Ik moet de lage WW-premie herzien, hoe doe ik dat? - Humanwave

Ik moet de lage WW-premie herzien, hoe doe ik dat?

Vanaf 2020 kun je te maken krijgen met het herzien van de WW-premie. Bijvoorbeeld wanneer je werkt met vaste contracten waarbij structureel wordt overgewerkt of als je iemand met een vast arbeidscontract (onbepaalde tijd) in de proeftijd ontslaat. Dit artikel gaat in op situaties waarin je de WW-premie moet herzien en hoe je dit kunt uitvoeren in de software van Humanwave.

In deze helpfile worden de volgende onderdelen besproken:
 1. Wanneer moet ik de WW-premie herzien?
 2. Hoe controleer ik de WW-premies binnen Humanwave?
 3. Hoe voer ik dit uit?
 4. Wat zijn de gevolgen voor de boekhouding?


De herziene WW-premie (5%)
De herziene premie wordt toegepast als eerst terecht de lage premie is toegepast, maar er daarna niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden voor de lage premie. Dan moet met terugwerkende kracht de hoge premie worden toegepast. Dit geldt in de volgende situaties:
 1. De vaste arbeidsovereenkomst eindigt uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking. 
  Voorbeeld:
  Je hebt een medewerker met een vast ondertekend contract van 40 uur per week, met een proeftijd van 2 maanden dat begint op 1-3-2021. 
  1. Je besluit het contract op 31-03-2021 te stoppen. Je moet dan de lage WW-premie toepassen en deze premie herzien voor maart.
  2. Je besluit het contract op 30-04-2021 te stoppen. Je moet dan de lage WW-premie toepassen en deze premie herzien voor maart en april.
  3. Je besluit het contract op 01-05-2021 te stoppen. Je moet dan de lage WW-premie toepassen en hoeft de premie niet te herzien.

 2. Je hebt een medewerker met een vast aantal uren per week die een contract heeft van minder dan 35 uur per week, die op jaarbasis 30% meer werkt. 
  Let op: door een tijdelijke maatregel rondom de corona maatregelen, hoeft de werkgever in dit geval de WW-premie NIET te herzien (bron).
  Voorbeeld:
  1. Je hebt een medewerker met een contract van 20 uur per week, deze medewerker werkt structureel het hele jaar 20 uur per week over.
   Deze gaat over de 30% norm heen. In december moet je de WW herzien
  2. Je hebt een medewerker met een contract van 20 uur per week, deze medewerker werkt structureel het hele jaar 7 uur per week over. 
   Deze gaat niet over de 30% norm heen. Je hoeft niet te herzien.
  3. Bij deze medewerker besluit je vervolgens om in december 60 verlofuren uit te betalen. Uitbetaalde verlofuren worden opgeteld (volgens het UWV) bij de gewerkte uren. Nu moet je wel herzien.

 3. Het UWV kan bepalen dat je moet herzien in het geval dat een medewerker binnen een jaar weer in een uitkeringssituatie terecht komen (dit wordt gehandhaafd vanaf 2021).
  Voorbeeld:
  Je geeft iemand met een WW uitkering een vast contract. Na 6 maanden blijkt de samenwerking niet te werken en met wederzijds goedvinden wordt de arbeidsrelatie verbroken en de medewerker vraagt weer een uitkering aan. Nu moet je de WW-premie herzien.


Hoe controleer ik de WW-premies binnen Humanwave?
In de software van Humanwave hebben we het rapport WW WAB controle ontwikkeld. Het toont alle gegevens die nodig zijn om de WW juist toe te passen, volgens de berekeningen van het UWV. Dit rapport vind je onder Rapporten/Salaris. Voor het controleren van de herziene WW-premie is alleen de kolom Moet herzien worden? van belang. In de verdere kolommen van het rapport vind je de onderbouwing waarom er herzien moet worden. 

We adviseren om dit rapport 4x per jaar te draaien (bijvoorbeeld maart, juli, november en december). Als je dan in april ziet dat iemand structureel te veel werkt, zou je er ook voor kunnen kiezen om het aantal contracturen te verhogen. Door het aantal contracturen te verhogen kan het zijn dat je alsnog niet hoeft te herzien. In het tweede voorbeeld hierboven had je het aantal uren van 20 per week naar bijvoorbeeld 35 uur per week kunnen aanpassen. 
Hoe voer ik de herziene WW-premie door in Humanwave?
Als je moet herzien dien je de volgende acties uit te voeren in Humanwave:

Aanpassen bij de medewerker
 1. Ga naar de arbeidsrelatie van de medewerker waarvan je de WW-premie moet herzien;
 2. Ga naar zijn arbeidsrelatie;
 3. Ga naar de instellingen belasting;
 4. Kies onder in het scherm voor geavanceerd;
 5. Druk op het potloodje;
 6. Pas Herzien aan naar 'Ja'.


Herziene WW-premie aangeven in de loonaangifte
 1. Ga naar het scherm waar je de loonaangifte aan maakt (Start / Salaris / Loonaangifte);
 2. Maak correctie loonaangifte(n) aan voor de eerdere perioden waarover het WW herzien moet worden (Lees hier hoe);
 3. De correctie aangifte(n) worden klaargezet voor verzending. Deze worden meegenomen met de eerst volgende volledige aangifte. Wanneer je deze verstuurd is de herziene WW aangegeven bij de Belastingdienst. 


Belangrijk! Wat zijn de gevolgen voor de boekhouding?
Er wordt een WW journaalpost aangemaakt in de periode die wordt aangegeven bij de Belastingdienst. Stel je gaat de WW herzien in maart, dan wordt de extra WW-premie opgenomen in de journaalpost van de maand maart. Zorg ervoor dat de correctie loonjournaalpost wordt geboekt in de boekhouding om verschillen te voorkomen tussen de salarisadministratie en de boekhouding.

  • Related Articles

  • Salaris: Controleer je WW/AWF afdracht

   De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 1 januari jongstleden in werking getreden. In de afgelopen periode hebben we een soepele overgang gemaakt naar de veranderingen die deze wet met zich mee brengt. Het blijft echter belangrijk om deze wet na te ...
  • Hoe kan ik de bijtelling voor een leaseauto corrigeren?

   Wanneer je medewerker gebruik maakt van een leaseauto en voor dit gebruik geen verklaring 'geen privégebruik' heeft, dan moet je voor deze leaseauto bijtelling berekenen. Dit doe je aan de hand van de fiscale waarde en het bijtellingspercentage van ...
  • Hoe maak ik een correctie loonaangifte aan?

   Het is mogelijk om correctie loonaangiftes te maken in Humanwave. Hoe dit kan staat in deze helpfile uitgelegd.  Er wordt in deze helpfile ingegaan op de volgende zaken: Wanneer moet ik een correctie loonaangifte aanmaken? Hoe maak ik een correctie ...
  • Hoe kan ik reiskosten salderen?

   Het kan zo zijn dat jouw organisatie het woon-werkverkeer van medewerkers vergoedt tot X aantal kilometers per enkele reis, en voor andere zakelijke kilometers een hoger bedrag vergoed dan de fiscaal vrijgestelde €0,21 per kilometer. Hierdoor worden ...
  • Wanneer moet het laag toegepaste WW-tarief herzien worden?

   Het kan ook mogelijk zijn dat onterecht het lage WW-tarief toegepast is, maar dit het hoge tarief had moeten zijn. Dit kan in drie gevallen voorkomen: 1. De arbeidsovereenkomst eindigt uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking. Met ...