Lijst met aanwezige merge tags - Humanwave

Lijst met aanwezige merge tags

Wanneer je met Humanwave werkt dan kun je met behulp van sjablonen met één druk op de knop arbeids- en of gebruikers/bruikleen overeenkomsten maken. Om de sjablonen te voorzien van de juiste informatie kun je gebruik maken van de onderstaande merge tags. De lijst is opgesplitst in verschillende categorieën. 

Wil je weten hoe je een sjabloon moet maken? Lees dan onze helpfile: Hoe gebruik ik sjablonen?

Lijst met aanwezige merge tags

Organisatie - basis
Gegeven
Tag
Naam van de organisatie
{{organisatie_naam}}
Straat en huisnummer organisatie
{{organisatie_adres}}
Postcode van de organisatie
{{organisatie_postcode}}
Plaats waar de organisatie gevestigd is
{{organisatie_plaats}}
Land waar de organisatie gevestigd is
{{organisatie_land}}
Centraal telefoonnummer organisatie
{{organisatie_telefoon}}
Centraal e-mail adres organisatie
{{organisatie_email}}
Internetadres van de organisatie
{{organisatie_webadress}}
BTW nummer van de organisatie
{{organisatie_btw_nummer}}
Referentiecode van de organisatie
{{organisatie_code}}
LKR nummer van de organisatie
{{organisatie_lkr_nummer}}
Loonheffingsnummer organisatie
{{organisatie_loonheffingennummer}}
Verantwoordelijke binnen de organisatie
{{organisatie_responsible_naam}}

Bedrijf - basis
Gegeven
Tag
Naam van het bedrijf
{{contract_bedrijf_naam}}
Adres van het bedrijf
{{contract_bedrijf_adres}}
Postcode van het bedrijf
{{contract_bedrijf_postcode}}
Plaats waar het bedrijf gevestigd is
{{contract_bedrijf_plaats}}
Land waarin het bedrijf gevestigd is
{{contract_bedrijf_land}}
KVK nummer bedrijf
{{contract_bedrijf_kvk_nummer}}

Locatie - basis
Gegeven
Tag
Naam van de locatie
{{locatie_naam}}
Adres van de locatie
{{locatie_adres}}
Postcode de locatie
{{locatie_postcode}}
Plaats waar de locatie gevestigd is
{{locatie_plaats}}
Land waar de locatie gevestigd is
{{locatie_land}}


Medewerker - basis
Gegeven
Tag
Volledige naam medewerker
{{medewerker_volledige_naam}}
Aanhef medewerker
{{medewerker_titel}}
Initialen medewerker
{{medewerker_initialen}}
Voornaam medewerker
{{medewerker_voornaam}}
Tussenvoegsels naam medewerker
{{medewerker_tussenvoegsels}}
Achternaam medewerker
{{medewerker_achternaam}}
Huwelijkse staat medewerker
{{medewerker_huwelijkse_staat}}
Geboortedatum medewerker
{{medewerker_geboortedatum}}
Nationaliteit medewerker
{{medewerker_nationaliteit}}
Adres medewerker
{{medewerker_adres}}
Postcode medewerker
{{medewerker_postcode}}
Woonplaats medewerker
{{medewerker_plaats}}
Land medewerker
{{medewerker_land}}
Sofi-/Burgerservicenummer medewerker
{{medewerker_sofinummer}}
Personeelsnummer medewerker
{{medewerker_personeelsnummer}}
Huis telefoonnummer medewerker
{{medewerker_telefoon_thuis}}
Privé E-mail adres medewerker
{{medewerker_email_prive}}
Rekeningnummer medewerker
{{medewerker_iban}}
Manager medewerker
{{medewerker_manager}}
Label van medewerker
{{medewerker_label}}

Medewerker - contract
Gegeven
Tag
Contractduur van de medewerker (bepaalde of onbepaalde tijd)
{{contract_duur}}
Begindatum contract medewerker
{{contract_begindatum}}
Einddatum contract medewerker
{{contract_einddatum}}
Periode van uitbetalen (maandelijks, etc.)
{{contract_betaal_periode}}
Einddatum proeftijd medewerker
{{contract_einddatum_proeftijd}}
Voltijd salaris medewerker
{{medewerker_voltijd_salaris}}
Deeltijd salaris medewerker
{{medewerker_deeltijd_salaris}}
Uurloon van medewerker
{{medewerker_uurloon}}
Aantal FTE medewerker
{{medewerker_fte}}
Aantal werkuren per week
{{medewerker_uren_per_week}}
Maximaal aantal uren min-max'er
{{medewerker_max_uren}}
Aantal afgesproken jaaruren
{{medewerker_jaar_uren}}
Aantal werkdagen per week
{{medewerker_dagen_per_week}}
Functie medewerker
{{medewerker_functie}}
Loonschaal
{{medewerker_schaal}}
Periodiek
{{medewerker_periodiek}}
Notitie bij salaris 
{{medewerker_uurloon_notitie}}


