Loonbelastingverklaring: wat te doen als…?

Loonbelastingverklaring: wat te doen als…?

Iedere werknemer die een arbeidsovereenkomst aangaat, wordt gevraagd om een loonbelastingverklaring in te vullen. In deze loonbelastingverklaring dient de werknemer aan te geven of de werknemer wel of geen loonheffingskorting wilt laten toepassen. Dit is de korting die een werknemer kan krijgen zodat er minder loonheffing hoeft te betalen. Aan de hand van de loonbelastingverklaring bepaalt de werkgever of de loonheffingskorting moet worden toegepast. De loonbelastingverklaring is een van de verplichte formulieren die een werkgever van zijn werknemers moet bewaren, lees hier verder over in het belang van een goed personeelsdossier.

Het invullen van de loonbelastingverklaring lijkt heel simpel, maar er zijn een aantal dingen waar je op moet letten.

Wat te doen als...
 1. De medewerker geen loonbelastingverklaring wil invullen: Dit heeft als gevolg dat de medewerker geen loonheffingskorting krijgt. Daarnaast wordt 52% aan loonbelasting en premies volksverzekering ingehouden door de werkgever.
 1. De medewerker de loonbelastingverklaring onvolledig invult: Wanneer hierdoor de loonheffingskorting niet bepaald kan worden, kan de medewerker zelf aangifte voor inkomstenbelasting doen bij de belastingdienst. Eventueel te veel ingehouden en afgedragen belasting wordt dan door de belastingdienst terugbetaald.
 1. De medewerker de loonbelastingverklaring verkeerd invult: De werkgever verlangt een correct ingevulde loonbelastingverklaring. Wanneer deze uitblijft, mag de werkgever zelf aanpassingen maken in de loonbelastingverklaring.
 1. Er iets veranderd in de persoonlijke situatie van de medewerker (trouwen, scheiden, kinderen krijgen): Bij wijzigingen in de persoonlijke situatie moet een medewerker een nieuwe loonbelastingverklaring invullen. De medewerker is niet verplicht een nieuwe loonbelastingverklaring in te vullen wanneer de wijziging tot een lager bedrag aan belasting leidt.
 1. De medewerker een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaat met de werkgever: De medewerker hoeft geen nieuwe loonbelastingverklaring in te leveren wanneer minder dan één jaar geleden het vorige arbeidscontract beëindigd werd.
 1. De medewerker bij een andere werkgever loonheffingskorting krijgt: Een medewerker kan maar bij één werkgever de loonheffingskorting krijgen. Wanneer hij bij een andere werkgever loonheffingskorting krijgt, mag hij geen loonheffingskorting aangeven op de loonbelastingverklaring.
 1. De medewerker inkomsten ontvangt vanuit een andere bron, zoals een nabestaandenuitkering of pensioen? Ook hier geldt dat de medewerker maar bij 1 instantie loonheffingskorting kan krijgen. Is dit van toepassing? Dan mag de medewerker geen loonheffingskorting aangeven op de loonbelastingverklaring. 


  • Related Articles

  • 10 veel voorkomende HR en Salaris situaties

   In deze helpfile vind je een overzicht van 10 situaties welke veel voorkomen in de HR- en salarisadministratie. In het document worden de volgende situaties besproken: De medewerker krijgt een verlenging van zijn contract - zie ook deze helpfile voor ...
  • Wat moet ik doen als een stagiair in dienst komt als werknemer?

   Het in dienst nemen van een stagiair heeft een aantal voordelen. De stagiair kent het bedrijf, de collega's en wellicht al deels van zijn of haar nieuwe functie. Wanneer je een stagiair na de stageperiode in dienst neemt, dan dien je dit te verwerken ...
  • Adviseer je medewerkers om belastingaangifte te doen

   Het kan voor je medewerkers heel goed uitpakken om belastingaangifte te doen voor 1 mei in het huidige jaar. Maar wanneer moeten medewerkers belastingaangifte doen? Zie hiervoor de informatie van de Belastingdienst. De meeste medewerkers hebben in ...
  • Tabblad wijzigingen, wat kan ik hier doen?

   In het tabblad 'Wijzigingen' kan je eenmalige mutaties invullen per medewerker, welke de Full Service salarisadministrateur voor je zal verwerken. Het gaat dus om mutaties die je nog niet zelf hebt verwerkt in de arbeidsrelatie(s) van de ...
  • Wat moet ik doen als ik correcties moet maken?

   Als je correcties moet maken omdat je verkeerde gegevens hebt aangeleverd (verkeerde geboortedatum) of toch een aantal medewerkers vergeten was, dan maak je een nieuwe aangifte aan voor de periode en verstuurd deze. De correcties zullen dan in de ...