Salaris Tip: Controleer je WW afdracht

Salaris: Controleer je WW/AWF afdracht

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 1 januari jongstleden in werking getreden. In de afgelopen periode hebben we een soepele overgang gemaakt naar de veranderingen die deze wet met zich mee brengt. Het blijft echter belangrijk om deze wet na te blijven leven. 
 
Onze tip aan jou: Controleer regelmatig de WW afdracht
Om ervoor zorg te dragen dat je de juiste WW afdracht hebt gedaan, raden wij je aan om een aantal keren per jaar het rapport WW WAB Controle te draaien. Dit kan namelijk aanzienlijke kostenbesparingen met zich mee brengen. Als je het goed doet, dan kan dit op jaarbasis € 1296,- euro schelen aan kosten per werknemer met een maandsalaris van € 2000,-. Controleer je dit niet, dan kun je aan het einde van het jaar juist tegen onverwachte kosten aanlopen.

Ons advies is daarom om het rapport WW WAB Controle in de maanden maart, juli, november en december van elk jaar te draaien. Zo weet je zeker dat je op tijd actie kunt nemen wanneer dit nodig blijkt te zijn.
 
Hoe werkt het rapport WW WAB controle in Humanwave?
 1. Via het rapport WW WAB controle kun je controleren of je voor elke medewerker de juiste WW-premie hanteert en / of je de WW-premie moet gaan herzien.
 2. Als uit deze controle blijkt dat je de WW-premie moet herzien, dan kun je hier lezen welke stappen je moet ondernemen.
 
Nieuwe functionaliteiten in Humanwave i.v.m. de WAB
 1. Je zult inmiddels wel hebben gezien dat de loonstrook en de premie loonstaat zijn aangepast. Op de loonstrook staan meer gegevens weergegeven en de premie loonstaat heeft drie kolommen in plaats van één.
 2. Werkgevers moeten meer gegevens van werknemers opslaan dan voorheen. Daarom vragen we bij het onboarden van nieuwe medewerkers om meer gegevens, zodat direct de juiste WW-premie wordt toegepast.

  • Related Articles

  • Ik moet de lage WW-premie herzien, hoe doe ik dat?

   Vanaf 2020 kun je te maken krijgen met het herzien van de WW-premie. Bijvoorbeeld wanneer je werkt met vaste contracten waarbij structureel wordt overgewerkt of als je iemand met een vast arbeidscontract (onbepaalde tijd) in de proeftijd ontslaat. ...
  • Rapportage | WW WAB controle

   Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat er veel veranderen met betrekking tot de WW-premie. Is de premie hoog of laag? Moet deze herzien worden, en zo ja, waarom? Om hier meer grip op te krijgen, hebben we een nieuw rapport ontwikkelt. De 'WW ...
  • Hoe controleer ik of mijn (premie)loonstaat aansluit op mijn grootboeken?

   Het is een van de controles die vaak als afsluiting wordt doorlopen: sluit mijn (premie)loonstaat de kolom "Loon in geld" aan op mijn grootboeken? Het is een controle waarbij je jezelf bij elke stap moet blijven controleren, kloppen de gegevens die ...
  • 10 veel voorkomende HR en Salaris situaties

   In deze helpfile vind je een overzicht van 10 situaties welke veel voorkomen in de HR- en salarisadministratie. In het document worden de volgende situaties besproken: De medewerker krijgt een verlenging van zijn contract - zie ook deze helpfile voor ...
  • Hoe voer ik WBSO afdracht in?

   Als je WBSO afdracht toegekend hebt gekregen voor de BV, kun je deze makkelijk bij het aanmaken van de loonaangifte in Humanwave aangeven.  Stap 1 Ga naar Salaris in het linkermenu en klik daarna door naar de kop 'Loonaangifte'.  Stap 2 Klik ...