Hoe kan ik het aantal dagen voor inhouding voor ziekte berekenen? - Humanwave

Hoe kan ik het aantal dagen voor inhouding voor ziekte berekenen?

Wanneer een medewerker langdurig ziek is en je over deze ziekte een percentage mag inhouden op het salaris, dan is het belangrijk om het aantal ziektedagen per maand juist te berekenen. Humanwave berekent de inhouding alleen over gehele maanden, dus wanneer de ziekte gedurende de maand ingaat, dien je zelf de dagen in te voeren. 

Dit bereken je aan de hand van het aantal werkdagen in de ziekte periode en het gemiddeld aantal werkdagen per maand.

Halverwege de maand ziek
De eerste maand is vaak niet een volledige maand. Hieronder leggen we uit hoe je het aantal dagen voor de inhouding voor ziekte kunt berekenen over de eerste maand: 

Aantal werkdagen ziek in de maand * gemiddelde aantal dagen per maand / daadwerkelijke werkdagen per maand

Wij leggen de berekening uit aan de hand van het volgende voorbeeld:
 1. Een medewerker wordt ziek op 13 oktober 2020.
 2. Oktober 2020 heeft 22 werkdagen.
 3. Vanaf 13 oktober zijn er 14 werkdagen (je hoeft hierbij geen rekening houden met de planning, het gaat om het totaal aantal werkdagen)
 4. Het gemiddeld aantal werkdagen per maand reken je uit door het totaal aantal werkdagen te delen door 12 maanden. Het totaal aantal werkdagen per jaar is meestal 260, je CAO kan ook 261 of 262 dagen voorschrijven. Uitgaande van 260 werkdagen is het gemiddelde aantal werkdagen per maand 260 / 12 = 21.67 
Dit geeft de volgende som: (14 x 21.67) / 22 = 13.79 dagen ziek voor oktober

Deze 13.79 dagen voer je in bij 'Aantal' in het component 'Inhouding voor ziekte'. Daarnaast voer je het percentage in dat ingehouden dient te worden, in dit voorbeeld is dit 10% waardoor de medewerker 90% van het salaris krijgt uitbetaald:

Vanaf 1 november kan je de inhouding periodiek invoeren. 

Volledige maand ziek
Wanneer een medewerker een volledige maand ziek is, kun je uitgaan van het gemiddelde aantal werkdagen per maand. Je kunt een inhouding opvoeren van 21,67 dagen (= 260/12). Deze inhouding kun je periodiek aan laten staan voor de periode dat de medewerker langdurig ziek blijft. Je dient de berekening ook te maken wanneer je volgens (CAO) afspraak het eerste half jaar 10% mag inhouden op het salaris en het tweede half jaar 20%. Je kunt deze afspraken allemaal periodiek doorvoeren met de juiste einddatums. 


  • Related Articles

  • Op welke manier kan ik salaris inhouden bij ziekte van een werknemer?

   Wanneer je in de contractafspraken van de medewerker hebt staan dat je bij ziekte minder betaalt, mag er salaris worden ingehouden. Andere opties zijn om deze ziektedagen in te houden van het verlof, ATV of plus-uren. Dit is per organisatie en per ...
  • Hoe kan ik reiskosten salderen?

   Het kan zo zijn dat jouw organisatie het woon-werkverkeer van medewerkers vergoedt tot X aantal kilometers per enkele reis, en voor andere zakelijke kilometers een hoger bedrag vergoed dan de fiscaal vrijgestelde €0,21 per kilometer. Hierdoor worden ...
  • Hoe kan ik het plus/min saldo corrigeren?

   Werk jij met plus/min uren omdat je een jaarurennorm hebt afgesproken met de medewerker? Dan is er grote kans dat er aan het einde van het kalenderjaar de plus/min uren verrekend moeten worden. In deze helpfile zullen we je uitleggen hoe je makkelijk ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Hoe kan ik het totaal aantal fte van de organisatie berekenen?

   De accountant of verzekeraar kan je vragen om het 'totaal' of 'aantal' fte van de organisatie of het bedrijf. Deze gegevens kun je gemakkelijk uit Humanwave halen. In Humanwave zijn er 2 rapporten die je kunt gebruiken om het totaal FTE van de ...