Wat is salaris? - Humanwave

Wat is salaris?

Een salaris is opgebouwd uit twee afspraken: een (maandelijkse) geldelijke vergoeding en de uren die een medewerker per week hiervoor gaat maken. Hierbij zijn er verschillende opties.

 • Je spreekt met je medewerker een vast bedrag per maand af en een vast aantal uren per week. (Vaste urencontract)
  Bijvoorbeeld: de medewerker werkt 30 uur in de week en krijgt hiervoor 1600 euro.

 • Je spreekt met je medewerker een bedrag per gewerkt uur af, elk uur dat een medewerker werkt, krijgt hij uitbetaald. (Oproepkracht)
  Bijvoorbeeld: de medewerker ontvangt 10 euro per gewerkt uur.

 • Je spreekt met je medewerker een minimaal aantal uren per week af dat hij komt werken en de extra gewerkte uren worden uitbetaald. (Min-max contract)
  Bijvoorbeeld: voor 8 uur in de week krijgt de medewerker 500 euro, de extra uren worden tegen het uurloon uitbetaald.

 • Je spreek met de medewerker een minimaal aantal uren in een bepaalde periode af. Op basis hiervan krijgt de medewerker een vast aantal uren per week uitbetaald. (Jaarurencontract)
  Bijvoorbeeld: De medewerker moet in een jaar 416 uur maken, omgerekend is dit 8 uur per week (416/52). De medewerker krijgt 8 uur per week uitbetaald. Aan het einde van het jaar wordt de balans opgemaakt, en eventueel extra gewerkte uren afgerekend. 

Naast het salaris maak je ook andere afspraken over verlof, vakantiegeld en eventueel CAO gerelateerde arbeidsvoorwaarden etc. Hierop wordt in andere helpfiles ingegaan. Deze en de onderliggende helpfiles zullen alleen ingaan op het component salaris zelf.

Als we naar het salaris binnen Humanwave kijken, is dit uit de volgende gegevens opgebouwd:

Salaris (FT): het voltijd salaris, dit is het salaris wat de medewerker verdient als hij een volledige werkweek maakt. Afhankelijk van de sector en CAO kan dit 40 uur, 38 uur of 36 uur per week zijn.
 • Het aantal voltijd uren is erg belangrijk, op basis hiervan wordt veel berekend en bepaald; de verlofopbouw, de pensioenen, het uurloon. Het aantal voltijd uren stel je in bij het bedrijf waarmee de medewerker een contract heeft binnen uw organisatie. Als je organisatie is aangemaakt, dan staat het aantal uur standaard op 40. Werk je met een lager aantal uren per werkweek, dan raden wij aan dit aan te passen voordat je je medewerkers gaat invoeren.
  In deze helpfile vind je hoe je de uren per week kunt aanpassen. 
Uren per week: het aantal uur wat de medewerker per week werkt.
 1. Bij een vast aantal uren per week vul je hier de afgesproken aantal uren in. Bijvoorbeeld: 40 of 32 uur per week.
 2. Bij iemand die per uur wordt betaald, vul je hier 0 uur in.
 3. Bij iemand waarmee je een minimaal aantal uren afspreekt, vul je hier de minimale uren per week in. Bijvoorbeeld als je 8 uur per week afspreek als minimum aantal uur, dan vul je hier 8 in.
Dagen per week: Hier vul je het gemiddeld aantal dagen per week in dat een medewerker werkt. 
 1. Bij voltijd is dit 5 dagen.
 2. Bij een oproepkracht is dit 0 dagen.
 3. Bij een medewerker die de ene week 3 dagen en de andere week 2 dagen werkt, vul je 2.5 dagen in.
FTE (Full time equivalent): op basis van de uren per week en de voltijd uren (uit de instellingen) wordt de fte met 5 decimalen berekend.
Op basis van de fte worden de verlofrechten berekend en het parttime salaris.
 1. Als in de instellingen 40 uur staat en de medewerker werkt 40 uur per week, dan is de fte 1,00000.
 2. Als in de instellingen 40 uur staat en de medewerker werkt 24 uur per week, dan is de fte 0,60000.
 3. Als in de instellingen 38 uur staat en de medewerker werkt 24 uur per week, dan is de fte 0,63158.
 4. Als in de instellingen 36 uur staat en de medewerker werkt 24 uur per week, dan is de fte 0,66667.
Salaris per uur: Het gemiddelde salaris wat een medewerker per uur ontvangt. Dit uurloon is een gemiddelde omdat een medewerker bij een vast salaris per maand ontvangt, maar elke maand een ander aantal uren werkt. Het uurloon wordt als volgt berekend in Humanwave:

( voltijdssalaris * 12 ) / ( doordeweekse dagen in het jaar * (voltijdsuren per week / 5)

Het aantal doordeweekse dagen is ingesteld op standaard 260 ( = 52 * 5, en zoals bij 99% van de salarissystemen staat ingesteld). Dit geeft dan de volgende formule:
 1. Bij 40 uur: (Salaris FTE * 12 ) / ( 260 * ( 40 / 5 ) ).
Als een medewerker dan 2000 euro op voltijdsbasis verdient, dan is zijn uurloon bij verschillende fte:
 1. Bij 40 uur: ( 2000 * 12 ) / ( 260 * ( 40 / 5 ) ) = ( 2000 * 12) / ( 260 * 8,0 ) = 11,53 euro per uur.
Wij ronden het uurloon (rekenkundig) af op twee decimalen.

