Wanneer moet het laag toegepaste WW-tarief herzien worden?

Wanneer moet het laag toegepaste WW-tarief herzien worden?

Het kan ook mogelijk zijn dat onterecht het lage WW-tarief toegepast is, maar dit het hoge tarief had moeten zijn. Dit kan in drie gevallen voorkomen:

1. De arbeidsovereenkomst eindigt uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking. Met terugwerkende kracht moet dan het hoge tarief toegepast worden indien dit nog niet het geval was.
2. Als er in een kalenderjaar 30% meer uren verloond zijn dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd en het contract minder dan 35 uur per week bleek te zijn (dit scenario is in 2020 en 2021 niet van toepassing)
3. Het UWV kan bepalen dat de WW-premie hoog toegepast had moeten worden in plaats van laag. 

In Humanwave kun je in het rapport 'WW WAB controle' controleren of een toegepast WW-tarief herzien moet worden. Meer informatie over dit rapport kun je vinden in de helpfile 'WW WAB controle rapport'.

  • Related Articles

  • Ik moet de lage WW-premie herzien, hoe doe ik dat?

   Vanaf 2020 kun je te maken krijgen met het herzien van de WW-premie. Bijvoorbeeld wanneer je werkt met vaste contracten waarbij structureel wordt overgewerkt of als je iemand met een vast arbeidscontract (onbepaalde tijd) in de proeftijd ontslaat. ...
  • Wanneer moet het hoge WW-premiepercentage toegepast worden?

   Er zijn drie soorten WW-premiepercentages die toegepast kunnen worden: een hoog, een laag en een herzien percentage. In deze helpfile worden de situaties besproken wanneer het hoge WW-premiepercentage toegepast moet worden. Het hoge WW-tarief moet ...
  • Wanneer mag het lage WW-tarief toegepast worden?

   Er zijn twee soorten WW-premiepercentages die toegepast kunnen worden: een hoog en een laag percentage. Hieronder worden de situaties besproken wanneer het lage WW-premiepercentage toegepast mag worden. Het lage WW-tarief mag toegepast worden indien ...
  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...
  • Salaris: Controleer je WW/AWF afdracht

   De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 1 januari jongstleden in werking getreden. In de afgelopen periode hebben we een soepele overgang gemaakt naar de veranderingen die deze wet met zich mee brengt. Het blijft echter belangrijk om deze wet na te ...