Hoe stel ik een medewerker in die oproepkracht is? - Humanwave

Hoe stel ik een medewerker in die oproepkracht is?

Heb je nul-uurders (oproepkrachten) in dienst, dan kun je deze medewerkers verlonen via Humanwave. In deze helpfile zullen we toelichten hoe je oproepkrachten kunt toevoegen aan Humanwave en hoe je het contract voor deze medewerkers klaar zet. 


Nieuwe oproepkracht aanmaken
Stap 1
Ga naar de medewerkerlijst via Start, kies het plusteken

Stap 2
Doorloop de schermen, en let daarbij op het volgende:
 1. Maak de planning leeg;
 2. Kies type werknemer;
 3. Selecteer in het scherm arbeidsvoorwaarden, type contract: Oproepkracht
 4. Stel bij 'salaris' de uren en dagen in op 0
 5. Geef het uurloon in. 
Stap 3
Kies voor bewaren, de oproepkracht is nu aangemaakt, en staat direct goed ingesteld. Arbeidsrelatie juist instellen
Een oproepkracht heeft net als een normale medewerker recht op een minimumuurloon, vakantiegeld en vakantiedagen. Afhankelijk van hoe je dit uitbetaald stel je de arbeidsrelatie in. Dit kan op drie manieren:
 1. Je betaalt de oproepkracht het uurloon inclusief vakantiegeld en vakantiedagen uit.
 2. De oproepkracht krijgt direct het uurloon uitbetaald, en reserveert vakantiegeld en vakantiedagen.
 3. Je splitst het uurloon, vakantiegeld en vakantiedagen uit op de loonstrook, en betaald deze maandelijks direct uit. 
Wij raden de laatste werkwijze aan. Op deze wijze voorkom je dat je een oproepkracht onder het minimumloon betaald, je kan aantonen dat je de oproepkracht juist verloond naar de fiscus en je hebt geen administratieve werkzaamheden rondom opbouw vakantiegeld en vakantiedagen. Deze helpfile zal verder gaan hoe je de oproepkracht kunt instellen volgens de laatste werkwijze. 

Stap 1 : Stel het juiste uurloon in
Wanneer je de oproepkracht net hebt aangemaakt zoals hierboven beschreven staat, staat het basis uurloon juist ingesteld. 
Wanneer je deze nog moet aanpassen, ga je naar de arbeidsrelatie van de oproepkracht en kies je de het potloodje om dit uurloon te wijzigen. 
Zorg ervoor dat aantal dagen, uren en het fte op 0 staan. 

Stap 2 : Stel het maandelijkse uitkeren van vakantiegeld in
Ga naar de arbeidsrelatie van de oproepkracht. 
Open de vakantiegeld afspraak met het potloodje, is deze niet aanwezig, kies dan "voeg afspraak toe", en selecter 'vakantiegeld'
Kies bij "Elke periode uitbetalen", 'Ja'. Stap 3 : Stel het direct uitbetalen van het verlof in
Hiervoor moet het component direct verlof uitbetalen aangemaakt worden. Lees hier hoe je dit doet.
Verwijder de verlofopbouw-afspraak, er wordt immers geen verlof opgebouwd. 
Kies "Voeg afspraak toe" en selecteer het component welke hiervoor is aangemaakt.  

De oproepkracht staat nu volledig juist ingesteld.
  • Related Articles

  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen.  Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe voer ik een medewerker in?

   Je kunt verschillende typen medewerkers invoeren. Humanwave ondersteunt behalve contracten met werknemers en stagiaires ook contracten/afspraken met externen zoals gedetacheerden, uitzendkrachten, vrijwilligers en ZZP’ers. In deze helpfile wordt ...
  • Hoe verwijder ik een verzuimmelding?

   Het kan zijn, dat een verzuimmelding onjuist of dubbel is ingevoerd. Wanneer je een verzuimmelding uit het systeem wilt verwijderen, ga je als volgt te werk: Stap 1 Ga naar de planning van de medewerker. Wanneer deze niet op jaar opent, klik je naar ...
  • Hoe stel ik een loopbaanbudget in?

   Een loopbaanbudget gebruik je als je elke periode een bedrag wilt reserveren wat de medewerker kan opnemen om zijn kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren of zijn werk beter te kunnen doen. Een loopbaanbudget kan verplicht zijn vanuit de CAO. Het ...
  • Hoe anonimiseer ik een medewerker?

   In de bestaande AVG privacywetgeving moet het mogelijk zijn voor medewerkers om geanonimiseerd te worden wanneer zij hierom vragen. Belangrijk is dat de regels van de Belastingdienst wel in acht worden genomen. Zo is dit niet mogelijk wanneer de ...