Salaris: dit is het salaris wat wordt uitbetaald. Dit is het Salaris (FT) * fte
 1. Als in de instellingen 40 uur staat en de medewerker werkt 40 uur per week, dan is het fte 1 met een voltijd salaris van 2000,00 euro geeft dit 1 * 2000,00 = 2000,00 euro als salaris.
 2. Als in de instellingen 40 uur staat en de medewerker werkt 24 uur per week, dan is het fte 0,6 met een voltijd salaris van 2000,00 euro geeft dit 0,6 * 2000,00 = 1200,00 euro als salaris.
 3. Als in de instellingen 38 uur staat en de medewerker werkt 24 uur per week, dan is het fte 0,63158 met een voltijd salaris van 2000,00 euro geeft dit 0,63158 * 2000,00 = 1263,16 euro als salaris.
 4. Als in de instellingen 36 uur staat en de medewerker werkt 24 uur per week, dan is het fte 0,66667 met een voltijd salaris van 2000,00 euro geeft dit 0,66667 * 2000,00 = 1333,34 euro als salaris.

Wanneer het Salaris FTE, en het aantal uren per week worden ingevuld, wordt automatisch het salaris, het fte, en het salaris per uur berekend. Anderzijds, wordt het salaris fte en het aantal uren per week ook berekend wanneer je het salaris en het fte invult. Enkel het salaris per uur wordt niet teruggerekend naar het salaris. Wanneer je alleen het uurloon en het aantal uren per week weet kun je de volgende formule gebruiken:

( aantal werkdagen per jaar * ( voltijdsuren per week / 5 ) * uurloon ) / 12 

Ook hier houd je bij het aantal werkdagen per jaar 260 dagen aan. 

Rekenvoorbeelden:
 • Je hebt een salaris van 1000 euro voor 20 uur bij een voltijdswerkweek van 40 uur?
  Dan vul je bij uren per week 20 in en salaris 1000, het voltijdssalaris wordt nu automatisch uitgerekend naar 2000,00 euro
 • Je hebt een salaris van 1000 euro voor 20 uur bij een voltijdswerkweek van 38 uur?
  Dan vul je bij uren per week 20 in en salaris 1000, het voltijdssalaris wordt nu automatisch uitgerekend naar 1900,00 euro.
 • Je hebt een salaris van 1000 euro voor 20 uur bij een voltijdswerkweek van 36 uur?
  Dan vul je bij uren per week 20 in en salaris 1000, het voltijdssalaris wordt nu automatisch uitgerekend naar 1800,00 euro.
 • Je hebt een uurloon 10 euro voor 20 uur bij een voltijdswerkweek van 40 uur?
  Dan vul je bij uren per week 20 in en bij het Salaris (FT) 260 * 8 * 10 / 12 = 1733,33 euro. 
 • Je hebt een uurloon van 10 euro voor 20 uur bij een voltijdswerkweek van 38 uur?
  Dan vul je bij uren per week 20 in en bij het Salaris (FT) 260 * 7,6 * 10 / 12 = 1646,67 euro. 
 • Je hebt een uurloon van 10 euro voor 20 uur bij een voltijdswerkweek van 36 uur?
  Dan vul je bij uren per week 20 in en bij het Salaris (FT) 260 * 7,2 * 10 / 12 = 1560,00 euro. 

  • Related Articles

  • 10 veel voorkomende HR en Salaris situaties

   In de bijlage vind je een overzicht van 10 situaties welke veel voorkomen in de HR en salarisadministratie. In het document worden de volgende situaties besproken: De medewerker krijgt een verlenging van zijn contract - zie ook deze helpfile voor ...
  • Beste advies wat wij je kunnen geven (Humanwave HR + Salaris)

   De HR- en Salarisadministratie kenmerkt zich door veranderingen en mutaties die niet dagelijks plaatsvinden. Routine krijgen in zaken die niet veel voorkomen is daarom best lastig. Hoe zorg je er dan voor dat je 100% weet wat je doet in Humanwave en ...
  • Beste advies wat wij je kunnen geven (Humanwave HR + Salaris uitbesteed)

   De HR- en Salarisadministratie kenmerkt zich door veranderingen en mutaties die niet dagelijks plaatsvinden. Routine krijgen in zaken die niet veel voorkomen is daarom best lastig. Hoe zorg je er dan voor dat je 100% weet wat je doet in Humanwave en ...
  • Wat betekenen de getallen en iconen in het salaris proces?

   Wanneer je de salarisadministratie hebt uitbesteed aan Humanwave dan betekent dit een verloning met meer inzicht en meer controle.  Dit inzicht geven wij door bij het aanbieden van de concept stroken en het aanbieden van de definitieve bestanden een ...
  • Hoe werkt een tijdelijke uitbreiding in combinatie met het salaris?

   Een tijdelijke uitbreiding is een uitbreiding van het contract met aantal uur voor een bepaalde periode. De tijdelijke uitbreiding kan zowel positief als negatief worden toegepast. Een negatieve tijdelijke uitbreiding wordt vaak toegepast bij ...