Wat staat er op mijn loonstrook? - Humanwave

Wat staat er op mijn loonstrook?

Binnen Humanwave wordt de salarisstrook volgens een vast template gegenereerd. Je kan de volgende componenten terugvinden op de strook:

 1. Het logo van het bedrijf waar je werkzaam bent.
 2. De adresgegevens en het loonheffingennummer van het bedrijf waar je werkzaam bent.
 3. Je naam en adresgegevens.
 4. De periode waar de loonstrook betrekking op heeft.
 5. Jouw personeelsnummer 
 6. De contractdata; de datum dat je in dienst bent getreden en de einddatum wanneer je een contract voor bepaalde tijd hebt. 
  Let op: Wanneer het eerst volgende contract een contract voor onbepaalde tijd is, zal de einddatum leeg zijn. 
 7. Het contract type: dit is voor bepaalde of onbepaalde tijd. Hier wordt altijd het type getoond van het huidige contract.
  Let op: Wanneer het eerst volgende contract voor onbepaalde tijd is, zal je hier tot de ingangsdatum van het nieuwe contract achter contracttype: 'bepaalde tijd' staan. 
 8. Sinds de ingang van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, moet er een indicatie oproepkracht staan vermeld op de loonstrook. 
 9. Jouw geboortedatum
 10. De belastinggegevens: het bijzonder tarief percentage welke zal worden ingehouden op de bijzondere beloningen (zoals vakantiegeld, bonussen en overwerk), de tabelkleur (wit of groen), het toepassen van de heffingskorting (ja of nee) en het minimumloon welke voor jou van toepassing is.
 11. Gegevens met betrekking tot je dienstverband, zoals de functie die je bekleed en de afdeling waarop je werkt.
 12. Het salaris wat is afgesproken in je contract op basis van de contracturen.
 13. Het salaris bij een voltijdsdienstverband.
 14. Het aantal uur en het parttime percentage van je dienstverband.
 15. Het uurloon behorende bij je maandsalaris en dienstverband.
 16. Het basissalaris: dit is het salaris wat je ontvangt zoals afgesproken in je contract, vermeerderd met de beloning voor de extra gewerkte uren welke binnen de voltijdswerkweek vallen, deze uren zijn gespecificeerd onder de toelichting.
 17. Hier komen aanvullende beloningen te staan waarover loonheffing moet worden geheven. Hierbij kan je denken aan overwerk, bonussen en vakantiegeld.
 18. Wanneer er pensioen voor de medewerker wordt ingehouden, staat dit altijd onder de bruto vergoedingen. 
 19. Wanneer je een auto van de zaak rijdt en deze ook privé gebruikt, moet deze worden opgegeven bij het salaris in de vorm van bijtelling. Na de loonheffing wordt deze weer ingehouden.
 20. Loonheffing volgens het bijzonder tarief wordt altijd apart vermeld van de reguliere loonheffing. Het bijzonder tarief wordt geheven over vakantiegeld en bijzondere (eenmalige) beloningen zoals bonussen en overwerk. De reguliere loonheffing wordt geheven over het basissalaris en eventueel de bijtelling van uw auto. Aftrekposten worden hiervan afgehaald, zoals een pensioenbijdrage. De grondslag voor de loonheffing vind je in de kolom 'Basis'.
 21. Na de vermelding van de loonheffing volgen de netto vergoedingen en inhoudingen. Over netto vergoedingen/inhoudingen hoeft geen loonheffing te worden geheven. Je kan hierbij denken aan declaraties, telefoon- internet-, onkostenvergoedingen, een inhouding van een bekeuring, de inhouding van de WGA premie etc.
 22. Hier vind je het loontotaal: het bedrag wat overblijft van het bruto salaris, na optelling en aftrek van alle salariscomponenten. Indien je een loonbeslag hebt, welke moet worden ingehouden op het loon, dan wordt deze van het loon totaal afgetrokken.
 23. Indien je oproepkracht bent of extra uren heeft gewerkt (maar geen overwerk), dan vind je deze onderaan de strook onder de toelichting. Je vind hier het aantal uur, het bijbehorende uurloon waartegen de uren zijn verloond en het totaalbedrag. Dit totaalbedrag wordt opgeteld bij het basissalaris.
 24. Hier vind je een optelling van het belastbaar loon, de ingehouden loonheffing en de verrekende arbeidskorting tot en met de huidige strook. Deze gegevens zie je ook aan het einde van het jaar terug op de jaaropgaaf.
 25. Hier zie je het SV loon terug van de huidige verloonde periode, dit kan per maand verschillen. 
 26. Onderaan de strook vind je de opgebouwde reservering, zoals het vakantiegeld. Wanneer het vakantiegeld in mei wordt uitbetaald, dan vind je hier de vorige opbouw, het opgebouwde bedrag van deze periode en het nieuwe saldo. Wanneer het vakantiegeld elke maand aan je word uitbetaald, dan is deze sectie leeg. Indien u een eindejaarsuitkering ontvangt in december, dan staat deze ook hier bij de reserveringen.
  • Related Articles

  • Wat staat er op een jaaropgaaf?

   Op een jaaropgaaf staat wat een werknemer in dat jaar heeft verdiend bij een werkgever. Heeft een werknemer meerdere dienstverbanden gehad gedurende het jaar dan krijgt de werknemer meerdere jaaropgaven. Het is gebruikelijk om de jaaropgaaf na de ...
  • Hoe voeg ik een salarismutatie toe op de loonstrook?

   Mutaties kunnen zowel vanuit het organisatiemenu als op medewerkersniveau toegevoegd worden aan de loonstrook van de medewerker. Beide werkwijzen worden omschreven.  Salarismutaties toevoegen vanuit het organisatiemenu Stap 1 Ga via Start naar ...
  • Rapport Loonstaat: Wat staat er op de loonstaat?

   Je kunt de loonstaat in Humanwave vinden in het rapport 'Loonstaat' onder het kopje 'Salaris'. Wanneer de accountant vraagt voor de verzamelloonstaat over een bepaald jaar kun je hiervoor ook dit rapport gebruiken. Je draait dit rapport dan over de ...
  • Kan ik mijn profielfoto wijzigen?

   Medewerkers kunnen zelf niet hun eigen profielfoto wijzigen. Ze kunnen wel de profielfoto uploaden.  Vanaf de rol administratief hr medewerker kunnen gebruikers profielfoto's bij medewerkers instellen. 
  • Mijn medewerker wil de lease auto zakelijk gaan rijden, wat moet ik aanpassen?

   Wanneer een medewerker de lease auto puur zakelijk wilt gaan rijden, dan moet hier het een en ander voor geregeld worden. De medewerker mag dan namelijk niet meer dan 500 kilometers privé maken per jaar. Woon-werkkilometers vallen onder zakelijke ...