Hoe pas ik de standaard kilometervergoeding aan?

Hoe pas ik de standaard kilometervergoeding aan?

De standaard kilometervergoeding kan in de loop van de jaren veranderen binnen jouw organisatie. Bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe cao bekend wordt die voorschrijft dat de vergoeding verhoogd wordt of wanneer de wet de maximaal onbelaste vergoeding ophoogt en jij de werknemers hier ook graag tegemoet in komt. Dit wil je natuurlijk ook in Humanwave aanpassen, zodat je met de juiste data werkt.

Om een aanpassing door te voeren in de netto kilometervergoeding bij je medewerkers ga je als volgt te werk:

Stap 1
Ga naar de algemene instellingen van de organisatie.

Stap 2
Ga naar het kopje 'Salaris' en klik op het potloodje achter Onkostendeclaratie - Kilometers.

Stap 3
In het scherm dat verschijnt, kan het bedrag aangepast worden. Wanneer deze afspraak bij de medewerker wordt toegevoegd, staat het bedrag (in het voorbeeld 0,21) er standaard in. Dit standaard bedrag wordt ook getoond bij het indienen van een declaratie voor de woon-werk kilometers. het declareren van de reiskosten wordt uitgelegd in de helpfile Hoe kan ik declaraties indienen via de mobiele app?.

Als je de vaste reiskostenvergoeding in één keer wilt wijzigen, dan kun je deze helpfile gebruiken.

  • Related Articles

  • Hoe kan ik reiskosten salderen?

   Het kan zo zijn dat jouw organisatie het woon-werkverkeer van medewerkers vergoedt tot X aantal kilometers per enkele reis, en voor andere zakelijke kilometers een hoger bedrag vergoed dan de fiscaal vrijgestelde €0,21 per kilometer. Hierdoor worden ...
  • Hoe pas ik de vaste reiskostenvergoeding in één keer aan?

   Kilometervergoeding naar 21 cent in 2023 Bij veel bedrijven krijgen medewerkers een vergoeding voor hun woon-werk kilometers of andere reiskosten (zoals openbaar vervoer) vergoed. Voor het eerst sinds 2006 wordt de onbelaste kilometervergoeding ...
  • Onbelaste reiskosten | Hoe kan ik deze verstrekken?

   De vaste reiskostenvergoeding is gebaseerd op een gemiddelde van het aantal verwachte werkdagen in een jaar. Als medewerkers langer dan 6 weken thuis zitten, dan zal je de vaste reiskosten stop moeten zetten. Houdt hier ook rekening met vakanties ...
  • Inrichten Onkostendeclaratie - Kilometers voor de WKR

   Wanneer je het component 'Onkostendeclaratie - Kilometers' aanpast, zijn de volgende velden van belang: Debet onbelast: De grootboekrekening die gebruikt wordt om het onbelaste gedeelte op te boeken Debet belast: De grootboekrekening die gebruikt ...
  • Hoe betaal ik declaraties uit (zonder salaris module)?

   Nadat declaraties zijn goedgekeurd zijn door de daarvoor verantwoordelijke medewerker kunnen deze worden uitbetaald. De goedgekeurde declaraties worden dan getoond onder de kop 'Afhandelen' in het menu 'Declaraties'. Stap 1 Ga via Start naar je ...