Hoe wijzig ik het salaris van een medewerker of andere afspraken? - Humanwave

Hoe kan ik het salaris van een medewerker wijzigen?

Het kan voorkomen dat het salaris van een medewerker verandert vanaf een bepaalde datum, zonder dat de andere afspraken veranderen. Bijvoorbeeld door een salarisverhoging of door een aanpassing in het aantal contracturen. Het salaris kan je in het huidige contract wijzigen. Het is echter ook mogelijk dat het salaris wijzigt omdat de medewerker een nieuw contract krijgt. Kijk hiervoor bij Hoe verleng ik het contract van een medewerker? 

Hieronder wordt uitgelegd hoe het salaris aangepast kan worden in het huidige contract.


Stap 1
Ga naar de arbeidsrelatie van de medewerker van wie je het salaris wilt aanpassen.

Stap 2
Klik op het potloodje achter de salarisafspraakStap 3
Indien je op het potlood klikt, krijg je drie opties:
 1. Aanpassen vanaf een bepaalde datum: Dit doe je als bijvoorbeeld het fte is gewijzigd of de medewerker een salarisverhoging heeft gehad. Het vorige salaris zal dan een einddatum krijgen. De historie wordt op deze manier netjes behouden. 
  Voorbeeld: Je past het salaris per 1 juli aan van 2000,00 euro per maand naar 2050,00 euro. De afspraak van 2000,00 euro per maand wordt dan per 30 juni afgesloten.
 2. Huidige aanpassen: Dit doe je indien je een foutief salaris hebt ingevoerd.
  Let op: Als je kiest voor deze optie, zal de historie van de vorige afspraak overschreven worden. Kies hier dus alleen voor indien de huidige afspraak onjuist is.
  Voorbeeld: Je hebt een salaris van 2.050,00 euro ingevoerd maar dit had 2.000,00 euro moeten zijn. De ingevoerde gegevens worden dan overschreven.
 3. Maak een historische aan: Dit doe je als je het dossier wilt verrijken met oude salarisgegevens.
  Voorbeeld: De medewerker had van 1-1-2019 tot 31-12-2019 een salaris van 1.850,00 euro. 
Klik vervolgens op 'Volgende'

Stap 4
In dit scherm kun je de wijziging doorvoeren. Vul de gewenste datum in op de dag dat de wijziging plaatsvindt en vul vervolgens de salariswijziging in. Bij het invullen van het fulltime salaris, FTE en uren per week, wordt het uiteindelijke salaris en het uurloon automatisch berekend.

Je kan er in deze stap ook voor kiezen om het salaris in zijn geheel te verwijderen. Houd hierbij rekening met het feit dat deze medewerker dan niet meer verloond kan worden en dat dit invloed heeft op de verlofberekening. 

Klik op 'Bewaar' om op te slaan. 
  • Related Articles

  • Hoe kan ik een vaste planning toevoegen/wijzigen bij een medewerker?

   Medewerkers met een vast aantal werkuren per week werken vaak ook in een vast rooster. Dit wil je natuurlijk overzichtelijk registreren bij deze medewerkers, zodat je bijvoorbeeld kunt inzien of er genoeg bezetting is. Ook kun je dan bijvoorbeeld ...
  • Hoe wijzig ik het vaste bedrag per maand aan pensioenbijdrage?

   De pensioenregeling is afhankelijk van het pensioenfonds waarbij je bent aangesloten. In deze helpfile gaan wij uit van een regeling waarbij een vast bedrag per maand wordt ingehouden op het salaris van de medewerker voor de pensioenbijdrage. Het ...
  • Hoe kan ik reiskosten salderen?

   Het kan zo zijn dat jouw organisatie het woon-werkverkeer van medewerkers vergoedt tot X aantal kilometers per enkele reis, en voor andere zakelijke kilometers een hoger bedrag vergoed dan de fiscaal vrijgestelde €0,21 per kilometer. Hierdoor worden ...
  • Hoe zet ik loonheffingskorting aan/uit?

   Het kan zijn dat de loonheffing bij een medewerker gedurende het contract aan- of uitgezet moet worden. Dit gebeurt altijd op het verzoek van de medewerker. Wanneer de loonheffingskorting aan- of uitgezet moet worden, dan is het hierbij wel ...
  • Hoe kan ik het plus/min saldo corrigeren?

   Werk jij met plus/min uren omdat je een jaarurennorm hebt afgesproken met de medewerker? Dan is er grote kans dat er aan het einde van het kalenderjaar de plus/min uren verrekend moeten worden. In deze helpfile zullen we je uitleggen hoe je makkelijk ...