Menu organisatie - Humanwave

Menu Organisatie: Wat vind ik hier?Onder 'Start' vind je de organisatiegegevens. Dit geeft een verkort menu weer met de meest gebruikte functionaliteiten. 
Mocht je een menu item niet zien, dan kan dit komen door de rol die je hebt binnen de organisatie of door de modules waarvan je gebruikt maakt. 

Wanneer je de organisatie opent, door op de naam te klikken, vind je links het volledige organisatiemenu. Deze zal hieronder besproken worden. 

Dashboard
 1. Vandaag: Actuele informatie van vandaag.
 2. Medewerkers: Informatie over je medewerkers per maand.
 3. Salaris: Informatie over de loonkosten per maand. Dit kopje is alleen zichtbaar wanneer je gebruik maakt van de Salarismodule.

Mensen
Iedereen die betrokken is bij je organisatie.
 1. Medewerkers: Alle betrokken personen bij jouw organisatie.
 2. Alle: alle personen die zijn ingevoerd; bijvoorbeeld ook familieleden van medewerkers.

Organisatie
Hoe is jouw organisatie opgebouwd?
 1. Diagram: welke medewerker aan welke manager gekoppeld is.
 2. Bedrijven: de verschillende juridische eenheden (B.V., Holding, etc.) waaruit jouw organisatie is opgebouwd.
 3. Locaties: de verschillende locaties waar mensen werken. Dit is een van de dwarsdoorsneden die Humanwave maakt door je organisatie.

Nog te doen
Welke aanvragen staan er nog allemaal open? Vanuit dit scherm kunnen de aanvragen beoordeeld worden.
 1. Verzoeken: alle openstaande aanvragen die van invloed zijn op de planning; zoals verlof, verzuim, overwerk en extra uren.
 2. Contracten: alle startende, vertrekkende en medewerkers die een contract verlenging hebben gehad in de huidige maand
 3. Ziek deze maand: wie was er ziek deze maand? Via dit scherm kun je ook eventueel een wachtdag of een gedeelte op het salaris inhouden, of de medewerker beter melden indien dit nog niet gebeurd is. 
 4. Declaraties: alle openstaande onkostendeclaraties, die je kunt goedkeuren of afwijzen.
 5. Profielwijzigingen: wijzigingen van werknemers die je kunt bekijken, goedkeuren of afwijzen.
 6. Actie documenten: documenten die nog goedgekeurd of ondertekend moeten worden.
 7. WAB controle: hier worden alle (nieuwe) contracten getoond, zodat je kunt controleren of ze aan de WAB-wetgeving voldoen. 
 8. Salaris: alles omtrent de uitbetaling van de betreffende maand wordt hier verzameld, overwerk, uitbetalen, declaraties etc. Dit is het online mutatieformulier wanneer je de salarissen hebt uitbesteed aan Humanwave. 

Verlof 
Alles rond het verlof van je medewerkers.
 1. Verlofsaldo: alle verlofsaldi van de medewerkers.
 2. Verlofmutaties: hier kun je een aantal acties uitvoeren:
  1. Een collectieve vrije dag: alle medewerkers zijn vrij op deze dag(en) en in dit scherm kan je dit collectief instellen. Voorbeeld: de vrijdag na hemelvaart plan je in als collectieve vrije dag.
  2. Verlofjaar heropenen: Humanwave opent het verlofjaar voor je. Wil je toch wat doen met de openstaande verlofsaldi van het vorige jaar dan kun je met deze functie bijvoorbeeld de uren verkopen of laten vervallen.
  3. Nieuwe verlofrecht: de medewerkers krijgen in het nieuwe jaar meer of minder verlofrechten. Voorbeeld: je besluit van 25 naar 26 verlofdagen in het jaar te gaan. 
Tip van Humanwave: Begin je net met Humanwave en moeten alle beginsaldo's uit vorig jaar nog goed gezet worden? Dan kan je dit het makkelijkst doen bij het kopje 'verlofsaldo' met het potloodje achter de medewerker. Zo loop je in een keer alle medewerkers af, zonder een voor een de medewerkerkaart te openen.

Declaraties
Hier vind je alles rondom onkostendeclaraties.
 1. Open onkostendeclaraties: alle openstaande onkostendeclaraties die nog goedgekeurd moeten worden. 
 2. Heralloceren: hier kan je een grootboekrekening koppelen aan de onkostendeclaratie.
 3. Afhandelen: hier kun je de declaraties klaarzetten voor uitbetaling. Dit kan of als directe uitbetaling, of via de loonstroken wanneer je de salarissen ook via Humanwave verwerkt. 
 4. Betalingen: hier vind je het betaalbestand welke je kunt downloaden om in te lezen in de bank.

Urenregistraties
Je ziet dit tabblad alleen als je de Module Uren hebt. Je vind hier alles rond de projecten, de projectplanning en de urenregistraties die doorgestuurd zijn ter beoordeling door de medewerkers.
 1. Projecten: alle projecten die je hebt gedefinieerd.
 2. Planning: de projectplanning en hoe de medewerkers hierop gealloceerd zijn.
 3. Open urenregistraties: alle doorgestuurde urenverantwoordingen van de medewerkers.

