Waar kan ik de extra / minder uren afhandeling instellen?

Waar kan ik de extra / minder uren afhandeling instellen?

Je kan de voorkeur voor het afhandelen van extra gewerkte en minder gewerkte uren instellen binnen het bedrijf van je organisatie. Dit kan je doen door naar de bedrijfsinstellingen te gaan. De voorkeur wordt automatisch ingeladen, maar je blijft vrij om van deze voorkeur af te wijken wanneer er andere afspraken zijn gemaakt. 

Stap 1
Ga naar Start en ga vervolgens naar 'Instellingen'.

Stap 2
De uren afhandeling stel je in per bedrijf.
Ga naar het bedrijf waarvoor je de afhandeling van uren wilt instellen.

Stap 3
Ga naar het tabblad 'Planning en tijdsregistratie':Wij onderscheiden de onderstaande contracttypen. 
 1. Mensen die een contract met vaste werktijden hebben (standaard).
 2. Mensen die een oproepcontract hebben.
 3. Mensen die een min - max uren contract hebben.
 4. Mensen die een jaar uren contract hebben.
De meest gebruikelijke instelling is als volgt:
 1. Bij vaste contracten doe je niets met de extra gewerkte uren of deze worden uitbetaald. 
 2. Bij oproepkrachten worden de gewerkte uren uitbetaald.
 3. Bij min/max contracten worden de extra gewerkte uren uitbetaal
 4. Bij Jaaruren contracten worden de uren afgehandeld naar het plus/min potje. 
Ook kan je in de bedrijfsinstellingen onder het tabblad 'Planning en tijdregistratie' een aantal andere instellingen instellen wanneer de tijdsregistratie aanstaat. Deze instellingen zijn alleen van toepassing wanneer je met tijdsregistratie binnen jouw organisatie werkt. Hoe je deze kunt instellen wordt in de volgende helpfile uitgelegd: Hoe werken de instellingen voor tijdsregistratie?

Werk je niet met tijdsregistratie maar wel met uren afhandeling, laat dan de instelling 'vergelijk' staan op "Contract vs planning". De contracturen worden dan altijd met de planning vergeleken.
  • Related Articles

  • Waar kan ik de extra of minder gewerkte uren controleren en afhandelen?

   Wanneer je per week de uren van de medewerkers afhandelt, wil je snel kunnen controleren er extra of minder gewerkte uren zijn. Je kunt deze uren op twee plekken in Humanwave controleren:  Organisatieniveau: hier krijg je een overzicht per week, van ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen.  Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Waarom uren afhandeling?

   Als je met de medewerker de afspraak heeft dat de extra of minder gewerkte uren verder geen invloed hebben, dan is deze helpfile niet van toepassing op jouw organisatie. Binnen veel organisaties is het echter standaard dat de extra en minder gewerkte ...
  • Hoe handel je extra gewerkte uren af en/of minder gewerkte uren?

   Je gebruikt Humanwave voor het uitbetalen van de salarissen en de medewerkers registreren de gewerkte uren in Humanwave. De medewerkers hebben de uren ingevoerd; je dient de uren af te handelen om de salarissen te betalen. In deze helpfile leggen wij ...