Wat gebeurt er met het verlof tijdens de jaarovergang?

Wat gebeurt er met het verlof tijdens de jaarovergang?

Het komt vaak voor dat er aan het eind van het jaar medewerkers zijn die nog niet al hun verlof hebben opgenomen.
Vaak is het zo dat medewerkers hun verlof, of een deel hiervan, mee mogen nemen naar het volgende jaar.
In Humanwave kun je bepalen wat er met het verlof moet gebeuren tijdens de jaarovergang.
In de nacht van 1 januari wordt het verlofsaldo van het komende jaar opnieuw berekend. Afhankelijk van de instellingen, wordt hier het resterende verlof van het voorgaande jaar toegevoegd.

Een aanvraag die in het voorgaande jaar is gedaan en in het nieuwe jaar pas wordt goedgekeurd, wordt van het saldo van het voorgaande jaar afgehaald en het beginsaldo wordt gecorrigeerd.
Het saldo van de medewerker aan het begin van het jaar is 2 dagen. Een verlof uit het jaar ervoor van 1 dag wordt nog goedgekeurd, het beginsaldo wordt dan aangepast naar 1 dag. 

Hoe stel ik in wat er gebeurt met het verlof aan het eind van het jaar?
De standaard instelling is dat het volledige verlofsaldo wordt meegenomen naar het volgende jaar. Wil je dit, dan hoef je niets in te stellen.

Stap 1
Ga naar de instellingen van de organisatie.
Klik vervolgens bovenin op het tablad 'verlof en verzuim'.
In het scherm dat opent, klik op het potloodje rechts van 'verlof'.

Stap 2
Je kunt totaal uit 3 manieren kiezen om te bepalen wat er gebeurt met het verlof tijdens de jaarovergang:
 1. Toevoegen aan saldo volgend jaar (standaard); het volledige verlofsaldo wordt toegevoegd aan het saldo van volgend jaar 
 2. Verlof vervalt zonder uitbetaling; het volledige verlofsaldo komt te vervallen en wordt niet uitbetaald aan de medewerker
 3. Voeg saldo toe aan volgend jaar met een maximum van X uur; het verlof wordt tot een bepaald aantal uur toegevoegd aan volgend jaar, voor het overige deel kun je kiezen uit 'uitbetalen' of 'vervallen'
  Iemand 5 dagen mag meenemen en de FTE 1: het resterende saldo is 6 dagen, dan wordt het beginsaldo 5 dagen in het nieuwe jaar en wordt er 1 dag uitbetaald of deze komt te vervallen.
  Iemand 5 dagen mag meenemen en de FTE 0,8: het resterende saldo is 6 dagen, dan wordt het beginsaldo 4 dagen in het nieuwe jaar en worden er 2 dagen uitbetaald of deze komen te vervallen.

Klik op 'Bewaar' om de instelling op te slaan.

De afspraak is nu ingesteld en zal automatisch toegepast worden bij de medewerkers.

Lees verder over verlof uit voorgaande jaren


  • Related Articles

  • Waar komt het verlofsaldo terecht dat meegenomen mag worden naar het nieuwe jaar?

   Wanneer een medewerker aan het eind van het jaar nog niet alle verlofdagen heeft opgenomen en binnen de organisatie is afgesproken dat de medewerker het beschikbare saldo van het huidige jaar mag meenemen naar het nieuwe jaar, dan zal het verlof ...
  • Hoe werkt een verlofaanvraag tijdens de jaarwisseling?

   Het is mogelijk om binnen Humanwave verlof aan te vragen over een jaar heen (bijvoorbeeld van 27 december tot en met 5 januari). De voorwaarde hiervoor is wel dat er voor deze persoon een planning in het systeem staat. Dit is namelijk nodig om te ...
  • Wettelijke verlofdagen van vorig jaar laten vervallen

   Een medewerker heeft recht op een minimaal aantal verlofdagen. Er is wettelijk vastgelegd dat dit minimaal 4 keer het aantal werkuren in een week is. Bij een werkweek van 40 uur komt dit uit op 160 uur wettelijk verlof. Alle extra uren die de ...
  • Maak het verlofjaar gereed voor het nieuwe jaar

   In de meeste ondernemingen zijn er afspraken hoe om te gaan met verlofsaldi aan het einde van het jaar. Humanwave ondersteunt de volgende vier scenario's die wij vervolgens zullen uitwerken: Het verlofsaldo wordt 1:1 meegenomen naar het nieuwe jaar; ...
  • De meest gestelde vragen in het begin van het nieuwe jaar

   Wij willen je graag helpen om de jaarovergang van 2023 naar 2024 zo soepel mogelijk te laten verlopen bij jouw organisatie. Daarom hebben wij de meest gestelde vragen rond de jaarovergang over verschillende onderwerpen voor je verzameld en in één ...