Wet verbetering poortwachter | acties - Humanwave

Wet Verbetering Poortwachter | Acties

Wanneer een medewerker langdurig ziek is wil je niet achter de feiten aan lopen. In Humanwave staan de standaard notificaties op de momenten waarop je actie moet ondernemen wanneer er een openstaande ziekmelding is. Maar welke actie moet er wanneer genomen worden? In deze helpfile zetten wij alle acties die bij de Wet Verbetering Poortwachter horen op een rijtje. Zo hoef je nooit meer iets te vergeten.

Meer informatie over de Wet Verbetering Poortwachter? Lees dan hier verder.
Meer informatie over herinneringen in Humanwave? Lees hier verder.
‚Äč
Wanneer
 Stuur herinnering naar
 Actie
 Dag 1

 Meld de werknemer ziek bij de bedrijfsarts of arbodienst
 1 week achteraf 
 HR manager
Achterhalen of het langdurend of kortdurend ziek zijn is
 2 weken achteraf 
 HR manager
Aanmelden bij Arboarts - starten traject Wet verbetering Poortwachter
 3 weken achteraf  HR manager Vul het re-integratiedossier met daarin alle gespreksnotities, formulieren, etc.
 4 weken achteraf  HR managerVul het re-integratiedossier met daarin alle gespreksnotities, formulieren, etc.
 5 weken achteraf HR managerVul het re-integratiedossier met daarin alle gespreksnotities, formulieren, etc.
 6 weken achteraf HR managerBinnen 6 weken na ziekmelding moet de bedrijfsarts een probleemanalyse opstellen. Daarin staat welke beperkingen jouw werknemer heeft en welk werk hij eventueel wel kan doen. En uiterlijk in de 8ste week moet je samen met de werknemer een plan van aanpak maken.
 8 weken achteraf  HR manager( ! ) Uiterlijk in de 8ste week moet je samen met de werknemer een plan van aanpak maken. Minimaal elke 6 weken contact opnemen met de werknemer. Hierbij bespreek je de afspraken vanuit het Plan van Aanpak. Bij extra contract vastleggen in losse verslagen voor het re-integratiedossier. 
 14 weken achteraf HR managerMinimaal elke 6 weken contact opnemen met werknemer. Hierbij bespreek je de afspraken uit het Plan van aanpak. Bij extra contact vastleggen in losse verslagen voor het re-integratiedossier. Extra contactmomenten laten ondertekenen door werknemer.
 20 weken achteraf HR managerMinimaal elke 6 weken contact opnemen met werknemer. Hierbij bespreek je de afspraken uit het Plan van Aanpak. Bij extra contact vastleggen in losse verslagen voor het re-integratiedossier. Extra contactmomenten laten ondertekenen door werknemer. 
 26 weken achteraf HR manager Minimaal elke 6 weken contact opnemen met werknemer. Hierbij bespreek je de afspraken uit het Plan van Aanpak. Bij extra contact vastleggen in losse verslagen voor het re-integratiedossier. Extra contactmomenten laten ondertekenen door werknemer.
 32 weken achteraf  HR manager Minimaal elke 6 weken contact opnemen met werknemer. Hierbij bespreek je de afspraken uit het Plan van Aanpak. Bij extra contact vastleggen in losse verslagen voor het re-integratiedossier. Extra contactmomenten laten ondertekenen door werknemer. 
 38 weken achteraf  HR manager Minimaal elke 6 weken contact opnemen met werknemer. Hierbij bespreek je de afspraken uit het Plan van Aanpak. Bij extra contact vastleggen in losse verslagen voor het re-integratiedossier. Extra contactmomenten laten ondertekenen door werknemer.
 40 weken achteraf  HR managerZiekmelding doorgeven aan het UWV. Deze moet uiterlijk in week 42 binnen zijn. 
 41 weken achteraf  HR manager Minimaal elke 6 weken contact opnemen met werknemer. Hierbij bespreek je de afspraken uit het Plan van Aanpak. Bij extra contact vastleggen in losse verslagen voor het re-integratiedossier. Extra contactmomenten laten ondertekenen door werknemer. 
 42 weken achteraf  HR manager ( ! ) Ziekmelding doorgeven aan het UWV. Deze moet uiterlijk in week 42 binnen zijn.
 50 weken achteraf  HR manager Verplichte eerstejaars evaluatie moet in week 52 ondertekend en ingediend te zijn bij de Arboarts.
 52 weken achteraf  HR manager( ! ) Verplichte eerstejaars evaluatie moet in week 52 ondertekend en ingediend te zijn bij de Arboarts.
 88 weken achteraf  HR manager Jij en de werknemer ontvangen een brief over de aanvraag WIA. De werknemer vraagt zelf de WIA-uitkering aan op uwv.nl. Dit doet de werknemer uiterlijk in de 93e week dat hij ziek is. 
 89 weken achteraf  HR managerUiterlijk in de 91e week moet het formulier van de eindevaluatie ingevuld zijn. Daarna moet een kopie de eindevaluatie en van alle onderdelen van het re-integratieverslag aan de werknemer worden overgedragen.
 91 weken achteraf  HR manager Uiterlijk in de 93e week moet de werknemer een WIA-uitkering aanvragen en zijn medische informatie (formulier staat op de website van het UWV) per post naar het UVW sturen. 
 91 weken achteraf  HR manager Lever het re-integratieverslag zelf in online bij het UWV. Indien de werknemer niet wilt dat het re-integratieverslag online aangeleverd wil worden, moet de werknemer deze zelf per post naar het UWV sturen. Hiervoor is een actueel oordeel nodig van de bedrijfsarts en zij stellen als werkgever het re-integratieverslag op. 
Het UWV beoordeelt dan of beiden kanten voldoende hebben gedaan aan de re-integratie van de zieke werknemer. Tevens wordt aangegeven welke inspanningen nog worden verwacht en pas na goedkeuring daarvan neemt het UWV de aanvraag voor een WIA-uitkering in behandeling. 
 93 weken achteraf HR manager ( ! ) Uiterlijk in de 93e week moet de werknemer een WIA-uitkering aanvragen en zijn medische informatie (formulier staat op de website van het UWV) per post naar het UVW sturen. 
 93 weken achteraf  HR manager ( ! ) Uiterlijk in de 93e week: Lever het re-integratieverslag zelf online bij het UWV. Indien de werknemer niet wilt dat het re-integratieverslag online aanlevert, moet de werknemer deze zelf per post naar het UWV sturen. Hiervoor is een actueel oordeel nodig van de bedrijfsarts en zij stellen als werkgever het re-integratieverslag op. 
 104 weken achteraf  HR manager Bij de WIA-beoordeling gaat UWV na hoeveel procent het oorspronkelijk loon de werknemer structureel kan verdienen met het eigen (aangepaste) werk bij de organisatie of andere werkgever. Voorwaarde is dat de werkgever het maximale uit de situatie heeft gehaald. Daarnaast moet de werkgever in de 104e week de eindevaluatie online aanleveren bij het UWV indien de werknemer nog steeds ziek is. 
  • Related Articles

