Wat is de FCB bijdrage en welke gegevens moet ik aanleveren?

Wat is de FCB bijdrage en welke gegevens moet ik aanleveren?

In het eerste kwartaal kun je een e-mail van het arbeidsmarktfonds FCB verwachten. In dit collectief fonds (Fonds collectieve belangen) zijn drie branches aangesloten: sociaal werk, jeugdzorg en de kinderopvang. Vanuit dit fonds worden besluiten genomen over arbeidsmarktknelpunten. Deze worden uitgevoerd in de vorm (cao-)projecten, arbeidsmarktonderzoek en diensten, zodat de werkgevers en werknemers in deze branches kun werkzaamheden onbezorgd kunnen uitvoeren. Lees hier verder over het FCB.

Financering
Middels een loonsomheffing dragen deze branches bij aan de financiering van het fonds, en zodat alle werkzaamheden zonder problemen uitgevoerd kunnen worden; dit wordt de FCB-bijdrage genoemd. Elk jaar moet de FCB-bijdrage berekend worden. Om dit bedrag correct te berekenen vraagt het FCB de actuele gegevens van vorige jaar op.
Je kunt in het eerste kwartaal een brief verwachten waar naar deze gegevens worden gevraagd. 

De hoogte van de FCB-bijdrage in 2022 is 0,086 % van de loonsom, met een minimum van 15 euro. 

Hoe gaat de betaling van de FCB-bijdrage in zijn werk?
De organisaties ontvangen een e-mail waarin ze via een beveiligde link de gegevens kunnen aanleveren bij het FCB. Is jouw kinderopvang nieuw, dan zul je eerst een welkomsbrief ontvangen. Vervolgens heb je drie weken de tijd om de gegevens aan te leveren. Nadat je de gegevens hebt toegestuurd, zul je een factuur ontvangen. 
Meer over het reglement kun je terugvinden op de website van FCB.

Welke gegevens moet ik aanleveren?
De volgende gegevens zullen worden opgevraagd:
 1. Het aantal fte's en het aantal medewerkers;
 2. De loonsom over het voorgaande jaar;
 3. Een kopie van de geanonimiseerde getotaliseerde verzamelloonstaat van het voorgaande jaar.
Wanneer je de salarisverwerking bij Humanwave hebt uitbesteed, dan kun je de opgevraagde gegevens makkelijk en snel uit Humanwave downloaden. 


Het aantal fte's en het aantal medewerkers
Deze gegevens kun je terugvinden in het rapport 'Personeelsverloop' in het blok "Management".
 1. Selecteer het voorgaande jaar.
 2. Voor het aantal fte's draai je het rapport op basis van "FTE".
 3. Voor het aantal medewerkers draai je het rapport op basis van "Aantal". 
In de tabel vind je de totalen.

De loonsom over het voorgaande jaar:
De loonsom over het vorige jaar vind je terug in het rapport 'Loonstaat' onder 'Personeel'.

Stel de filters als volgt in:
 1. Selecteer het gewenste Bedrijf 
 2. Zet de datum op januari tot december van vorig jaar
 3. Vink "optellen" aan
Onderaan kolom '8 loon voor SVW' vind je de benodigde loonsom. 

Een kopie van de geanonimiseerde getotaliseerde verzamelloonstaat 
Ook hiervoor kun je het rapport 'Loonstaat' onder 'Salaris' voor gebruiken. 
Stel de filters hetzelfde in als hierboven en kies ervoor om het rapport in excel te downloaden.

Open de excel en verwijder je alle namen van de medewerkers, om de verzamelloonstaat te anonimiseren. 

  • Related Articles

  • Welke gegevens worden gelogd?

   Binnen Humanwave worden bepaalde gegevens gelogd. Zo kan je altijd inzien wie en wanneer je persoonlijke gegevens heeft geraadpleegd. We loggen het inzien van bepaalde gegevens en maken dit inzichtelijk voor de medewerker. In deze helpfile wordt ...
  • Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?

   In het profiel van de medewerker wordt weergegeven wat de medewerker doet, wie de persoon is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor de medewerker gedaan zijn. Het profiel is in vier tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen ...
  • Het belang van een goed personeelsdossier

   Een goed en actueel personeelsdossier (dossiervorming) is belangrijk én verplicht. In de praktijk wordt er vaak enthousiast begonnen, maar wordt het up-to-date houden van het dossier nog al eens vergeten.  Leer jezelf aan (of delegeer dit) om bij ...
  • Wat is de PAWW bijdrage?

   De overheid heeft sinds 2016 aanpassingen doorgevoerd in de WW- en loongerelateerde WGA-uitkeringen. Als antwoord hierop hebben sociale partners afspraken gemaakt over de reparatie hiervan. Deze afspraken zijn vastgelegd in de PAWW: de Private ...
  • Hoe kan ik de bijtelling voor een leaseauto corrigeren?

   Wanneer je medewerker gebruik maakt van een leaseauto en voor dit gebruik geen verklaring 'geen privégebruik' heeft, dan moet je voor deze leaseauto bijtelling berekenen. Dit doe je aan de hand van de fiscale waarde en het bijtellingspercentage van ...