Waar kan ik de voorkeur voor extra / minder uren afhandeling instellen?

Waar kan ik de voorkeur voor extra / minder uren afhandeling instellen?

Je kan de voorkeur voor het afhandelen van extra gewerkte en minder gewerkte uren instellen binnen het bedrijf van je organisatie. Dit kan je doen door naar de bedrijfsinstellingen te gaan. De voorkeur wordt automatisch ingeladen, maar je blijft vrij om van deze voorkeur af te wijken wanneer er andere afspraken zijn gemaakt. 

In deze helpfile bespreken we de volgende twee mogelijkheden: 
 1. Instellingen op organisatieniveau 
 2. Instellingen op medewerkersniveau

Instellingen op organisatie niveau
Stap 1
Ga naar Start en ga vervolgens naar 'Instellingen'.

Stap 2
De uren afhandeling stel je in per bedrijf.
Ga naar het bedrijf waarvoor je de afhandeling van uren wilt instellen.

Stap 3
Ga naar het tabblad 'Planning en tijdsregistratie':Wij onderscheiden de onderstaande contracttypen. 
 1. Mensen die een contract met vaste werktijden hebben (standaard).
 2. Mensen die een oproepcontract hebben.
 3. Mensen die een min - max uren contract hebben.
 4. Mensen die een jaar uren contract hebben.
De meest gebruikelijke instelling is als volgt:
 1. Bij vaste contracten doe je niets met de extra gewerkte uren of deze worden uitbetaald. 
 2. Bij oproepkrachten worden de gewerkte uren uitbetaald.
 3. Bij min/max contracten worden de extra gewerkte uren uitbetaald.
 4. Bij Jaaruren contracten worden de uren afgehandeld naar het plus/min potje. 
Ook kan je in de bedrijfsinstellingen onder het tabblad 'Planning en tijdregistratie' een aantal andere instellingen instellen wanneer de tijdsregistratie aanstaat. Deze instellingen zijn alleen van toepassing wanneer je met tijdsregistratie binnen jouw organisatie werkt. Hoe je deze kunt instellen wordt in de volgende helpfile uitgelegd: Hoe werken de instellingen voor tijdsregistratie?

Werk je niet met tijdsregistratie maar wel met uren afhandeling, laat dan de instelling 'vergelijk' staan op "Contract vs planning". De contracturen worden dan altijd met de planning vergeleken.


Instellingen op medewerkersniveau 
Naast dat je op bedrijfsniveau een voorkeur kan instellen voor het afhandelen van de minder of extra gewerkte uren, kun je dit ook per medewerker vast leggen. Het kan zijn dat je met de ene vaste kracht hebt afgesproken dat hij altijd tijd-voor-tijd krijgt voor extra gewerkte uren, en met de andere dat deze worden uitbetaald. 

Stap 1
Ga naar het profiel van de medewerker, en klik door naar de arbeidsrelatie. 

Stap 2
Klik op het potloodje achter het contract (direct onder de knop contract toevoegen). 

Stap 3
Onderin het venster dat opent, vind je de kop "Hoe dienen extra gewerkte uren afgehandeld te worden". Vink de optie "volgens individuele afspraken" aan. 
Je kunt nu kiezen wat de voorkeursinstelling is voor deze medewerker. Bijvoorbeeld dat de extra uren altijd naar het verlofsaldo gaan. 
  • Related Articles

  • Waar kan ik de extra of minder gewerkte uren controleren en afhandelen?

   Wanneer je per week de uren van de medewerkers afhandelt, wil je snel kunnen controleren of er extra of minder gewerkte uren zijn. Je kunt deze uren op twee plekken in Humanwave controleren:  Organisatieniveau: hier krijg je een overzicht per week, ...
  • Waarom uren afhandeling?

   Als je met de medewerker de afspraak hebt dat de extra of minder gewerkte uren verder geen invloed hebben, dan is deze helpfile niet van toepassing op jouw organisatie. Binnen veel organisaties is het echter standaard dat de extra en minder gewerkte ...
  • Hoe handel je extra en/of minder gewerkte uren af?

   Je gebruikt Humanwave voor het uitbetalen van de salarissen en de medewerkers registreren de gewerkte uren in Humanwave. De medewerkers hebben de uren ingevoerd; je dient de uren af te handelen om de salarissen te betalen. In deze helpfile gaan wij ...
  • Plus/min uren overzetten naar het verlofsaldo

   Wanneer je het opgebouwde plus/min saldo wilt opnemen of laten uitbetalen dan moet dit saldo eerst worden overgezet van het plus/min uren saldo naar het verlofsaldo. Hoe je dit doet, wordt in deze helpfile uitgelegd. Plus/minuren overzetten via Plus ...
  • Hoe kan ik overwerk instellen?

   Elke organisatie gaat anders om met overwerk. Krijgen jouw medewerkers verlofuren terug voor ingediend overwerk, krijgen ze deze uren uitbetaald, of is het afhankelijk van de situatie? In Humanwave kun je dit op verschillende manieren instellen. ...