Hoe voeg ik verlofrecht toe aan een medewerker - Humanwave

Hoe voeg ik verlofrecht toe aan een medewerker?

Medewerkers met een verlofafspraak bouwen verlof op. Met uitzondering van stagiaires en DGA's hebben alle medewerkers recht op verlofopbouw, dus ook oproepkrachten. In het laatste geval wordt dit vaak direct uitbetaald (lees hier verder).
Het kan echter zijn dat de verlofopbouw van een medewerker op nul staat, terwijl deze hier wel recht op heeft. In dat geval ontbreekt vaak het verlofrecht bij de medewerker, hieronder staat hoe je deze kunt toevegen. 

Stap 1
Ga naar de arbeidsrelatie van de medewerker die nog geen verlofopbouw heeft. 

Stap 2
Klik op de button: "Voeg afspraak toe" en kies voor Verlof

Stap 3
Vervolgens krijg je een scherm te zien waar je verschillende afspraken m.b.t. verlof per medewerker kunt aanpassen.
 1. Opbouw: Als je kies voor 'Opbouw volgens organisatie', gaat de verlofopbouw af op wat je in de algemene instellingen onder 'Verlof en Verzuim' hebt aangegeven als voltijd recht. Bij 'Individuele afspraken' kun je zelf het totaal voltijd recht invullen voor de medewerker.
 2. Methode: Hierin geef je aan of de werknemer verlof krijgt a.d.h.v. zijn/haar contract of a.d.h.v. het aantal gewerkte uren.
 3. Voltijd rechten: Dit is het voltijd verlofrecht per jaar. (Het recht wat de medewerker krijgt als hij/zij een FTE van 1 zou hebben en het hele jaar werkt).
 4. Beginsaldo: Het resterende saldo van vorig jaar dat meegenomen is naar het huidige jaar.
 5. Andere correcties: Overige aanpassingen in het verlofsaldo.
Stap 4
Kies voor Bewaar om op te slaan. 

Stap 5
Onder de planning zal je nu de verlofopbouw terugvinden. 

  • Related Articles

  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen.  Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe voer ik een (nieuwe) medewerker in?

   Je kunt verschillende typen medewerkers invoeren. Humanwave ondersteunt behalve contracten met werknemers en stagiaires ook contracten/afspraken met externen zoals gedetacheerden, uitzendkrachten, vrijwilligers en ZZP’ers. In deze helpfile wordt ...
  • Hoe voeg ik bedrijfsmiddelen toe?

   Het toevoegen van bedrijfsmiddelen kan je zowel op organisatieniveau als op medewerkerniveau doen. Dit wil zeggen dat je vanuit het profiel van de medewerker een bedrijfsmiddel kunt toevoegen, maar ook vanuit de organisatie. In onderstaande stappen ...
  • Hoe kan ik berichten versturen naar mijn medewerkers?

   Via Berichten kun je makkelijk en snel vanaf één plek intern naar alle medewerkers communiceren. Met één bericht houd je iedereen op de hoogte van de laatste zaken. Zo informeer je iedereen in een keer over wijzigingen in het privacybeleid of over ...
  • Hoe voeg ik de 30% regeling toe?

   Wanneer je buitenlandse medewerkers in dienst hebt, maken deze mogelijk extra kosten. Je kunt de medewerker een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor de kosten die de medewerker maakt. Dit heet de 30% regeling. Deze kun je samen met je medewerker ...