Medewerker - Verlof 
Gegeven
Tag
Voltijd verlofrecht
{{medewerker_verlofrecht_fulltime}}
Deeltijd verlofrecht
{{medewerker_verlofrecht_parttime}}
Voltijd verlofrecht in uren
{{medewerker_verlofrecht_fulltime_uren}}
Deeltijd verlofrecht in uren
{{medewerker_verlofrecht_parttime_uren}}
Voltijd ATV recht
{{medewerker_atv_fulltime}}
Deelltijd ATV recht
{{medewerker_atv_parttime}}
Afdeling van de medewerker
{{medewerker_afdeling}}
Voltijd ATV recht in uren
{{medewerker_atv_fulltime_uren}}
Deelltijd ATV recht in uren
{{medewerker_atv_parttime_uren}}

Externe medewerker - contract 
Gegeven
Tag
Externe medewerker: de organisatie van de externe medewerker
{{medewerker_organisatienaam}}
Externe medewerker: het vestigingsadres van de organisatie van de externe medewerker
{{medewerker_organisatie_adres}}
Externe medewerker: de postcode van het vestigingsadres van de organisatie van de externe medewerker
{{medewerker_organisatie_postcode}}
Externe medewerker: de vestigingsplaats van de organisatie van de externe medewerker
{{medewerker_organisatie_plaats}}
Externe medewerker: het vestigingsland van de organisatie van de externe medewerker
{{medewerker_organisatie_land}}
Externe medewerker: het KvK  van de organisatie van de externe medewerker
{{medewerker_organisatie_kvk}}

Medewerker - Bedrijfsmiddelen
Gegeven
Tag
Omschrijving bedrijfsmiddel
{{asset_omschrijving}}
Merk bedrijfsmiddel
{{asset_merk}}
Maat bedrijfsmiddel (kleding)
{{asset_size}}
Serie nummer bedrijfsmiddel
{{asset_serial_number}}
Kleur bedrijfsmiddel
{{asset_kleur}}
Leverancier bedrijfsmiddel
{{asset_leverancier}}
Cataloguswaarde bedrijfsmiddel
{{asset_cataloguswaarde}}
Kosten per maand voor bedrijfsmiddel
{{asset_kostenpermaand}}
Eigen risico bedrijfsmiddel
{{asset_eigen_risico}}
Eigen bijdrage bedrijfsmiddel
{{asset_eigen_bijdrage}}
Bijtelling bedrijfsmiddel
{{asset_bijtelling}}
Kenteken bedrijfsmiddel
{{asset_kenteken}}
Begindatum bedrijfsmiddel
{{asset_begindatum}}
Einddatum bedrijfsmiddel
{{asset_einddatum}}

Overige
Gegeven
Tag
Datum vandaag 
{{vandaag}}
Referentiedatum
{{referentiedatum}}

  • Related Articles

  • Hoe gebruik ik sjablonen?

   Met het aanmaken van een sjabloon kan je tijd en kosten besparen, je laat immers Humanwave het werk voor je doen. In de HR administratie zijn veel soorten documenten geschikt voor het gebruik van een sjabloon. Denk hierbij aan: ...
  • Hoe verrijk ik het personeelsdossier?

   Een goed personeelsdossier is van groot belang, lees verder in onze helpfile: Het belang van een goed personeelsdossier. Op welke manieren je het personeelsdossier kunt verrijken staat beschreven in deze helpfile. Wij adviseren je om te handelen ...
  • Het belang van een goed personeelsdossier

   Een goed en actueel personeelsdossier (dossiervorming) is belangrijk én verplicht. In de praktijk wordt er vaak enthousiast begonnen, maar wordt het up-to-date houden van het dossier nog al eens vergeten.  Leer jezelf aan (of delegeer dit) om bij ...
  • Alles op één plek: de voordelen van een gedigitaliseerde personeelsadministratie met Humanwave

   Wie personeel in dienst heeft, moet een personeelsdossier bijhouden. Hierin worden diverse basisgegevens van de medewerker opgeslagen maar ook het dossier over het functioneren van de medewerkers. Het bijhouden van dit dossier is erg belangrijk. Zo ...
  • Kan ik verlonen met terugwerkende kracht?

   Nee. Om te voorkomen dat er inconsistenties in de boekhouding komen, is het in principe niet mogelijk om met terugwerkende kracht aanpassingen te maken in de salarissen nadat de loonperiode is afgesloten. Denk bijvoorbeeld aan salarisverhogingen of ...