Hoe kan ik brutoloon uitruilen tegen fiscale ruimte woon-werk?

Hoe kan ik brutoloon uitruilen tegen fiscale ruimte woon-werk?

Veel bedrijven kennen een regeling voor het vergoeden van het woon-werkverkeer. Sommige bedrijven vergoeden minder per kilometer dan het maximaal onbelaste tarief of er wordt maar tot X aantal kilometer enkele reis vergoed. Hierdoor ontstaat fiscale ruimte. Deze fiscale ruimte kan aan het einde van het jaar benut worden om een brutoloon bestandsdeel zoals brutoloon, 13e maand of eindejaarsuitkering, netto uit te keren. 

Let op: Bij het uitruilen mag het brutoloon niet lager uitkomen dan het wettelijke minimumloon of het garantieloon dat afgesproken is volgens de geldende CAO.

Voorbeeld 1:
Een medewerker woont op 50 kilometer afstand van het werk. Er wordt echter maar tot 40 kilometer enkele reis vergoed volgens de CAO. De medewerker ontvangt op jaarbasis een reiskostenvergoeding van €3595,20 (40 * 2 * €0,21 * 214), terwijl deze fiscaal gezien €4494 (50 * 2 * €0,21 * 214) mag ontvangen. Het verschil van €898,80 mag dus gebruikt worden om een brutoloon bestandsdeel netto uit te keren.

Het uitruil-regeling voor de fiscale ruimte woon-werk kent een aantal voor en nadelen. Deze zetten wij hieronder op een rijtje.

Voordelen
 1. De regeling is kostenneutraal voor de werkgever en blijft een gerichte vrijstelling binnen de WKR
 2. De werkgever betaalt minder premies volksverzekeringen, omdat de grondslag wordt verlaagd
 3. De regeling kan gunstige gevolgen hebben voor inkomensafhankelijke toeslagen, omdat het brutoloon wordt verlaagd
Nadelen
 1. Het brutoloon wordt verlaagd, hierdoor wordt ook de grondslag verlaagd voor eventuele toekomstige uitkeringen (Zoals WW of WIA)
 2. De vrije ruimte WKR wordt minder, omdat er door het lagere brutoloon ook een lagere loonsom is
Over het algemeen wegen de nadelen niet op tegen de voordelen. Het is wel aan te raden om de werknemer op de hoogte te stellen van de nadelen, omdat deze gevolgen kunnen hebben op een eventuele toekomstige uitkering.

Hoe pas ik dit toe in Humanwave
Om de uitruil-regeling toe te passen moeten er 2 eenmalige afspraken aan de arbeidsrelatie toegevoegd worden.

Stap 1
Ga naar de arbeidsrelatie van de betreffende medewerker en klik op 'afspraak toevoegen'
Selecteer 'bruto inhouding' en vul de data in
Vul bij de omschrijving 'inhouding uitruil-regeling', dit komt zo ook op de loonstrook te staan
Klik op bewaar


Stap 2
Klik wederom op 'afspraak toevoegen'
Selecteer deze keer 'netto vergoeding en vul de data in
Vul bij de omschrijving 'Netto vergoeding uitruil-regeling'
Klik op bewaar


De uitruil-regeling is nu toegepast bij de medewerker. Kijk bij 'berekeningen' of de regeling goed verwerkt wordt op de loonstrook. 

Andere helpfiles over reiskosten:
 1. Hoe kan ik reiskosten salderen


  • Related Articles

  • Hoe kan ik reiskosten salderen?

   Het kan zo zijn dat jouw organisatie het woon-werkverkeer van medewerkers vergoedt tot X aantal kilometers per enkele reis, en voor andere zakelijke kilometers een hoger bedrag vergoed dan de fiscaal vrijgestelde €0,21 per kilometer. Hierdoor worden ...
  • Hoe groot is de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR)?

   Jaarlijks wordt de grootte van vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) bepaald. In de basis wordt de fiscale waarde van de vrije ruimte bepaald als percentage van de totale loonsom voor loonbelasting in één jaar. De vrije ruimte kun je ...
  • Hoe kan ik het plus/min saldo corrigeren?

   Werk jij met plus/min uren omdat je een jaarurennorm hebt afgesproken met de medewerker? Dan is er grote kans dat er aan het einde van het kalenderjaar de plus/min uren verrekend moeten worden. In deze helpfile zullen we je uitleggen hoe je makkelijk ...
  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen. Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...