Hoe kan ik instellen wie in de organisatie wat kan goedkeuren?

Hoe kan ik instellen wie in de organisatie wat kan goedkeuren?

Voor het optimaal inzetten van je organisatie is een juiste goedkeuringsflow belangrijk. Wie is er verantwoordelijk voor het goedkeuren van welke aanvragen? 

Er zijn drie mogelijke instellingen voor de goedkeuringsflow voor verlofaanvragen of het indienen van declaraties:
 1. HR manager: De medewerker die de rol Supervisor of HR manager heeft onder het menu 'Autorisatie';
 2. Manager (medewerker): Dit is de manager die gekoppeld is aan de medewerker, lees hier verder;
 3. Geselecteerde medewerker: Je kunt hier een medewerker selecteren zonder dat deze extra rechten heeft of gekoppeld is aan de medewerker als manager. Let wel op, deze medewerker krijgt dan alle verzoeken van de organisatie binnen.
Afhankelijke van de bovenstaande keuze komen de aanvragen als notificatie bij deze gebruiker terecht. 


Verlof en Verzuim

Stap 1
Ga naar Start en klik op 'Instellingen'.

Stap 2
Kies in de rij kopjes voor 'Verlof en verzuim'.
Je kunt hier per verloftype instellen wie deze aanvragen moet goedkeuren. 

Declaraties

Voor declaraties gaat dit op dezelfde manier. Deze instellingen zijn te vinden onder de kop 'Declaraties' in de algemene instellingen. 
  • Related Articles

  • Waar kan ik declaraties goedkeuren?

   Grip op wat er gedeclareerd wordt is belangrijk. In Humanwave kunnen de medewerkers altijd en overal een declaratie insturen. Maar hoe handel je deze nu correct af? Ook met de alleen HR module kun je de declaraties via Humanwave uitbetalen. De ...
  • Informeren werknemer bij goedkeuring verlof

   In sommige gevallen kan het handig zijn dat naast de persoon die verlofaanvragen goedkeurt, er ook nog iemand anders geïnformeerd wordt wanneer er een aanvraag is goedgekeurd. Bijvoorbeeld  Een medewerker dient bijzonder verlof in, en het gaat om ...
  • Hoe kan ik overwerk instellen?

   Elke organisatie gaat anders om met overwerk. Krijgen jouw medewerkers verlofuren terug voor ingediend overwerk, krijgen ze deze uren uitbetaald, of is het afhankelijk van de situatie? In Humanwave kun je dit op verschillende manieren instellen. ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?

   In het profiel van de medewerker wordt weergegeven wat de medewerker doet, wie de persoon is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor de medewerker gedaan zijn. Het profiel is in vier tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen ...