Waarom wordt het verlof niet van het verlofsaldo afgetrokken - Humanwave

Waarom wordt het verlof niet van het verlofsaldo afgetrokken?

Een verlofaanvraag moet eerst goedgekeurd worden voordat het verlof van het verlofsaldo wordt afgetrokken. Is het verlof goedgekeurd maar zijn er geen uren van het saldo afgehaald? Kijk dan naar de planning. De verlofopname in Humanwave wordt gebaseerd op de planning, wanneer deze onjuist of incompleet is, heeft dat invloed op de verlofopname. Lees verder in onze helpfile: De verlofopname en het verlofsaldo van een medewerker is onjuist

Hier gaan we verder op andere type verlof die GEEN invloed hebben op het verlofsaldo. De medewerker heeft namelijk in bepaalde situaties recht op verlof waar geen verlofdagen voor ingeleverd hoeven te worden. Dit zijn vormen van Bijzonder verlof en zal niet van het verlofsaldo worden afgetrokken. De opgenomen uren Bijzonder verlof worden verzameld onder het rode bolletje in het overzicht "Planning" bij een medewerker. 

Hieronder een overzicht welke soorten verlof niet van het verlofsaldo van de medewerker wordt afgetrokken:
 1. Dokter/Tandarts: Als je tijdens werktijd een dokter of tandarts afspraak heeft.
 2. Zorgverlof: Wanneer je kind ziek thuis is en je geen oppas kunt regelen.
 3. Zwangerschapsverlof: Als begindatum vul je de ingang van je zwangerschapsverlof in en als einddatum de dag waarop je weer zal gaan werken.
 4. Calamiteitenverlof: Noodzaak, bijvoorbeeld de waterleiding in je huis is gesprongen.
 5. Studieverlof: Als je van de organisatie tijd krijgt om te studeren en dit mag opnemen als verlof.
 6. Bijzonder verlof: Wanneer je naar een begrafenis of een trouwerij moet van een direct familielid.
 7. Ouderschapsverlof: Wanneer je tijd opneemt om tijd met je kind door te brengen.
Of je bepaalde type kan aanvragen is afhankelijk van de instellingen in de organisatie. Onder bijzonder verlof vallen vaak een hoop uitzonderingen. Bij het aanvragen van bijzonder verlof van een medewerker moet de supervisor of manager deze altijd eerst goedkeuren.

  • Related Articles

  • Wanneer wordt mijn verlofsaldo bijgewerkt?

   Het is fijn om te weten hoeveel verlof je nog hebt openstaan tot het einde van het jaar of tot het einde van je contract. Humanwave berekent jouw verlofopbouw en geeft het totaal aantal verlofuren in een keer weer zodat je weet hoeveel verlof je aan ...
  • Hoe wordt de verlof- en atv-opbouw berekend?

   Het verlof van medewerkers wordt in Humanwave per kalenderjaar berekend.  Wanneer het contract van een medewerker niet over een volledig kalenderjaar loopt, wordt de verlofopbouw berekend op basis van het aantal werkzame maanden binnen het ...
  • Hoe kan ik verlof van een medewerker laten uitbetalen?

   Wanneer je het opgebouwde verlof van een medewerker wil uitbetalen kan je dit doen door het verlof van de medewerker te verkopen. Hoe je dit verlof laat uitbetalen, lees je hier. Je kunt dit voor iedere werknemer doen, niet alleen de werknemers die ...
  • Hoe wordt verlof op basis van gewerkte uren berekend?

   In Humanwave kan je het verlof op verschillende manieren instellen. Wanneer je een medewerker hebt met een flexibel contract dan kan je Humanwave zo instellen dat het verlof ook flexibel wordt opgebouwd. Het verlof stel je dan in op basis van ...
  • Informeren werknemer bij goedkeuring verlof

   In sommige gevallen kan het handig zijn dat naast de persoon die verlofaanvragen goedkeurt, er ook nog iemand anders geïnformeerd wordt wanneer er een aanvraag is goedgekeurd. Bijvoorbeeld  Een medewerker dient bijzonder verlof in, en het gaat om ...