Rapport: Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker

Rapport: Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker

Het rapport 'Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker' geeft je direct inzicht in de openstaande verlofpotjes van de medewerkers en of er verlof mag komen te vervallen, omdat de vervaldatum nadert of al gepasseerd is. 

Let op: Wijs de medewerker tijdig op het verlof wat kan komen te vervallen. De medewerker moet de kans krijgen om deze uren op te maken. Wanneer je de medewerker niet op wijst op de wettelijke uren uit 2022, mag je deze op 1 juli 2023 niet laten vervallen. 
 1. In Humanwave komen verlopen verlofdagen niet automatisch te vervallen. Deze actie moet je handmatig instellen; onder aan aan deze helpfile vind je hoe je dit kunt doen.
 2. Aan het einde van het jaar rekent Humanwave de verlofpotjes opnieuw uit voor het komende jaar. 
Meer weten over wat je kunt doen tegen hoge verlofsaldo's? Lees dan hier verder. 

Verlofcorrecties, tijd-voor-tijd uren, overwerk, en andere 'extra uren'-notaties worden niet in dit rapport getoond. Dit rapport is puur gebaseerd op het verlofrecht van de medewerkers. Het rapport wordt enkel getoond in uren en nooit in dagen. Deze helpfile zal eerst de functies van het rapport beschrijven en daarna ingaan op hoe het rapport het beste gebruikt kan worden.


Rapport: Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker


Wat doen de filters?
Het rapport kan met verschillende filters geladen worden, de standaard filters "bedrijf, locatie, afdeling, medewerkers" komen in elk rapport terug. Hier kun je kiezen tussen "Alle" of 1 van de bedrijven, locaties, afdelingen of medewerkers. Daarbij komen drie extra filters: 
 1. Het filter "jaar" weergeeft het actieve verlofjaar en verlof dat uit voorgaande jaren wordt meegenomen.
 2. Het filter "datum" toont de referentiedatum, deze staat standaard op vandaag. Wanneer de datum op 1 juli wordt gezet, wordt er gekeken hoe de huidige stand van zaken (verlofopname) invloed heeft op het openstaande saldo van vorig jaar en of er wat mag komen te vervallen. 
 3. "Alleen medewerkers met verlopen verlof tonen", wanneer je deze optie aanvinkt, worden in het rapport enkel medewerkers getoond waar opgebouwd verlof komt te verlopen, en dus mag komen te vervallen. Wanneer je deze optie uitvinkt, worden alle medewerkers getoond. 
Wat toont het rapport?
Het rapport toont per medewerker een tabel met daarin een aantal standaard gegevens, met een korte toelichting
 1. Naam medewerker
 2. Nummer - het personeelsnummer van de medewerker;
 3. Naam manager - dit is vaak de persoon die de medewerker op het hoge openstaande saldo zal moeten aanspreken;
 4. Status - hier wordt de status van het verlofpotje getoond; 'open', 'bezig', 'klaar' of 'verloopt'
 5. Jaar - hier wordt het jaar getoond in welke dit potje is opgebouwd. 
 6. Type - hier worden de verloftypen getoond, de typen zijn afhankelijk van de verlofafspraken binnen de organisatie. 
 7. Verlofrecht - de verlofuren waar de medewerker recht op heeft; 
 8. Opgenomen verlof - hoeveel verlof er al uit dit potje is opgenomen; hier komt al het goedgekeurde verlof in terecht.
 9. Saldo - hoeveel verlof er nog openstaat in dit potje;
 10. Vervaldatum - de datum dat er openstaand verlof uit dit potje mag komen te vervallen.
Type
Hier wordt getoond om welk type verlof het gaat. Hier kunnen een van de volgende opties getoond worden, afhankelijk van welke verlofafspraken binnen jullie organisatie van toepassing zijn. 
 1. Wettelijk - alle wettelijke verlofuren waar de medewerker recht op heeft. Dit is viermaal de werkweek per jaar; 
 2. Bovenwettelijk - alle bovenwettelijke verlofuren waar de medewerker vanuit de CAO of arbeidsvoorwaarden recht op heeft; 
 3. ATV - alle ATV uren waar de medewerker recht op heeft; 
 4. Extra uren (jaren in dienst) - alle uren waar de medewerker recht op heeft vanuit de CAO of arbeidsvoorwaarden op basis van dienstjaren;
 5. Extra uren (leeftijd) - alle uren waar de medewerker recht op heeft vanuit de CAO of arbeidsvoorwaarden op basis van leeftijd;
 6. Bijzondere dagen - dit is het feestdagenverlof, wanneer je hiervan gebruik maakt in de organisatie, bouwt de medewerker extra verlof op tijdens feestdagen. Daartegenover staat dat de medewerker ook verlof moet opnemen voor feestdagen. 