Salaris
Je hebt deze tab alleen als je de Module Salaris hebt. Hier vind je het hele salarisproces.
 1. Nog te doen: alle transacties die vanuit de HR-processen komen en zijn goedgekeurd, zoals extra gewerkte uren die uitbetaald moeten worden en onkostendeclaraties.
 2. Mutaties: alle mutaties die in een bepaalde maand verloond worden. Hier kun je extra mutaties toevoegen. In het kopje 'Massa mutaties' kun je in een keer het minimumloon, de vaste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding aanpassen voor de gehele organisatie.
 3. Loonstroken: je kunt zowel concepten als definitieve stroken genereren. Bij definitief worden de stroken ook zichtbaar voor de medewerker.
 4. Betalingen: hier maak je het betaalbestand aan. Dit kun je vervolgens in de bank uploaden.
 5. WKR: hier kun je vergoedingen op Belast of Onbelast zetten en zie je hoeveel vrije ruimte je nog hebt per jaar.
 6. Loonaangifte: hier maak je de loonaangifte. Nadat je deze hebt aangemaakt kan je deze versturen. Na controle sturen wij deze door naar de Belastingdienst.
 7. Journaalposten: de salarisjournaalposten per maand. Deze kan je op verschillende manieren groeperen; totaal, per afdeling of per medewerker.
 8. Acties: met de functie ''Openen loonjaar'' worden de salarissen via een wizard voor een volgend loonjaar klaargezet.

Bedrijfsmiddelen
In dit tabblad zie je alle bedrijfsmiddelen die aanwezig zijn binnen je organisatie. Daarnaast vind je terug aan wie deze middelen zijn toegewezen.

Kosten
Op deze tab kan je een export maken van de kosten die geregistreerd zijn. Met deze informatie kun je het budget voor volgend jaar aanmaken.
 1. Rapport: hier kun je op basis van selecties de kosten per bedrijf, afdeling of medewerker draaien.
 2. Kosten: hier kun je additionele kosten opnemen die niet zijn ingevoerd in Humanwave.
 3. Werknemer: hier kun je per medewerker de kosten per jaar draaien.

Planning
In de organisatieplanning zie je waar en wanneer je medewerkers zijn ingepland. Ook kun je hier eventueel verlof toekennen, diensten inkorten, mensen extra inplannen en het verlof beoordelen.
 1. Week: Hier zie je de planning binnen je organisatie per week
 2. Maand: Hier zie je de planning binnen je organisatie per maand
 3. Afhandelen: Hier kun je de extra gewerkte uren van de medewerker afhandelen. De extra uren kunnen uitbetaald worden, in tijd voor tijd worden omgezet naar een plus/min saldo of komen te vervallen.

In en uit dienst
In dit tabblad kun je zien welke in en uit dienst taken nog dienen te worden uitgevoerd en zie je de medewerkers waarvan binnen 60 dagen het contract afloopt.

Foto's
Hier kun je je logo uploaden en vervolgens als profielfoto van de organisatie toevoegen. Dit kan ook op bedrijfsniveau.

Berichten
Vanuit hier kun je eenvoudig en snel berichten delen met al je medewerkers. Deze berichten ontvangen de medewerkers via een push-notificatie op de Medewerker App.

Documenten
Hier vind je alle documenten terug die voor je organisatie gegenereerd zijn. Ook kun je hier documenten toevoegen.
Vanuit hier kun je documenten delen met alle medewerkers. Lees hier hoe je dit kunt doen: In een keer een organisatiedocument delen.


Rapporten
Hier vind je rapportages over jouw medewerkers. De meeste rapporten hebben als standaard filters: Afdeling, Bedrijf, Locatie, Medewerker en een datum traject.

Import/Export
Hier vind je de import en export mogelijkheden met andere bedrijven. Hier kun je bijvoorbeeld de loonjournaalposten exporteren, zodat deze in de boekhouding geïmporteerd kunnen worden.

Autorisatie
Hier geef je rollen aan medewerkers die hogere rechten moeten krijgen binnen Humanwave.
Meer informatie over het rollen- en rechtenmodel vind je in de volgende helpfile:
rollen en rechten.

  • Related Articles

  • Algemene Instellingen | Hoe kan ik de juiste basis instellen in Humanwave?

   Bedankt voor je vertrouwen in Humanwave! Aan de hand van deze handleiding kom je alles te weten over wat je nodig hebt om je organisatie perfect in Humanwave in te richten. Hoe beter de organisatie ingericht wordt, hoe meer plezier je hiervan zult ...
  • Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?

   In het profiel van de medewerker wordt weergegeven wat de medewerker doet, wie de persoon is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor de medewerker gedaan zijn. Het profiel is in vier tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen ...
  • Wat zijn Instellingen belasting, en waar vind ik deze?

   Elke werknemer moet loonbelasting afdragen en is verzekerd voor bepaalde werkgeversverzekeringen. De instellingen voor de belasting zijn van belang voor een juiste salarisberekening, het klaarzetten van de betaling en het doorgeven van de correcte ...
  • Tabblad met overzicht, wat kan ik hier doen?

   In dit laatste tabblad, onder het vinkje, wordt een samenvatting gegeven van alle mutaties van deze loonperiode. Hier controleer je of het mutatieformulier compleet is.  Dit is tevens het tabblad waar je de maand/loonperiode verstuurt naar de Salaris ...
  • Hoe gebruik ik mijn dashboard?

   Wanneer je inlogt in Humanwave kom je in een dashboard met daarop een samenvatting van jouw gegevens en aanvragen. Je kunt op dit scherm ook verlof aanvragen, jezelf ziek melden en declaraties indienen. Hieronder worden alle verschillende overzichten ...