Feestdagen, verlof, en uitbetalen

Werken met de feestdagen?

De meeste werknemers zijn vrij met de feestdagen in Nederland. Dit is opgenomen in de CAO of arbeidsvoorwaarden. Het kan echter zijn dat jullie organisatie open is of dat er toch door een aantal medewerkers zijn die uren moeten maken. 

Officiële feestdagen
Nederland kent nationale feestdagen en algemeen erkende feestdagen: 
 1. Nationale feestdagen: Koningsdag en Bevrijdingsdag (in lustrumjaren, eerstvolgende is in 2025);
 2. Algemeen erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.
Maar let op: 
 1. Dodenherdenking, Sinterklaas en Oudejaarsdag zijn geen officiële feestdagen.
 2. Hoewel Goede Vrijdag een officiële feestdag is volgens de Rijksoverheid, hoeft dit direct een vrije dag te zijn. In Humanwave is deze dag niet standaard opgenomen. 
Collectieve vrije dagen
Goede vrijdag en de dag na Hemelvaart worden vaak als verplichte vrije dag aangesteld. Wil je deze dagen verplicht aanstellen aan alle medewerkers? Lees dan hier hoe je een collectieve vrije dag aanvraagt voor de hele organisatie.


De organisatie is gesloten met de feestdag
De officiële feestdagen zijn standaard ingesteld in Humanwave. Medewerkers genieten een doorbetaalde vrije dag. Waar veel werkgevers niet van op de hoogte zijn, is dat medewerkers die parttime werken gecompenseerd moeten worden omdat er anders sprake is van ongelijke behandeling. Meer hierover vind je in het volgende blok. 

De hele organisatie is open met de feestdag
Ga naar de instellingen van de organisatie en klik bovenaan op 'feestdagen'. Klik op het potloodje en pas de feestdag aan van 'gesloten' naar 'open', of verwijder de gehele feestdag. De feestdag zal nu als een normale dag in het systeem staan. Wil een medewerker toch vrij op deze dag? Dan zal deze daar een verlofdag voor moeten opnemen. 

Een gedeelte van de organisatie maakt uren op de feestdag
Wanneer er toch medewerkers zijn die uren moeten maken op een feestdag en hiervoor vergoed worden, kun je dit op 3 manieren afhandelen:
 1. Overwerk : Wanneer er met overwerk gewerkt binnen de organisatie, kan de medewerker deze uren zelf opgeven. Deze uren worden al tijd-voor-tijd verrekend of uitbetaald. 
 2. Plus-uren : De medewerker schrijft plus-uren voor de extra gewerkte uren en kan deze op een later moment opnemen als min-uren.  
 3. Flex-plan : De medewerker schrijft een flex-plan op de feestdag voor de gewerkte uren. Let op: deze uren moeten nog afgehandeld worden onder 'afhandelen'. Lees hier hoe je uren kan afhandelen. 

Voorkom ongelijke behandeling van parttimers
Voor medewerkers die parttime in dienst zijn kunnen de vastgestelde feestdagen in de cao ook situaties veroorzaken waarin zij onbedoeld benadeeld worden ten opzichte van fulltimers: 
 1. Parttime met vast rooster: De feestdag valt precies op de dag dat de werknemer standaard niet werkt en mist hierdoor de vrije dag die anderen wel krijgen.
Voorbeeld: De medewerker heeft een parttime contract van 20 uur per week. De feestdag valt buiten het rooster van de parttimer waardoor hij/zij die week gewoon 20 uur werkt. Terwijl een andere medewerker met 20 uur op contract, waarbij de feestdag op een vaste werkdag valt, nog maar 16 uur hoeft te werken in de rest van de week. 
 1. Parttime met flexibel rooster: In een week met een feestdag kan de werknemer door het schuiven van werkdagen toch het afgesproken aantal uren werken en mist hierdoor de vrije dag die anderen wel krijgen. 
Voorbeeld: De medewerker heeft een flexibel contract van 20 uur per week. De feestdag valt buiten het rooster van de flexibele parttimer waardoor hij/zij die week gewoon 20 uur werkt. Terwijl fulltimers, of parttimers met een vast rooster, waarbij de feestdag op hun vaste werkdag valt, die week wel een vrije dag hebben. 

Hoe voorkom je als werkgever dat jouw parttimers achter het net vissen en doorbetaalde vrije dagen missen? je kunt ongelijke behandeling voorkomen door te werken met een pro-rata-berekening. 

Pro-rata-berekening
Om ervoor te zorgen dat elke werknemer een evenredig deel van het totaal aantal erkende feestdagen geniet kun je als werkgever het pro-rata-deel berekenen. 
Bepaal hoeveel uur een gemiddelde werkdag in jullie organisatie telt en vermenigvuldig dit met de parttime factor van de werknemer.

Voorbeeld werkweek van 40 uur: Een werkdag is 8 uur. Een parttimer met 20 uur op contract heeft een fte van 0,5. Deze medewerker heeft dus recht op 50% van de 8 uur vrij voor een feestdag. Dat is dus 4 uur per feestdag. In de week van een feestdag waarin de werknemer niet is ingeroosterd, wordt dus 4 uur vervangend verlof toegekend. Dit kan je dan als tijd voor tijd verwerken of direct uitbetalen.

Voorbeeld werkweek van 36 uur: Een werkdag is 7,2 uur . Een parttimer met 24 uur op contract heeft een fte van 0,67. Deze medewerker heeft dus recht op 67% van de 7,2 uur vrij voor een feestdag. Dat is dus 4,8 uur per feestdag. In de week van een feestdag waarin de werknemer niet is ingeroosterd, wordt dus 4,8 uur vervangend verlof toegekend. Dit kan je dan verwerken als tijd voor tijd of direct uitbetalen.
  • Related Articles

  • Hoe voeg ik een feestdag toe?

   De officiële nationale feestdagen zijn standaard toegevoegd. Wil je een andere feestdag instellen, bijvoorbeeld hemelvaart, omdat je dit zo in jouw cao of arbeidsvoorwaarden geregeld is? Of heb je andere dagen waar je de medewerkers vrij wilt geven ...
  • Hoe werkt feestdagenverlof?

   In bepaalde CAO’s is voorgeschreven dat men extra verlof opbouwt tijdens feestdagen. Dat wil zeggen dat medewerkers over bijvoorbeeld tweede Paasdag en Pinksteren verlof opbouwen. Wel zijn medewerkers verplicht verlof op te nemen tijdens deze dagen. ...
  • Moet ik de reiskosten aanpassen wanneer mijn medewerker meer of minder gaat werken?

   Wanneer je medewerker een dag meer of minder gaat werken en je de maandelijkse reiskosten hebt gebaseerd op het aantal werkdagen in de week, dan moet je de reiskostenvergoeding handmatig aanpassen. Dit geld voor alle onkostenvergoedingen die ...
  • Hoe kan ik het fte van een medewerker wijzigen als de medewerker meer of minder gaat werken?

   Het fte van een medewerker kan je in het contract wijzigen wanneer een medewerker meer of minder uren per week gaat werken. Hier hoef je niet direct een nieuw contract voor aan te maken. Wijzigt het fte wel tegelijkertijd met de contractverlening, ...
  • Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?

   In het profiel van de medewerker wordt weergegeven wat de medewerker doet, wie de persoon is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor de medewerker gedaan zijn. Het profiel is in vier tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen ...