Wat kun je doen als er hoge verlofsaldo's openstaan?

Wat kun je doen als er hoge verlofsaldo's openstaan?

Wanneer werknemers weinig vakantiedagen opnemen ontstaan er hoge verlofsaldo's. Als werkgever wil je deze stuwmeren van verlof voorkomen omdat er financiële lasten kunnen ontstaan aan deze hoge saldo's. Maar mag je als werkgever bijvoorbeeld wettelijke verlofuren uitbetalen waneer er te hoge verlofsaldo's openstaan?

Wat kun je doen?
 1. Verplichte herinnering: Als werkgever ben je verplicht om werknemers op tijd te herinneren aan het opnemen van de wettelijke vakantiedagen (viermaal de uren per week).
  Let op: de wettelijke vakantiedagen die uit vorige jaar zijn meegenomen naar nieuwe jaar vervallen op 1 juli, tenzij de werkgever de werknemer hier niet aan heeft herinnerd. Vergeet jouw werknemers hier dus niet ook over te informeren.

 2. Check de CAO en contractafspraken: Kijk goed na wat er is vastgelegd rondom het opnemen en vervallen van (boven)wettelijke vakantiedagen. Dit kan verschillen per cao of er kunnen individueel afspraken over zijn gemaakt met een werknemer.

 3. ATV-dagen opnemen: Je mag werknemers in principe niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. ATV-dagen kun je, afhankelijk van de vastgelegde afspraken, wel verplicht laten opnemen als er minder werk is. ATV-dagen kunnen per cao of bedrijf vooraf in een jaar worden vastgelegd. Bijvoorbeeld de dag na Hemelvaart, of tussen Kerst en oudjaarsdag. 

 4. Ga in gesprek: Vraag jouw medewerkers om medewerking. Leg de situatie uit.

 5. Leg alles vast: Omdat je wettelijk verplicht bent werknemers te informeren rondom de vakantiedagen, is het belangrijk om alle afspraken rondom opnemen, uitbetalen of vervallen helder vast te leggen in het personeelsdossier.
Goed om te weten
 1. Wettelijk heeft een werknemer recht op 4 x het aantal werkuren per week verlof. Dit totaal zijn de wettelijke verlofuren. 
 2. Als er vanuit de cao of arbeidsvoorwaarden meer verlofdagen toegekend zijn, dan zijn de meerdere dagen bovenwettelijke verlofdagen.
 3. Je mag een werknemer niet verplichten om vakantiedagen op te nemen, behalve als dit in het contract of in de cao van jouw organisatie is opgenomen. Dit is meestal niet het geval.
 4. In principe vervallen wettelijke vakantiedagen een half jaar na opbouw en bovenwettelijke vakantiedagen na 5 jaar.
 5. Een werknemer moet de wettelijke vakantiedagen zoveel mogelijk opnemen in het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Lukt dat niet, dan moeten ze voor 1 juli van het jaar erop alsnog worden opgenomen. Daarna vervallen ze, tenzij het niet mogelijk is geweest om ze op te nemen, bijvoorbeeld door drukte op het werk. De coronacrisis is géén reden om de vakantiedagen niet op te nemen.
 6. Als de werknemer al vakantiedagen heeft aangevraagd, maar de vakantieplannen zijn geannuleerd, dan kun je er als werkgever voor kiezen de vakantiedagen toch te laten staan. Je bent niet verplicht om deze weer in te trekken.
 7. Wettelijke vakantiedagen mag een werkgever alleen uitbetalen aan het einde van een dienstverband. Bovenwettelijke vakantiedagen mag je als werkgever wel tussendoor uitbetalen, maar je bent hier niet toe verplicht.
Bovenwettelijke vakantiedagen tussendoor uitbetalen
Als werkgever mag je enkel de bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen. Wanneer de werknemer minder dan het wettelijke aantal vakantiedagen opneemt dan mag de werkgever de resterende wettelijke vakantiedagen niet uitbetalen. De werkgever is niet verplicht de verlofdagen af te kopen. Maar andersom is de werknemer ook niet verplicht om zijn dagen af te kopen wanneer de werkgever dit wilt. 

Voorbeeld: 
Het verlofrecht van een fulltime medewerker is 24 dagen (per jaar). Dit zijn 20 wettelijke verlofdagen ( 160 uur = 40 uur * 4 ) en 4 bovenwettelijke verlofdagen. 
De medewerker heeft in het hele jaar 10 dagen opgenomen. Er staan dus nog 14 verlofdagen open. 
Gezien de historische vervaldata, zijn dit 10 wettelijke verlofdagen en 4 bovenwettelijke verlofdagen beschikbaar. 

De werkgever mag dus deze 4 bovenwettelijke verlofdagen tussendoor uitbetalen.

  • Related Articles

  • Wanneer wordt mijn verlofsaldo bijgewerkt?

   Het is fijn om te weten hoeveel verlof je nog hebt openstaan tot het einde van het jaar of tot het einde van je contract. Humanwave berekent jouw verlofopbouw en geeft het totaal aantal verlofuren in een keer weer, zodat je weet hoeveel verlof je nog ...
  • 10 veel voorkomende HR en Salaris situaties

   In deze helpfile vind je een overzicht van 10 situaties welke veel voorkomen in de HR- en salarisadministratie. In het document worden de volgende situaties besproken: De medewerker krijgt een verlenging van zijn contract - zie ook deze helpfile voor ...
  • Plus/min uren overzetten naar het verlofsaldo

   Wanneer je het opgebouwde plus/min saldo wilt opnemen of laten uitbetalen dan moet dit saldo eerst worden overgezet van het plus/min uren saldo naar het verlofsaldo. Hoe je dit doet, wordt in deze helpfile uitgelegd. Plus/minuren overzetten via Plus ...
  • Loonbelastingverklaring: wat te doen als…?

   Iedere werknemer die een arbeidsovereenkomst aangaat, wordt gevraagd om een loonbelastingverklaring in te vullen. In deze loonbelastingverklaring dient de werknemer aan te geven of de werknemer wel of geen loonheffingskorting wilt laten toepassen. ...
  • Optimaal inzicht in openstaande zaken via 'Nog te doen'

   Via "Nog te doen" heb je altijd inzicht in alle openstaande zaken in jouw organisatie. Hieronder bespreken we een voor een de kopjes en hoe je hier optimaal inzicht houdt in openstaande zaken en deze naar wens kunt afhandelen. Verzoeken Hier vind je ...