Waar komt het verlofsaldo terecht dat van 2021 meegenomen mag worden naar 2021?

Waar komt het verlofsaldo terecht dat van 2021 meegenomen mag worden naar 2022?

Wanneer een medewerker aan het eind van het jaar nog niet alle verlofdagen heeft opgenomen en binnen de organisatie is afgesproken dat de medewerker het beschikbare saldo van 2021 mag meenemen naar 2022, dan zal het verlof automatisch over worden gezet naar 2022 (mits de instellingen correct zijn ingesteld hiervoor).

Het saldo dat van 2021 naar 2022 wordt overgenomen, zal na 3 januari bij de medewerker onder het beginsaldo achter 'Resterend vorig jaar' in de Planning onder het jaaroverzicht worden weergeven.

  • Related Articles

  • Waarom wordt het verlof niet van het verlofsaldo afgetrokken?

   Een verlofaanvraag moet eerst goedgekeurd worden voordat het verlof van het verlofsaldo wordt afgetrokken. Is het verlof goedgekeurd maar zijn er geen uren van het saldo afgehaald? Kijk dan naar de planning. De verlofopname in Humanwave wordt ...
  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...
  • Plus/min uren overzetten naar het verlofsaldo

   Wanneer je het opgebouwde plus/min saldo wilt opnemen of laten uitbetalen dan moet dit saldo eerst worden overgezet van het plus/min uren saldo naar het verlofsaldo. Hoe je dit doet, wordt in deze helpfile uitgelegd. Plus/minuren overzetten via Plus ...
  • Wanneer wordt mijn verlofsaldo bijgewerkt?

   Het is fijn om te weten hoeveel verlof je nog hebt openstaan tot het einde van het jaar of tot het einde van je contract. Humanwave berekent jouw verlofopbouw en geeft het totaal aantal verlofuren in een keer weer zodat je weet hoeveel verlof je aan ...
  • Hoe handel je extra en/of minder gewerkte uren af?

   Je gebruikt Humanwave voor het uitbetalen van de salarissen en de medewerkers registreren de gewerkte uren in Humanwave. De medewerkers hebben de uren ingevoerd; je dient de uren af te handelen om de salarissen te betalen. In deze helpfile gaan wij ...