheimhoudingsovereenkomst ontvangen
 10. GDPR/AVG document
 11. Kopie van (noodzakelijke) diploma’s/certificaten
 12. Verklaring omtrent gedrag ontvangen
 13. Medewerker aanmelden bij Pensioenfonds
 14. Medewerker aanmelden bij Arbodienst
 15. Medewerker aanmelden bij Verzekeraar
 16. Organisatie informeren over komst nieuwe medewerker
 17. Bedrijfsmiddelen beschikbaar stellen (laptop en telefoon)
 18. Bewijs van ingebruikname van bedrijfsmiddelen (bruikleenovereenkomsten)
 19. Werkplek inrichten
 20. Toegang tot (automatiserings-)systemen verlenen
 21. E-mail adres aanmaken
 22. Useraccounts aanmaken
 23. Introductiegesprek met leidinggevende op eerste werkdag
 24. Lease auto regelen / aanmelden bij leasemaatschappij
 25. ICE nummer opslaan
 26. Medewerker aanmaken in Humanwave
 27. Medewerker dossier aanleggen en delen
 28. Relevante e-mail borgen in dossier van de medewerker
 29. Medewerker uitnodigen voor toegang in Humanwave
 30. Medewerker wijzen op Humanwave medewerker app video
 31. Medewerker toevoegen aan project in urenregistratie

Tip van Humanwave:
Stel onder herinneringen de in dienst notificaties zo in, zodat je naast de in-dienst takenlijst niet meer mist! 
Lees hier verder over herinneringen.
  • Related Articles

  • Hoe kan ik de uit-dienst-takenlijst uitbreiden?

   Om ervoor zorg te dragen dat je niets vergeet wanneer medewerkers uit dienst gaan, kan je een 'uit-dienst-takenlijst' aanmaken bij de instellingen. Deze lijst met uit-dienst-taken kan je genereren zodra een medewerker een einddatum in zijn/haar ...
  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen. Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe kan ik reiskosten salderen?

   Het kan zo zijn dat jouw organisatie het woon-werkverkeer van medewerkers vergoedt tot X aantal kilometers per enkele reis, en voor andere zakelijke kilometers een hoger bedrag vergoed dan de fiscaal vrijgestelde €0,21 per kilometer. Hierdoor worden ...
  • Hoe voer ik een (nieuwe) medewerker in?

   Je kunt verschillende typen medewerkers invoeren. Humanwave ondersteunt behalve contracten met werknemers en stagiaires ook contracten/afspraken met externen zoals gedetacheerden, uitzendkrachten, vrijwilligers en ZZP’ers. In deze helpfile wordt ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...