Hoe verleng ik een contract voor een medewerker? - Humanwave

Hoe verleng ik een contract van een medewerker?

Wanneer het contract van een medewerker verlengd wordt, dient er in Humanwave een nieuw contract te worden toegevoegd. Zo houd je zicht op hoeveel tijdelijke contracten een medewerker heeft gehad en of deze eventueel al recht heeft op een vast contract. (Wanneer moet een medewerker een contract voor onbepaalde tijd krijgen?)

Er is sprake van een van de volgende situatie: 
- een tijdelijk contract loopt af en de medewerker wordt verlengt met een nieuw tijdelijk contract;
- een tijdelijk contract loopt af en deze wordt omgezet naar een vast contract. 

Wordt het tijdelijke contract voor de einddatum omgezet in een vast contract? Lees dan onze helpfile: Een medewerker krijgt eerder een vast contractStap 1
Ga naar de arbeidsrelatie van de medewerker waarvan je het contract wilt verlengen.

Stap 2
Klik op 'Contract toevoegen' rechtsboven in het scherm.
In het scherm wat naar voren komt, kies je voor "Een nieuw contract voor deze medewerker". 
Klik op 'Volgende'.

Instellingen dienstverband
 1. Opvolger huidig contract: Deze laat je aangevinkt staan, behalve als:
  1. Het vakantiegeld moet worden uitbetaald;
  2. De medewerker eerst stagiair was en nu in dienst komt.
 1. Neem contract instellingen over: Deze laat je aangevinkt staan, behalve als:
  1. De medewerker eerst stagiair was en nu in dienst komt.
Arbeidsrelatie
 1. Type arbeidscontract: Deze pas je enkel aan wanneer het type contract wijzigt.
  1. Bijvoorbeeld een oproepkracht die een standaard medewerker (vaste-uurder) wordt. 
 2. Bedrijf: Dit pas je alleen aan als een medewerker voor een ander bedrijf binnen de organisatie gaat werken. 
 3. Contractduur:
  1. Krijgt de medewerker een tweede (of derde) contract voor bepaalde tijd, kies dan de duur van het contract. De einddatum zal automatisch ingeladen worden. 
  2. Krijgt de medewerker een contract voor onbepaalde tijd, dan kies je hier voor 'Vast'. 
 4. Ondertekend: Met de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), is het zo dat voor niet-ondertekende arbeidscontracten de hoge WW/AWF-premie geldt. Wanneer deze niet aangevinkt is, wordt er automatisch hoge WW/AWF berekend. 
 5. Nr. Inkomensverhouding: Wanneer het contract opvolgend wordt verlengt, hoef je dit nummer niet aan te passen.
  1. Wanneer je deze wel moet ophogen kun je teruglezen in onze helpfile: "Wanneer moet je het nummer inkomsenverhouding aanpassen?"
 6. Datum: Afhankelijk van de contractduur, word hier de einddatum automatisch ingeladen, natuurlijk ben je vrij om deze data aan te passen wanneer deze anders zijn afgesproken. 
 7. Einde proeftijd: Dit veld vul je alleen indien een proeftijd met de medewerker is afgesproken. Bij contractverlengingen is die meestal niet van toepassing. 

In de schermen die volgen, kan je eventueel standaard belastinginstellingen aanpassen, deze zijn vaak onveranderd.
In de volgende schermen kan je eventueel overige arbeidsvoorwaarden aanpassen, zoals salaris, vakantiegeld, verlof en andere vergoedingen.
In het laatste scherm kies je voor 'Bewaar' om het nieuwe contract op te slaan. 
De nieuwe arbeidsrelatie is nu aangemaakt.

Na het aanmaken van het nieuwe contract worden de verlofrechten en reserveringen herberekend.

  • Related Articles

  • Hoe pas ik een verkeerde begin- of einddatum in een contract aan?

   Het kan voorkomen dat de verkeerde begin- of einddatum in het contract staat. In deze helpfile staat beschreven hoe je dit kunt aanpassen.  Let op, wil je een contract verlengen? Lees dan hier verder: Hoe verleng ik een contract? Stap 1 Ga naar de ...
  • Hoe kan ik het fte van een medewerker wijzigen als de medewerker meer of minder gaat werken?

   Het fte van een medewerker kan je in het contract wijzigen wanneer een medewerker meer of minder uren per week gaat werken. Hier hoef je niet direct een nieuw contract voor aan te maken. Wijzigt het fte wel tegelijkertijd met de contractverlening, ...
  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen. Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe kan ik het salaris van een medewerker wijzigen?

   Het kan voorkomen dat het salaris van een medewerker verandert vanaf een bepaalde datum, zonder dat de andere afspraken veranderen. Bijvoorbeeld door een salarisverhoging of door een aanpassing in het aantal contracturen. Het salaris kan je in het ...
  • Hoe verwijder ik een contract?

   Contracten die in het verleden zijn toegevoegd zijn een onderdeel van het personeelsdossier. Wanneer contracten worden verwijderd kunnen gaten ontstaan in je personeelsadministratie, en dit is niet wenselijk.  Het verwijderen van een contract is om ...