De Wet Betaald Ouderschapsverlof (WBO)

De Wet Betaald Ouderschapsverlof (WBO)

De Wet betaald ouderschapsverlof zorgt ervoor dat werknemers doorbetaald krijgen tijdens een deel van hun ouderschapsverlof. Op dit moment is het ouderschapsverlof nog onbetaald. De wetswijziging volgt op een Europese richtlijn die voorschrijft dat lidstaten moeten zorgen voor twee maanden betaald ouderschapsverlof. In Nederland is de wet betaald ouderschapsverlof (WBO) ingegaan op 2 augustus 2022. 

In deze helpfile zullen verschillende aspecten van de WBO besproken worden. 
 1. Waarom betaald ouderschapsverlof?
 2. Wat houdt de WBO in? 
 3. Wanneer heb je recht op WBO?
 4. De aanvraag bij het UWV
 5. Aandachtspunten


Waarom betaald ouderschapsverlof? 
Het doel van de WBO is om gezinnen meer tijd te geven om te wennen aan de nieuwe situatie (het nieuwe kindje) en om ouders in staat te stellen om samen bewuste keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. 
Tijdens het ouderschapsverlof mag je als werkgever de arbeidsverhouding niet aanpassen. De medewerker behoudt dus de functie en alle rechten die hij of zij had vóór het verlof. De werknemer mag dus niet benadeeld worden vanwege het verlof. 

Wat houdt de WBO in?
Met de ingang van de WBO per 2 augustus krijgen medewerkers recht op 9 weken doorbetaald ouderschapsverlof. Tijdens deze 9 weken ontvangt de medewerker een uitkering vanuit het UWV ter hoogte van 70% van het SV-dagloon van de medewerker, tot maximaal 70% van het maximum SV-dagloon ( € 256,54; 2023). 

De 9 weken doorbetaald ouderschapsverlof moet in het eerste levensjaar van het kindje opgenomen worden. Wanneer het kindje ouder is dan 1 of de 9 weken betaald ouderschapsverlof zijn reeds opgenomen, dan kan de medewerker altijd nog 17 weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Dit kan tot het achtste levensjaar van het kind. 
De 9 weken doorbetaald ouderschapsverlof zijn dus onderdeel van de 26 weken ouderschapsverlof en komen er NIET nog eens boven op. 

CAO of arbeidsvoorwaarden kunnen aangeven dat het doorbetaald ouderschapsverlof tot 100% aangevuld moet worden. Deze zul je moeten respecteren.

Wanneer heb je recht op WBO?
Naast de normale regels voor het recht op onbetaald ouderschapsverlof, heb je als medewerker recht op WBO wanneer je de wettelijke ouder van het kind bent, of niet de wettelijke ouder maar wel samenwoont met het kind, en ook verzorgt en opvoedt (bijvoorbeeld als familie of stiefouder, of als pleegzorgouder). Daarnaast geldt ook het volgende: 
 1. Het volledige ouderschapsverlof is nog niet opgenomen; de medewerker heeft minimaal 1 week onbetaald ouderschapsverlof over. 
 2. De medewerker heeft vanaf 2 augustus minimaal 1x het aantal werkuren per week betaald ouderschapsverlof opgenomen. 
 3. Het betaald ouderschapsverlof wordt opgenomen in het eerste levensjaar van het kindje; of binnen een jaar na adoptie of pleegplaatsing wanneer het gaat om een kind jonger dan 8 jaar. 
Voorbeeld:
Een medewerker heeft 20 weken ouderschapsverlof opgenomen en het kindje is nog geen 1 jaar uit op 2 augustus 2022. 
Vanaf 2 augustus kan de medewerker nog 6 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. De medewerker kan niet meer de volledige 9 weken opnemen, omdat hij voor de invoering van de Wet Betaald Ouderschapsverlof al 20 weken ouderschapsverlof heeft opgenomen waardoor hij anders boven de maximum van 26 weken ouderschapsverlof komt.  

Ook voor geadopteerde of pleegkinderen kunnen medewerkers WBO aanvragen. Het gaat dan om negen weken in het eerste jaar na de adoptie of plaatsing. Dit geldt overigens alleen wanneer het geadopteerde kind jonger is dan 8 jaar. 