  • Wet Verbetering Poortwachter

   De Wet Verbetering Poortwachter is opgesteld om het aantal werknemers dat in de ziektewet terechtkomt terug te dringen. Indien een werknemer langdurig ziek is, dien je als werkgever een dossier aan te maken waarin alle acties staan die jij en de ...
  • Hoe om te gaan met ziekte in Humanwave?

   Deze workflow weergeeft het functionele proces rondom ziekmelding in Humanwave, en welke stappen je moet doorlopen, en waar je op moet letten wanneer je te maken krijgt met langdurige ziekte. Start ziekte De medewerker meldt zich ziek. De ziekmelding ...
  • Nooit meer iets vergeten met herinneringen

   Laat Humanwave voor je werken. Met de herinneringen geef je precies aan welke herinneringen je wilt ontvangen voor bijvoorbeeld: verjaardagen, aflopende contracten en documenten. Je ontvangt zowel in Humanwave als in je e-mail een notificatie ...
  • De Wet Betaald Ouderschapsverlof (WBO)

   De Wet betaald ouderschapsverlof zorgt ervoor dat werknemers doorbetaald krijgen tijdens een deel van hun ouderschapsverlof. Op dit moment is het ouderschapsverlof nog onbetaald. De wetswijziging volgt op een Europese richtlijn die voorschrijft dat ...
  • Hoe kan ik een vast plan toevoegen vanuit de organisatie planning?

   Werken jouw medewerkers erg afwisselend maar wil je niet voor elke dag een flex-plan inplannen? Via het planningsoverzicht op organisatie of locatieniveau voeg je nu snel een vast plan toe voor korte of juist langere periode. In deze helpfile zullen ...