Waarom wordt er geen loonheffing ingehouden op het loon? - Humanwave

Waarom wordt er geen loonheffing ingehouden op het loon? | Tot welk bedrag loonheffingsvrij

In Nederland is het zo dat over het loon belasting moet worden betaald. Deze belasting wordt ingehouden van het loon, via de loonheffing, en moet de werkgever afdragen aan de Belastingdienst. Afhankelijk van de loonbelastingverklaring die wordt ingevuld door de medewerker, zal er heffingskorting toegepast worden. Deze mag enkel toegepast worden bij één werkgever.

Wordt er wel loonheffingskorting toegepast, dan kan het zijn dat er soms geen loonheffing wordt ingehouden. Dit komt doordat er een gedeelte van het loon is vrijgesteld van belasting, door de heffingskorting. Wanneer de heffingskorting hoger uit komt dan de te betalen loonheffing, dan zal er geen loonheffing worden ingehouden op het salaris. De grens kun je terugvinden in de witte maandtabel voor de loonheffing (Belastingdienst). 

Het brutoloon waarbij de loonbelasting voor het eerst boven de heffingskortingen uitkomt:
Jonger dan de AOW leeftijd: €1084,50 (2024)
Ouder dan AOW leeftijd, excl. alleenstaande ouderenkorting: €2727,00 (2024)
Ouder dan AOW leeftijd, incl. alleenstaande ouderenkorting: €2934,00 (2024)

Als het brutoloon van een medewerker lager ligt dan bovenstaande bedragen, dan wordt er dus geen loonheffing ingehouden.

Wordt er geen loonheffing ingehouden op eenmalige uitbetalingen (zoals het vakantiegeld, of een bonus), dan raden we je aan om het bijzonder tarief goed te controleren. Lees hier verder.

  • Related Articles

  • Bijzonder tarief én meer uitgelegd voor de werknemer

   Het is voor werknemers niet altijd goed duidelijk hoe het nu precies zit met de belastingen en het bijzonder tarief. In deze helpfile leggen wij dit uit voor de werknemer. Waarover moet je als werknemer belasting betalen? Het uitgangspunt van de ...
  • Hoe zet ik loonheffingskorting aan/uit?

   Het kan zijn dat de loonheffing bij een medewerker gedurende het contract aan- of uitgezet moet worden. Dit gebeurt altijd op het verzoek van de medewerker. Wanneer de loonheffingskorting aan- of uitgezet moet worden, dan is het hierbij wel ...
  • Wat staat er op mijn loonstrook?

   Binnen Humanwave wordt de salarisstrook volgens een vast template gegenereerd. Je kan de volgende componenten terugvinden op de strook: Het logo van het bedrijf waar je werkzaam bent. De adresgegevens en het loonheffingennummer van het bedrijf waar ...
  • Wat is bijzonder tarief en hoe bepaal ik dit voor 2024?

   De loonheffing bijzonder tarief is het belastingpercentage wat wordt toegepast op eenmalige verloningen. Hierbij kan je onder andere denken aan het vakantiegeld, overwerk, 13de maand, een bonus, eenmalige uitkeringen en de uitbetaling van ...
  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...