Op welke manieren kan ik het verlof instellen per medewerker - Humanwave

Op welke manieren kan ik het verlof instellen per medewerker (vaste uren)?

Je kan het verlof op de verschillende manieren instellen per medewerker. Dit hangt af van de opbouw en van het type contract. In deze helpfile zal het vaste contract behandeld worden. 

Op zoek naar hoe je verlof kunt instellen voor de andere type contracten? Lees dan hier verder: 
 1. Hoe werkt de verlofopbouw bij een jaarurencontract?
 2. Hoe werkt de verlofopbouw bij een nul-urencontract?
 3. Hoe werkt de verlofopbouw bij een min-max contract?


Verlofopbouw instellen voor een vaste-uurder
Er zijn twee manieren waarop de verlofopbouw kan worden ingesteld:
 1. Opbouw volgens organisatie: Er wordt naar het verlofrecht gekeken zoals je dit ingesteld hebt in de instellingen van de organisatie. 
 2. Opbouw volgens individuele afspraken: Indien een medewerker een afwijkend recht heeft t.o.v. de organisatie kan je het afwijkende (voltijdrechten) invullen.
Je dient in alle gevallen het voltijdsrecht in te vullen. Humanwave vermenigvuldigt dit met de fte van de medewerker.
Voorbeeld: Als een medewerker 210 uren voltijdsrecht heeft, en deze heeft een fte van 0.5, dan zal er voor de medewerker in het jaar 105 uur worden opgebouwd.

De verlofopbouw kan op basis van twee methodes bepaald worden:
 1. Contract: er wordt naar de fte van de medewerker gekeken zoals dit bij het component salaris is ingevoerd.
  Deze methode gebruik je als jouw medewerker een vast aantal uren per maand werkt.
 2. Gewerkte uren: op basis van de salarisberekening wordt de fte bepaald en toegepast. Deze methode gebruik je als jouw medewerker op basis van het aantal gewerkte uren verlof krijgt toegekend. (In het geval van jaaruren-, min-max-, of nulurencontracten)
Deze instellingen kun je op twee manieren aanpassen:
 1. In de arbeidsrelatie van de medewerker, met het potloodje achter de verlofafspraak
 2. Per medewerker op organisatieniveau
De laatste optie zal hieronder besproken worden. 

Aanpassen per medewerker op organisatieniveau

Stap 1
Ga via Start naar Verlof en Verzuim. 

Stap 2
Ga naar het tabblad 'Verlofsaldo'.

Stap 3
Om de opbouw voor de medewerker aan te passen, klik je op het potlood, achter de betreffende medewerker. 


Stap 5 
Vervolgens krijg je een scherm te zien waar je verschillende afspraken m.b.t. verlof per medewerker kunt aanpassen.

 1. Opbouw: Als je kies voor 'Opbouw volgens organisatie', gaat de verlofopbouw af op wat je in de algemene instellingen onder 'Verlof en Verzuim' hebt aangegeven als voltijd recht.
  Bij 'Opbouw volgens Individuele afspraken' kun je zelf het totaal voltijd verlofrecht invullen voor de medewerker.
 2. Methode: Hierin geef je aan of de werknemer verlof krijgt a.d.h.v. het contract of a.d.h.v. het aantal gewerkte uren.
 3. Voltijd rechten: Dit is het voltijd verlofrecht per jaar. (Het recht wat de medewerker krijgt als hij/zij een FTE van 1 zou hebben en het hele jaar werkt).
 4. Beginsaldo: Het resterende saldo van vorig jaar dat meegenomen is naar het huidige jaar.
 5. Correctie op beginsaldo: Overige aanpassingen in het verlofsaldo.
Voorbeeld: Wanneer een medewerker een vast contract heeft, wordt het verlof berekent op basis van het contract. Naast 'Methode' selecteer je dan 'Contract'. 

  • Related Articles

  • Hoe wordt verlof op basis van gewerkte uren berekend?

   In Humanwave kan je het verlof op verschillende manieren instellen. Wanneer je een medewerker hebt met een flexibel contract dan kan je Humanwave zo instellen dat het verlof ook flexibel wordt opgebouwd. Het verlof stel je dan in op basis van ...
  • Hoe werkt de verlofopbouw bij jaaruren contracten?

   Medewerkers met een jaaruren contract spreken in het contract een aantal uur af dat er over een bepaalde periode gewerkt dient te worden. Dit aantal uren wordt omgerekend naar vaste uren per week, zodat de medewerker per maand een vast bedrag ...
  • Mijn medewerker krijgt eerder een vast contract

   Medewerkers met een tijdelijk contract hebben in een aantal gevallen recht op een vast contract. Ook is het mogelijk om de medewerker eerder een vast contract aan te bieden wanneer zijn tijdelijk contract nog van kracht is.  Bijvoorbeeld: Een ...
  • Rapportage: Verlofopbouw over gewerkte uren

   In het rapport "Verlofopbouw over gewerkte uren" kun je terugvinden wat de verlofopbouw van een medewerker per maand is, en hoeveel extra uren de medewerker heeft gemaakt in die maand. Handig wanneer je flexibele krachten hebt, bijv. min-max'ers die ...
  • Hoe werkt de verlofopbouw bij min/max contracten?

   De verlofopbouw bij mensen met een min/max contract werkt vaak anders dan bij mensen met een vast contract. Bij mensen met een vast contract wordt de verlofopbouw berekend aan de hand van de fte en het aantal maanden dat de werknemer werkzaam is tot ...