Hoe kan ik dit rapport gebruiken om te zien hoeveel verlofuren mogen komen te vervallen?
Werk met het datum filter, zo krijg je altijd te zien welke uren er in de huidige stand van zaken mogen komen te vervallen. Wanneer je in maart het rapport laadt, met het datum filter op 1 juli, krijg je direct te zien hoeveel uren er mogen komen te vervallen wanneer de medewerker geen extra uren opneemt. 

Zoals te zien in het onderstaande screenshot:
Abdias Garcia heeft nog 96 wettelijke verlofuren uit 2020 openstaan. Hij heeft er tot op heden 72 opgenomen, wanneer hij verder geen verzoeken indient, mogen er 24 uren komen te vervallen op 01-07-2021.
Je dient de medewerker hierover te informeren. 


Verlof is verlof
Wanneer er een vakantieweek in augustus wordt opgenomen, dan gaat dit verlof nog steeds van het eerste potje af; zodra verlof goed is gekeurd gaat het systeem er vanuit dat deze uren genoten worden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verlofuren die na of verlof-uren die voor 30 juni worden opgenomen. Wil je dit wel, laat dan de verzoeken openstaan, zodra een verlof is goedgekeurd wordt dit getoond in dit rapport als opgenomen. 

Lees verder:
 1. Wettelijk verlof uit vorig jaar laten vervallen
 2. Hoe werken historische vervaldata wettelijk en bovenwettelijk verlof uit eerdere jaren?


  • Related Articles

  • Hoe werken historische vervaldata (wettelijk en bovenwettelijk verlof uit eerdere jaren)

   Bij een jaarovergang moet het wettelijk en het bovenwettelijk verlof uit eerdere jaren opnieuw worden bepaald. Welke uren zijn nog van toepassing in het nieuwe jaar en welke uren komen in aanmerking om te vervallen? In deze helpfile worden de ...
  • Hoe wordt de verlof- en atv-opbouw berekend?

   Het verlof van medewerkers wordt in Humanwave per kalenderjaar berekend. Wanneer het contract van een medewerker niet over een volledig kalenderjaar loopt, wordt de verlofopbouw berekend op basis van het aantal werkzame maanden binnen het betreffende ...
  • Wettelijke verlofdagen van vorig jaar laten vervallen

   Een medewerker heeft recht op een minimaal aantal verlofdagen. Er is wettelijk vastgelegd dat dit minimaal 4 keer het aantal werkuren in een week is. Bij een werkweek van 40 uur komt dit uit op 160 uur wettelijk verlof. Alle extra uren die de ...
  • Op welke manieren kan ik het verlof instellen per medewerker (vaste uren)?

   Je kan het verlof op de verschillende manieren instellen per medewerker. Dit hangt af van de opbouw en van het type contract. In deze helpfile zal het vaste contract behandeld worden. Op zoek naar hoe je verlof kunt instellen voor de andere type ...
  • Aan- of uitzetten van verlof en verzuim componenten

   Wanneer je binnen de organisatie geen gebruikt meer maakt, of juist wel weer gebruik gaat maken van bepaalde verlof en/of verzuim componenten, is het mogelijk om deze in of uit te schakelen. Het uitzetten van componenten betekent dat deze niet ...