Hoe koppel ik een projectlid aan een taak

Urenregistratie | Hoe koppel ik een projectlid aan een taak?

Medewerkers kunnen pas uren registreren op een project zodra ze aan een taak binnen dit project zijn gekoppeld. Wanneer een medewerker nog niet is gekoppeld zullen ze deze taak ook niet terug zien in hun eigen profiel. In deze helpfile staat uitgelegd hoe je een medewerker toevoegt aan een project en kan koppelen aan een taak. 

Stap 1
Ga via Start naar de Urenregistratie en klik daarna op het project waaraan je de medewerker wilt toevoegen. 

Stap 2
Je kunt de medewerker op twee manieren toevoegen: door deze eerst toe te voegen als projectlid onder "leden" via het plusteken. 
Of door deze direct toe te voegen aan een projecttaak. We gaan door op de laatste stap.

Stap 3
Open de taak waarop de medewerker de uren moet gaan verantwoorden via het potloodje. 
Kies bij Toekennen aan 'Selecteer' en bij Nieuwe toewijzen, kun je de gewenste medewerker selecteren. 
Wanneer je de medewerker aanklikt, zal hij getoond worden onder "toewijzingen". 


Stap 4
Geef aan vanaf welke datum tot en met welke datum de medewerker moet worden ingedeeld op deze taak.
Vul in hoeveel uren de medewerker word ingedeeld op de taak.

Stap 5
Klik op "Bewaar" om de taak op te slaan.
De medewerker kan vanaf nu uren registreren op deze taak. 

Lees hier hoe je optimaal Humanwave Uren kunt gebruiken:
  1. Aan de slag met Humanwave Uren