De aanvraag bij het UWV
Wanneer de medewerker jou informeert over het opnemen van het betaald ouderschapsverlof, dan kan de werkgever hiervoor een aanvraag doen bij het UWV. De werkgever kan deze aanvraag indienen vanaf 9 augustus 2022. De aanvraag voor de uitkering doe je pas achteraf, nadat de werknemer minimaal 1x het aantal uren van zijn werkweek verlof heeft opgenomen. De aanvraag kan enkel in volledige werkweken gedaan worden. 
Bij het aanvragen van het betaalde ouderschapsverlof heb je als werkgever de volgende gegevens nodig:
 1. De geboortedatum van het kind. In het geval van een meerling, dan alleen de geboortedatum van het jongste kind;
 2. De ingangsdatum van het betaald ouderschapsverlof;
 3. Het aantal werkwerken dat de medewerker wilt opnemen (minimaal 1, maximaal 9). 
 4. De bevestiging dat de medewerker het aantal uren verlof van het eerste betaalverzoek al heeft opgenomen. 
Het UWV betaalt de uitkering in maximaal 3 delen uit. De aanvraag staat gelijk aan het eerste betaalverzoek. Daarna kunnen er nog twee betaalverzoeken volgen wanneer de medewerker weer een deel van het betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen. 

Aandachtspunten
 1. De hoogte van het SV-dagloon voor de uitkering wordt bij de initiële aanvraag vast gesteld. Wanneer een medewerker tussentijds salarisverhoging krijgt, dan heeft dit geen invloed op de hoogte van de uitkering. 
 2. Is de medewerker ouder van een meerling of adoptieouder van meerdere kinderen? Dan heeft de medewerker voor ieder kind recht op maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof (met meerdere betaalverzoeken; 3 per kind).
 3. In het geval dat de ouder meerdere pleegkinderen tegelijkertijd in huis neemt, dan is het totaal maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof, ongeacht het aantal kinderen. 
 4. Wanneer een medewerker uit dienst gaat dan mag hij of zij de nog-niet-opgenomen weken betaald ouderschapsverlof meenemen naar de nieuwe werkgever. Hiervoor heeft de medewerker een verklaring nodig met daarin het aantal weken betaald en onbetaald ouderschapsverlof waar hij of zij nog recht op heeft. Als werkgever ben je verplicht deze af te geven. 
 5. Tijdens de opgenomen uren van het betaald ouderschapsverlof loopt de opbouw van vakantiedagen 100% door. 
 6. Het verschilt per pensioengever of er wel of geen pensioenopbouw plaatsvindt over de opgenomen uren aan betaald ouderschapsverlof. In de cao kunnen hier ook afspraken over staan. Check de website van het pensioenfonds waarbij jouw organisatie is aangesloten voor meer informatie over de pensioenopbouw.

Meer weten over ouderschapsverlof? 
 1. Hoe stel ik ouderschapsverlof in bij een medewerker? 
 2. Op hoeveel uur ouderschapsverlof heeft de medewerker recht?

  • Related Articles

  • Overzicht verlof voor ouders

   De afgelopen jaren zijn er al veel wijzigingen geweest in de verlofregelingen rondom de geboorte van een kind. Zo werd in 2019 de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht, op 1 juli 2020 kwam daar het aanvullend geboorteverlof bij en in ...
  • Betaald ouderschapsverlof verwerken in Humanwave

   Wet betaald ouderschapsverlof in het kort Vanaf 2 augustus 2022 kunnen werknemers betaald ouderschapsverlof opnemen. De werknemer heeft recht op 9 x het aantal werkuren per week aan betaald ouderschapsverlof voor kinderen jonger dan 1 jaar. Wanneer ...
  • Op hoeveel uur ouderschapsverlof heeft de medewerker recht?

   Een medewerker heeft recht op 26 x het aantal werkuren in een werkweek aan ouderschapsverlof. Vanaf 2 augustus 2022 zijn 9 weken hiervan doorbetaald onder de Wet betaald ouderschapsverlof (WBO). De werknemer moet deze 9 weken WBO opnemen binnen het ...
  • Hoe stel ik betaald ouderschapsverlof in bij een medewerker?

   Op 2 augustus 2022 is de Wet Betaald Ouderschapsverlof (WBO) ingegaan, waardoor er negen weken van het ouderschapsverlof nu betaald kunnen worden opgenomen. Hiervoor kan een uitkering aangevraagd worden via het UWV. De negen weken betaald ...
  • Hoe stel ik ouderschapsverlof in bij een medewerker?

   In de eerste acht jaar na de geboorte van het kind hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof om meer tijd met hun jonge kinderen door te brengen. Het gaat om totaal 26 keer de wekelijkse arbeidsduur (26 weken). Deze weken bestaan uit een deel ...