Wettelijke verlofdagen van vorig jaar laten vervallen

Wettelijke verlofdagen van vorig jaar laten vervallen

Een medewerker heeft recht op een minimaal aantal verlofdagen. Er is wettelijk vastgelegd dat dit minimaal 160 uur is bij een 40-urige werkweek. Dit zijn de wettelijke verlofdagen. Alle extra uren die de medewerker als verlof ontvangt worden bovenwettelijk verlofdagen. Wettelijke verlofdagen uit vorige jaren mogen na een half jaar, op 30 juni, komen te vervallen. Bovenwettelijke verlofdagen uit vorige jaren komen pas na 5 jaar te vervallen. 

Voorbeeld:
Een medewerker werkt 40 uur per week. Het voltijd verlofrecht is 200 uur (25 dagen). Uit het 2020 heeft deze medewerker nog 7 dagen meegenomen naar 2021. Dit zijn 5 bovenwettelijke verlofdagen en 2 wettelijke verlofdagen. 
 1. De 5 bovenwettelijke dagen hebben de vervaldatum van 31-12-2025
 2. De 2 wettelijke dagen hebben de vervaldatum van 30-06-2021
De wettelijke verlofdagen die zijn meegenomen uit 2020 mogen komen te vervallen na 30 juni 2021. Hieraan zit de voorwaarde dat je werknemers op de hoogte brengt van het vervallen van de verlofdagen voor 1 juli 2021 en de medewerker de tijd heeft gegeven deze uren op te nemen. . Deze dagen vervallen niet automatisch in Humanwave.


Hoe weet ik bij welke medewerkers verlofdagen mogen komen te vervallen?
Hiervoor hebben wij het rapport: Wettelijk en bovenwettelijke uren per medewerker ontwikkeld. In dit rapport kun je per medewerker de verlofopbouw uitgesplitst terugvinden en hoeveel uren er al uit welk potje zijn opgenomen. 
 1. Ga naar Rapporten en kies in het blok 'Verlof en Verzuim'; Wettelijk en Bovenwettelijk verlof per medewerker
 2. Stel de filters in naar wens. 
 3. Zet het datum filter op 1 juli van dit jaar. Op deze datum wordt de status gebaseerd. 
 4. Laat het veld "Alleen medewerkers met verlopen verlof tonen" aangevinkt staan. 
Kies verversen. 
Je krijgt nu alle medewerkers te zien die nog wettelijke verlofdagen uit vorig jaar beschikbaar hebben. 
Wijs de medewerkers hier tijdig op. Doe je dit niet, dan mag je de verlofuren niet laten vervallen op 1 juli. 

Meer weten wat de filters doen in dit rapport? Lees dan hier verder. 

Verlof is verlof
Wanneer er een vakantieweek in augustus wordt opgenomen, dan gaat dit verlof nog steeds van het eerste potje af; zodra verlof goed is gekeurd gaat het systeem er vanuit dat deze uren genoten worden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verlofuren die na of verlof-uren die voor 30 juni worden opgenomen. Wil je dit wel, laat dan de verzoeken openstaan, zodra een verlof is goedgekeurd wordt dit getoond in dit rapport als opgenomen. 


Dagen laten vervallen
Wanneer er verlof mag komen te vervallen, doe je dit in de planning van de medewerker. 
Let op, de medewerker is hierover ge├»nformeerd en heeft de mogelijkheid gehad om deze uren op te nemen. 

Bijvoorbeeld: er mogen 9 wettelijke verlof uren komen te vervallen per 1 juli 2021. 

Stap 1: Zet een verlofdag in het systeem op een roostervrije dag (zondag) via de jaarplanning
 1. Ga naar de jaarplanning van medewerker waar verlof mag komen te vervallen.
 2. Kies voor het plusteken rechtsboven in en kies dan verlof (wanneer je atv laat vervalen, selecteer dan ATV in het scherm welke opent).
 3. Kies een zondag rond 1 juli; bijvoorbeeld 4 juli 2021.
 4. Voeg een notitie toe; zodat altijd te achterhalen is waarom deze uren zijn afgeschreven.
 5. Kies voor bewaar. 

Stap 2: Pas de uren aan naar de te-vervallen uren
 1. Klik vervolgens op het potloodje achter de verlofaanvraag en wijzig de uren van 0 naar 9.
 2. Kies opnieuw voor bewaar.
 3. Keur de verlofaanvraag goed, indien dit niet direct gebeurt. 


Waarom zondag? 
Zo is er nooit verwarring of er verlof is opgenomen door de medewerker op deze dag, of dat het gaat om een notitie vervallen verlof. 

Waarom kan ik niet een correctie verlof toevoegen? 
Dit kan ook, en dit wordt aan het einde van het jaar ook correct berekend. Echter zie je de correcties verlof niet terug in het rapport omdat dit een 'extra uren' notatie is. Wil je actief overzicht van de potjes, gebruik dan de bovenstaande werkwijze. 


  • Related Articles

  • Rapport: Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker

   Het rapport 'Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker' geeft je direct inzicht in de openstaande verlofpotjes van de medewerkers en of er verlof mag komen te vervallen omdat de vervaldatum nadert of al gepasseerd is.  Let op: Wijs de ...
  • Hoe werken historische vervaldata (wettelijk en bovenwettelijk verlof uit eerdere jaren)

   Bij een jaarovergang moet het wettelijk en het bovenwettelijk verlof uit eerdere jaren opnieuw worden bepaald. Welke uren zijn nog van toepassing in het nieuwe jaar en welke uren komen in aanmerking om te vervallen? In deze helpfile worden de ...
  • Hoe wordt de verlof- en atv-opbouw berekend?

   Het verlof van medewerkers wordt in Humanwave per kalenderjaar berekend.  Wanneer het contract van een medewerker niet over een volledig kalenderjaar loopt, wordt de verlofopbouw berekend op basis van het aantal werkzame maanden binnen het ...
  • Het belang van een goed personeelsdossier

   Een goed en actueel personeelsdossier (dossiervorming) is belangrijk én verplicht. In de praktijk wordt er vaak enthousiast begonnen, maar wordt het up-to-date houden van het dossier nog al eens vergeten.  Leer jezelf aan (of delegeer dit) om bij ...
  • Verlof met terugwerkende kracht in vorig jaar invoeren

   Wanneer een medewerker met terugwerkende kracht een verlofverzoek indient in het vorige jaar terwijl het huidige verlofjaar reeds geopend is, zal het beginsaldo dat in het huidige jaar weergeven wordt, worden aangepast. Het beginsaldo is namelijk het ...