Hoe wordt de vaste reiskostenvergoeding berekend?

Hoe wordt de vaste reiskostenvergoeding berekend?

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de reiskosten van de medewerkers met een vast bedrag te vergoeden. Deze vergoeding wordt dan als component toegevoegd aan de arbeidsrelatie. De voorwaarde hiervoor is dat de medewerker tenminste 128 dagen naar kantoor komt o.b.v. 214 werkdagen. Dit geld voor 5 reisdagen per week. Als de medewerker minder reisdagen heeft, wordt de vergoeding naar rato berekend. 

De formule voor het berekenen van de vaste reiskostenvergoeding is als volgt:

aantal werkdagen in een kalender jaar * aantal km per dag * km-vergoeding * (het aantal werkdagen volgens contract / 5 werkdagen) / 12 maanden

In de berekening wordt er rekening gehouden met verlofdagen, feestdagen, ziektedagen. Als een werknemer meer dan 6 weken ziek is, dan moeten de reiskosten worden stopgezet.

Als je de vaste reiskostenvergoeding wilt wijzigen in de arbeidsrelatie, kun je dit doen met behulp van deze helpfile.
  • Related Articles

  • Hoe kan ik reiskosten salderen?

   Het kan zo zijn dat jouw organisatie het woon-werkverkeer van medewerkers vergoedt tot X aantal kilometers per enkele reis, en voor andere zakelijke kilometers een hoger bedrag vergoed dan de fiscaal vrijgestelde €0,21 per kilometer. Hierdoor worden ...
  • Hoe wordt de verlof- en atv-opbouw berekend?

   Het verlof van medewerkers wordt in Humanwave per kalenderjaar berekend. Wanneer het contract van een medewerker niet over een volledig kalenderjaar loopt, wordt de verlofopbouw berekend op basis van het aantal werkzame maanden binnen het betreffende ...
  • Hoe wordt verlof op basis van gewerkte uren berekend?

   In Humanwave kan je het verlof op verschillende manieren instellen. Wanneer je een medewerker hebt met een flexibel contract dan kan je Humanwave zo instellen dat het verlof ook flexibel wordt opgebouwd. Het verlof stel je dan in op basis van ...
  • Hoe pas ik de vaste reiskostenvergoeding in één keer aan?

   Kilometervergoeding naar 21 cent in 2023 Bij veel bedrijven krijgen medewerkers een vergoeding voor hun woon-werk kilometers of andere reiskosten (zoals openbaar vervoer) vergoed. Voor het eerst sinds 2006 wordt de onbelaste kilometervergoeding ...
  • Onbelaste reiskosten | Hoe kan ik deze verstrekken?

   De vaste reiskostenvergoeding is gebaseerd op een gemiddelde van het aantal verwachte werkdagen in een jaar. Als medewerkers langer dan 6 weken thuis zitten, dan zal je de vaste reiskosten stop moeten zetten. Houdt hier ook rekening met vakanties ...