Hoe wijzig ik het salaris van een medewerker of andere afspraken? - Humanwave

Hoe wijzig ik het salaris van een medewerker?

Het kan voorkomen dat het salaris van een medewerker verandert vanaf een bepaalde datum, zonder dat de andere afspraken veranderen. Bijvoorbeeld door een salarisverhoging of door een aanpassing in het aantal contracturen. Het salaris kan je in het huidige contract wijzigen. Het is echter ook mogelijk dat het salaris wijzigt omdat de medewerker een nieuw contract krijgt. Kijk hiervoor bij Hoe verleng ik het contract van een medewerker? 

Hieronder wordt uitgelegd hoe het salaris aangepast kan worden in het huidige contract.

Stap 1
Ga naar de arbeidsrelatie van de medewerker van wie je het salaris wilt aanpassen.

Stap 2
Klik op het potloodje achter de salarisafspraakStap 3
Indien je op het potlood klikt, krijg je drie opties:
 1. Aanpassen vanaf een bepaalde datum: Dit doe je als bijvoorbeeld het fte is gewijzigd of de medewerker een salarisverhoging heeft gehad. Het vorige salaris zal dan een einddatum krijgen. De historie wordt op deze manier netjes behouden. 
  Voorbeeld: Je past het salaris per 1 juli aan van 2000,00 euro per maand naar 2050,00 euro. De afspraak van 2000,00 euro per maand wordt dan per 30 juni afgesloten.
 2. Huidige aanpassen: Dit doe je indien je een foutief salaris hebt ingevoerd.
  Voorbeeld: Je hebt een salaris van 2.050,00 euro ingevoerd maar dit had 2.000,00 euro moeten zijn. De ingevoerde gegevens worden dan overschreven.
 3. Maak een historische aan: Dit doe je als je het dossier wilt verrijken met oude salarisgegevens.
  Voorbeeld: De medewerker had van 1-1-2019 tot 31-12-2019 een salaris van 1.850,00 euro. 
Stap 4
Je kan er in deze stap ook voor kiezen om het salaris in zijn geheel te verwijderen. Hou hierbij rekening met het feit dat deze medewerker dan niet meer verloond kan worden en dat dit invloed heeft op de verlofberekening.   • Related Articles

  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen.  Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe voer ik een medewerker in?

   Je kunt verschillende typen medewerkers invoeren. Humanwave ondersteunt behalve contracten met werknemers en stagiaires ook contracten/afspraken met externen zoals gedetacheerden, uitzendkrachten, vrijwilligers en ZZP’ers. In deze helpfile wordt ...
  • Hoe ziet het Full Service Proces eruit?

   Wanneer je je salarisadministratie hebt uitbesteed aan Humanwave dan betekent dit een verloning met meer inzicht en meer controle. In het Full Service proces zal je optimaal samenwerken met onze Salaris Experts. De mutaties, concept loonstroken en ...
  • Hoe verwijder ik een verzuimmelding?

   Het kan zijn, dat een verzuimmelding onjuist of dubbel is ingevoerd. Wanneer je een verzuimmelding uit het systeem wilt verwijderen, ga je als volgt te werk: Stap 1 Ga naar de planning van de medewerker. Wanneer deze niet op jaar opent, klik je naar ...
  • Hoe wijzig ik het fte van een medewerker indien de medewerker meer of minder gaat werken?

   Het fte van een medewerker kan je in het contract wijzigen wanneer een medewerker gaat de medewerker meer of minder uren per week gaat werken. Hier hoef je niet direct een nieuw contract voor aan te maken. Wijzigt het fte wel tegelijkertijd met de ...