Deze gegevens worden vanaf 2020 geborgd in het contract van de medewerker

Deze gegevens worden vanaf 2020 geborgd in het contract van de medewerker

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans is het van belang om nog meer gegevens van de medewerker op te slaan. Een aantal aanpassingen zijn daarom gemaakt in het contract van de medewerkers, om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens opgeslagen en berekend zullen worden. 

In het contract van de medewerker is er een extra optie toegevoegd om aan te geven of je een ondertekend contract van de medewerker hebt. Wanneer je geen ondertekend contract hebt, zal het hoge WW-tarief berekend worden voor deze medewerker. Het is dus belangrijk dat je een ondertekende arbeidsovereenkomst hebt. Wanneer je deze optie uitvinkt, zal je een waarschuwing te zien krijgen dat het hoge WW-tarief toegepast zal worden. Daarnaast is er een extra type arbeidscontract toegevoegd, genaamd BBL'er (Beroepsbegeleidende Leerweg). Voor BBL'ers betaal je de lage WW-premie, daarom hebben we hier een apart type arbeidscontract voor aangemaakt. 

Ook wordt nu in het contract het inkomstenverhouding nummer getoond. Tot eind 2019 stond dit nummer in de instellingen belasting van de medewerker, maar vanaf 2020 zal deze weergegeven worden in het contract van de medewerker. 

In de aangifte loonheffingen vraagt de Belastingdienst niet naar de gegevens van de dienstbetrekking, maar naar de gegevens van de inkomstenverhouding.De inkomstenverhouding is meestal gelijk aan de echte dienstbetrekking, de fictieve dienstbetrekking of de vroegere dienstbetrekking. Je kunt meer dan 1 inkomstenverhouding hebben met een werknemer.

Het inkomstenverhouding nummer bestaat uit een of meerdere cijfers. Als je voor de eerste keer een inkomstenverhouding nummer toekent begin je met 1. Je kunt meer dan 1 inkomstenverhouding hebben voor een medewerker, bijvoorbeeld als deze medewerker pensioenuitkering ontvangt en blijft werken.
  • Related Articles

  • Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?

   In het profiel van de medewerker wordt weergegeven wat de medewerker doet, wie de persoon is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor de medewerker gedaan zijn. Het profiel is in vier tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen ...
  • Welke gegevens worden gelogd?

   Binnen Humanwave worden bepaalde gegevens gelogd. Zo kan je altijd inzien wie en wanneer je persoonlijke gegevens heeft geraadpleegd. We loggen het inzien van bepaalde gegevens en maken dit inzichtelijk voor de medewerker. In deze helpfile wordt ...
  • Hoe verleng ik een contract van een medewerker?

   Wanneer het contract van een medewerker verlengd wordt, dient er in Humanwave een nieuw contract te worden toegevoegd. Zo houd je zicht op hoeveel tijdelijke contracten een medewerker heeft gehad en of deze eventueel al recht heeft op een vast ...
  • Bitcare Integratie | Een wijziging in de gegevens van de medewerker doorvoeren

   Wanneer er wijzigingen zijn rondom de persoonsgegevens van een medewerker, denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, wil je dat dit goed verwerkt wordt, zowel in Humanwave als in Bitcare. In deze helpfile bespreken we drie soorten wijzigingen, waar je ...
  • Het belang van een goed personeelsdossier

   Een goed en actueel personeelsdossier (dossiervorming) is belangrijk én verplicht. In de praktijk wordt er vaak enthousiast begonnen, maar wordt het up-to-date houden van het dossier nog al eens vergeten.  Leer jezelf aan (of delegeer dit) om bij ...