Rapportage: Verlofopbouw over gewerkte uren

Rapportage: Verlofopbouw over gewerkte uren

In het rapport "Verlofopbouw over gewerkte uren" kun je terugvinden wat de verlofopbouw van een medewerker per maand is, en hoeveel extra uren de medewerker heeft gemaakt in die maand. Handig wanneer je flexibele krachten hebt, bijv. min-max'ers die over hun meeruren ook verlof opbouwen. 

Benieuwd naar de uitgebreide berekening hoe de verlofopbouw over extra gewerkte uren wordt berekend? Lees dan deze helpfile eerst.

Voordat we het rapport induiken is het belangrijk om te realiseren wanneer de verlofopbouw over gewerkte uren zichtbaar wordt in het verlofsaldi van de medewerker. Dit is afhankelijk van het feit of er wordt gewerkt met de module salaris.

Gebruik je alleen de HR module, dus geen salaris? Het saldo wordt bijgewerkt wanneer de extra uren zijn afgehandeld naar 'uitbetalen'. Let op! De berekening wordt in de nacht gemaakt en is dus niet direct zichtbaar.  
Maak je wel gebruik van de module salaris? Dan wordt de extra opbouw bij het verlofsaldo opgeteld zodra de loonstroken definitief zijn gemaakt. 

 1. Ga naar Rapporten in het linkermenu van de organisatie
 2. Open in het blok "Verlof en verzuim" het rapport "Verlofopbouw over gewerkte uren"
Het rapport kun je draaien over 1 of meerdere periodes. Daarnaast heb je ook de gebruikelijke filters voor Bedrijf, locatie en medewerker. 
Middels de optie "optellen" kun je ervoor kiezen om de verlofopbouw en extra gewerkte over de geselecteerde perioden bij elkaar te laten optellen. 

Wat zie ik in dit rapport?
 1. Werknemer: De naam van de werknemer wie het betreft.
 2. Nummer: Het personeelsnummer.
 3. Periode: de periode waarover het rapport gedraaid wordt. Meerdere periodes worden over verschillende regels getoond, tenzij de optie "optellen" wordt aangevinkt. 
 4. Datum in dienst - Einddatum: De contractdata van de medewerker.
 5. Verlofinstelling: Of het verlof enkel op basis van de contracturen worden berekend, of op basis van de gewerkte uren (uren die zijn afgehandeld naar uitbetaald). 
 6. Voltijd rechten: Het voltijdverlofrecht wat is afgesproken met de medewerker getoond in uren. 
 7. Totale opbouw: De som van de reguliere opbouw, opbouw voor leeftijd, en opbouw voor senioriteit
 8. Reguliere opbouw: De verlofopbouw (per periode of getotaliseerd) van de medewerker. Dit is op basis van het verlofrecht maal het daadwerkelijk FTE (incl. extra gewerkte uren in deze periode). 
 9. Opbouw voor leeftijd: De verlofopbouw voor leeftijdsjaren, indien dit van toepassing is. 
 10. Opbouw voor senioriteit: De verlofopbouw voor het aantal dienstjaren, indien dit van toepassing is. 
 11. Extra gewerkte uren: De extra gewerkte uren de zijn afgehandeld naar "uitbetaald" (wanneer je alleen met Humanwave HR werkt), of daadwerkelijk zijn uitbetaald (wanneer je ook de salarisverwerking in Humanwave uitvoert) van de geselecteerde periode. 

Hoe kun je het rapport het beste gebruiken?
Draai het rapport over meerdere periodes (incl. toekomstige), zonder optellen aan te vinken. Zo kun je makkelijk controleren wat de reguliere opbouw is, en wat de opbouw is wanneer er extra uren zijn verloond en of dat in verhouding met elkaar staat. 
  • Related Articles

  • Hoe wordt verlof op basis van gewerkte uren berekend?

   In Humanwave kan je het verlof op verschillende manieren instellen. Wanneer je een medewerker hebt met een flexibel contract dan kan je Humanwave zo instellen dat het verlof ook flexibel wordt opgebouwd. Het verlof stel je dan in op basis van ...
  • Hoe wordt de verlof- en atv-opbouw berekend?

   Het verlof van medewerkers wordt in Humanwave per kalenderjaar berekend. Wanneer het contract van een medewerker niet over een volledig kalenderjaar loopt, wordt de verlofopbouw berekend op basis van het aantal werkzame maanden binnen het betreffende ...
  • Hoe werkt de verlofopbouw bij jaaruren contracten?

   Medewerkers met een jaaruren contract spreken in het contract een aantal uur af dat er over een bepaalde periode gewerkt dient te worden. Dit aantal uren wordt omgerekend naar vaste uren per week, zodat de medewerker per maand een vast bedrag ...
  • Hoe werkt de verlofopbouw bij min/max contracten?

   De verlofopbouw bij mensen met een min/max contract werkt vaak anders dan bij mensen met een vast contract. Bij mensen met een vast contract wordt de verlofopbouw berekend aan de hand van de fte en het aantal maanden dat de werknemer werkzaam is tot ...
  • De verlofopbouw van een medewerker klopt niet

   Het is een van de zaken die enorm belangrijk is voor de medewerker: het verlofsaldo. Ze weten altijd precies waar ze recht op hebben, en zodra deze niet klopt dan zul je het altijd te horen krijgen. In deze helpfile zullen verschillende controles ...