Hoe werken historische vervaldata (wettelijk en bovenwettelijk verlof uit eerdere jaren)

Hoe werken historische vervaldata (wettelijk en bovenwettelijk verlof uit eerdere jaren)

Bij een jaarovergang moet het wettelijk en het bovenwettelijk verlof uit eerdere jaren opnieuw worden bepaald. Welke uren zijn nog van toepassing in het nieuwe jaar en welke uren komen in aanmerking om te vervallen? In deze helpfile worden de historische vervaldata besproken, hoe dit te werk gaat, en waar je op moet letten. Dit wordt besproken aan de hand van de volgende punten: 
 1. Volgorde voor opname van de verlofdagen 
 2. Hoe worden de historische data in Humanwave verrekend?
 3. Voorbeelden


Volgorde voor opname van de verlofdagen
We kennen twee typen verlofdagen met verschillende houdbaarheidstermijnen: wettelijke verlofdagen (minimaal viermaal het aantal werkuren per week), welke na een half jaar komen te vervallen en bovenwettelijke verlofdagen (alle extra uren bovenop het minimaal wettelijke verlofuren), welke na 5 jaar mogen komen te vervallen. Dit geeft de volgende volgorde in opname, van eerste vervaldatum tot laatste vervaldatum:
 1. Wettelijke verlofdagen van vorig jaar
 2. Bovenwettelijke dagen van vijf jaar geleden
 3. Wettelijke dagen van het huidige kalenderjaar
 4. Bovenwettelijke dagen van vier jaar geleden
 5. Bovenwettelijke dagen van drie jaar geleden
 6. Bovenwettelijke dagen van twee jaar geleden
 7. Bovenwettelijke dagen van vorig jaar
 8. Bovenwettelijke dagen van het huidige kalenderjaar. 
Deze volgorde wordt ook door Humanwave aangehouden. Stimuleer jouw medewerkers om tijdig de verlofuren op te nemen, zodat je hoge saldo's voorkomt. Lees hier wat je kunt doen tegen hoge verlofsaldo's

Uitzonderingen:
 1. De cao kan bepalen dat de wettelijke vakantiedagen later dan een half jaar komen te vervallen. Een vervroegde vervaltermijn is niet toegestaan.
 2. Heb jij jouw medewerkers niet gewezen op de vervaltermijn van de wettelijke uren en is deze al verstreken? Dan blijven deze geldig als bovenwettelijke verlofuren.


Hoe worden de historische data in Humanwave verrekend?
Aan het begin van het jaar worden de verschillende verlofpotjes opnieuw ingedeeld. Hierbij wordt er gekeken naar het openstaande saldo uit vorig jaar. 

Dit wordt binnen Humanwave als volgt gedaan: 
 1. Het verlofsaldo wordt bepaald op 31 december. 
 2. De wettelijke en bovenwettelijke verlofopbouw van het voorgaande jaar worden opgehaald.
 3. De wettelijke en bovenwettelijke verlofsaldi uit eerdere jaren worden opgehaald.
 4. Deze saldi worden op vervaldatum gesorteerd waarbij de hoogste vervaldatum bovenaan komt te staan.
 5. De historische vervaldata en saldo worden afgezet tegen de verlofopname van het voorgaande jaar op basis van de eerste vervaldatum, totdat alle opgenomen uren verdeeld zijn. 
 6. Potje leeg? Dan staat deze niet meer hier tussen. 
Wil je tussentijds de stand van zaken controleren? Gebruik dan het rapport "Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker"
Komt er verlof te vervallen? Lees dan hier hoe je dit verwerkt. 

Voorbeelden:
Voorbeeld 1 (alleen opbouw in het huidige jaar):
Een medewerker heeft een eindsaldo van 100 uur in 2022.
Het bovenwettelijk verlof uit 2022 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2027.
Het wettelijk verlof uit 2022 is 160 uur met een vervaldatum van 30-06-2023.

Dit betekent dat voor de medewerker het historisch verlofsaldo in 2023 als volgt is opgebouwd:
Het bovenwettelijk verlof uit 2022 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2027.
Het wettelijk verlof uit 2022 is 60 uur met een vervaldatum van 30-06-2023.

Voorbeeld 2 (opbouw uit eerdere jaren):
Een medewerker heeft een eindsaldo van 100 uur in 2022.
Het bovenwettelijk verlof uit 2022 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2027.
Het bovenwettelijk verlof uit 2021 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2026.
Het wettelijk verlof uit 2022 is 160 uur met een vervaldatum van 30-06-2023.

Dit betekent dat voor de medewerker het historisch verlofsaldo in 2023 als volgt is opgebouwd:
Het bovenwettelijk verlof uit 2022 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2027.
Het bovenwettelijk verlof uit 2021 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2026.
Het wettelijk verlof uit 2022 is 20 uur met een vervaldatum van 30-06-2023.

Voorbeeld 3 (veel overwerk (tijd voor tijd):
Als er veel overwerk (tijd voor tijd) is, dan wordt dit bij het bovenwettelijke saldo van 2022 geteld.
Een medewerker heeft een eindsaldo van 100 uur in 2022 waarvan 80 uren tijd voor tijd.
Het bovenwettelijk verlof uit 2022 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2027.
Het wettelijk verlof uit 2022 is 160 uur met een vervaldatum van 30-06-2023.

Dit betekent dat voor de medewerker het historisch verlofsaldo in 2023 als volgt is opgebouwd:
Het bovenwettelijk verlof uit 2022 is 80 (overwerk) + 20 uur met een vervaldatum van 31-12-2027.
  • Related Articles

  • Rapport: Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker

   Het rapport 'Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker' geeft je direct inzicht in de openstaande verlofpotjes van de medewerkers en of er verlof mag komen te vervallen, omdat de vervaldatum nadert of al gepasseerd is. Let op: Wijs de ...
  • Wettelijke verlofdagen van vorig jaar laten vervallen

   Een medewerker heeft recht op een minimaal aantal verlofdagen. Er is wettelijk vastgelegd dat dit minimaal 4 keer het aantal werkuren in een week is. Bij een werkweek van 40 uur komt dit uit op 160 uur wettelijk verlof. Alle extra uren die de ...
  • Wat gebeurt er met het verlof tijdens de jaarovergang?

   Het komt vaak voor dat er aan het eind van het jaar medewerkers zijn die nog niet al hun verlof hebben opgenomen. Vaak is het zo dat medewerkers hun verlof, of een deel hiervan, mee mogen nemen naar het volgende jaar. In Humanwave kun je bepalen wat ...
  • Hoe wordt de verlof- en atv-opbouw berekend?

   Het verlof van medewerkers wordt in Humanwave per kalenderjaar berekend. Wanneer het contract van een medewerker niet over een volledig kalenderjaar loopt, wordt de verlofopbouw berekend op basis van het aantal werkzame maanden binnen het betreffende ...
  • Hoe betaal ik verlof uit van een medewerker die uit dienst gaat?

   Wanneer een medewerker uit dienst gaat, bijvoorbeeld omdat zijn contract afloopt, of omdat deze zelf besluit te vertrekken, kan het zijn dat er nog verlof open staat. Wanneer dit resterende verlof niet wordt opgemaakt voor het einde van het contract ...