Waar kan ik de extra / minder uren afhandeling instellen?

Waar kan ik de extra / minder uren afhandeling instellen?

Je kan de voorkeur voor het afhandelen van extra gewerkte en minder gewerkte uren instellen binnen het bedrijf van je organisatie. Dit kan je doen door naar de bedrijfsinstellingen te gaan. De voorkeur wordt automatisch ingeladen, maar je blijft vrij om van deze voorkeur af te wijken wanneer er andere afspraken zijn gemaakt. 

Stap 1
Ga naar Start en ga vervolgens naar 'Instellingen'.

Stap 2
De uren afhandeling stel je in per bedrijf.
Ga naar het bedrijf waarvoor je de afhandeling van uren wilt instellen.

Stap 3
Ga naar het tabblad 'Planning en tijdsregistratie':Wij onderscheiden de onderstaande contracttypen. 
  1. Mensen die een contract met vaste werktijden hebben (standaard).
  2. Mensen die een oproepcontract hebben.
  3. Mensen die een min - max uren contract hebben.
  4. Mensen die een jaar uren contract hebben.
De meest gebruikelijke instelling is als volgt:
  1. Bij vaste contracten doe je niets met de extra gewerkte uren of deze worden uitbetaald. 
  2. Bij oproepkrachten worden de gewerkte uren uitbetaald.
  3. Bij min/max contracten worden de extra gewerkte uren uitbetaal
  4. Bij Jaaruren contracten worden de uren afgehandeld naar het plus/min potje. 
Ook kan je in de bedrijfsinstellingen onder het tabblad 'Planning en tijdregistratie' een aantal andere instellingen instellen wanneer de tijdsregistratie aanstaat. Deze instellingen zijn alleen van toepassing wanneer je met tijdsregistratie binnen jouw organisatie werkt. Hoe je deze kunt instellen wordt in de volgende helpfile uitgelegd: Hoe werken de instellingen voor tijdsregistratie?

Werk je niet met tijdsregistratie maar wel met uren afhandeling, laat dan de instelling 'vergelijk' staan op "Contract vs planning". De contracturen worden dan altijd met de planning vergeleken.