De verlofopname en het verlofsaldo van een medewerker klopt niet - Humanwave

De verlofopname en het verlofsaldo van een medewerker is onjuist

Het is een van de zaken die enorm belangrijk is voor de medewerker: het verlofsaldo. Ze weten altijd precies waar ze recht op hebben, en wat ze hebben opgenomen. Zodra deze niet klopt dan zul je het altijd te horen krijgen. In deze helpfile zullen verschillende controles worden besproken welke invloed kunnen hebben op de verlofopname en dus het uiteindelijk verlofsaldo.

Klopt de verlofopbouw van een medewerker niet? Lees dan hier verder. 

Wanneer het verlofsaldo onjuist is, maar de verlofopbouw staat goed ingesteld, betekent dit dat de verlofopname onjuist is. De verlofopname in Humanwave wordt gebaseerd op de planning, wanneer deze onjuist of incompleet is, heeft dat invloed op de verlofopname. 

Gaat het om bijzonder verlof?
Wanneer de medewerker bijzonder verlof heeft aangevraagd worden hier wel uren voor geregistreerd maar deze uren worden niet van het verlofsaldo afgehaald. Lees in onze helpfile "waarom wordt het verlof niet van het verlofsaldo afgehaald" verder welke typen verlof dit betreft. 

Er zijn geen verlofuren opgenomen; het verlofsaldo is te hoog
Controleer of er in de verlofperiode een planning aanwezig is. Zonder planning wordt er ook geen verlof opname berekend. 
Voor flex-krachten moet er ook een flex-plan in het systeem staan voor de dagen dat ze verlof willen opnemen, zodat deze uren berekend worden.
Let op: deze dag moet dan ook uitbetaald worden. 

Er zijn te veel verlofuren opgenomen; het verlofsaldo is te laag
Controleer of de juiste planning in Humanwave staat, wanneer de medewerker minder is gaan werken maar de planning nog niet is aangepast, kunnen er te veel verlofuren opgenomen zijn. 
Controleer of er geen dubbele actieve planning in het systeem staat, waardoor de verlofuren dubbel worden berekend. 
Ga naar: "Planning" en vervolgens naar "Lijst" en controleer of hier 1 planning actief is, wanneer er twee planningen actief zijn, laat er dan eentje vervallen. 

Er zijn te weinig verlofuren opgenomen
Controleer of er voor alle dagen een planning voor de medewerker aanwezig is. 

Staat de planning goed? Controleer dan de verlofinstellingen.
 Ga naar "Instellingen"; "Verlof en Verzuim" ; en klik op het potloodje achter "Verlof". Wanneer hier de optie 'Gebruik contracturen' staat aangevinkt, wordt de verlofopname berekend op het contract-uren per week gedeeld door 5 werkzame dagen. Hierbij gaat de berekening niet uit van de planning. Vink de optie uit, en kies voor bewaar. 

Verlofopname herberekenen
Planning hersteld en staat alles juist? Laat dan de verlofopname herberekenen.
Ga naar de planning van de medewerker en klik op het potloodje achter de verlofaanvraag. 
Vul vervolgens de einddatum opnieuw in, de verlofopname zal op basis van de nieuwe planning worden herberekend. 


  • Related Articles

  • De verlofopbouw van een medewerker klopt niet

   Het is een van de zaken die enorm belangrijk is voor de medewerker: het verlofsaldo. Ze weten altijd precies waar ze recht op hebben, en zodra deze niet klopt dan zul je het altijd te horen krijgen. In deze helpfile zullen verschillende controles ...
  • Waarom wordt het verlof niet van het verlofsaldo afgetrokken?

   Een verlofaanvraag moet eerst goedgekeurd worden voordat het verlof van het verlofsaldo wordt afgetrokken. Is het verlof goedgekeurd maar zijn er geen uren van het saldo afgehaald? Kijk dan naar de planning. De verlofopname in Humanwave wordt ...
  • Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?

   In het profiel van de medewerker wordt weergegeven wat de medewerker doet, wie de persoon is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor de medewerker gedaan zijn. Het profiel is in vier tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen ...
  • Rapport: Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker

   Het rapport 'Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker' geeft je direct inzicht in de openstaande verlofpotjes van de medewerkers en of er verlof mag komen te vervallen, omdat de vervaldatum nadert of al gepasseerd is. Let op: Wijs de ...
  • Het belang van een goed personeelsdossier

   Een goed en actueel personeelsdossier (dossiervorming) is belangrijk én verplicht. In de praktijk wordt er vaak enthousiast begonnen, maar wordt het up-to-date houden van het dossier nog al eens vergeten.  Leer jezelf aan (of delegeer dit) om bij ...