Ontslag | Wanneer mag ik een medewerker ontslaan?

Ontslag | Wanneer mag je een medewerker ontslaan?

Weet jij wanneer je een medewerker mag ontslaan? Als werkgever dien je je te houden aan het ontslagrecht.  Er moet een redelijke grond zijn voor het ontslag. Wanneer er reden is tot ontslag, zijn er vier verschillende routes die je kunt belopen. In deze helpfile hebben wij ze voor je op een rij gezet. 

1. Ontslag op staande voet.
Dit is een snelle route maar mag alleen bij dringende redenen zoals diefstal, fraude, dronkenschap, liegen, mishandeling, of het in gevaar brengen van collega’s.

2. Via de kantonrechter
De gang naar de kantonrechter wordt genomen als sprake is van aan-de-medewerker-gerelateerde redenen. Dit gaat om een van de volgende ontslaggronden:
 1. Veelvuldig ziekteverzuim met ernstig nadeel voor een bedrijf;
 2. Onvoldoende of disfunctioneren van de medewerker;
 3. Verwijtbaar handelen of nalaten door de medewerker;
 4. Werkweigering;
 5. Een verstoorde arbeidsverhouding. Hierbij moet je (schriftelijk) kunnen onderbouwen dat je er als werkgever alles aan gedaan hebt om deze redenen weg te nemen.
 6. Andere dan de hierboven genoemde omstandigheden waardoor de arbeidsovereenkomst niet kan doorlopen, bijvoorbeeld gevangenisstraf. 
 7. Cumulatiegrond: een combinatie van de hierboven genoemde ontslaggronden.
Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 is er een nieuwe ontslaggrond ingevoerd: de zogenoemde cumulatiegrond. In deze situatie zijn er meerdere redenen voor ontslag (zoals hierboven staan genoemd) maar deze zijn zichzelf onvoldoende redenen tot ontslag. De combinatie van deze redenen bied dan voldoende grond voor ontslag (bron). 

Voorbeeld: 
De werkgever wil een werknemer ontslaan wegens disfunctioneren maar er is geen compleet dossier opgebouwd en kan het niet voldoende disfunctioneren aantonen. Inmiddels is de arbeidsverhouding verstoord geraakt. Beide omstandigheden bieden afzonderlijk misschien onvoldoende grond voor ontslag, maar in combinatie wel. 

Wanneer je deze route beloopt zal de kantonrecht de arbeidsovereenkomst ontbinden en de hoogte van de ontslag- of transitievergoeding bepalen. 

3. Een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen
Deze weg wordt genomen als er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld als de medewerker langer dan twee jaar ziek is, of bedrijfseconomische redenen. Bij bedrijfseconomische redenen gaat het om:
 1. Er is werkvermindering;
 2. Er zijn organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering;
 3. (Gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging; 
 4. Een bedrijfsverhuizing;
 5. Een slechte of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf;
 6. het vervallen van een loonkostensubsidie.
Let op: je moet richting het UWV (schriftelijk) kunnen onderbouwen dat je er alles aan hebt gedaan om deze mensen te herplaatsen.

4. Met wederzijds goedvinden
In overleg tussen de werkgever en werknemer kan er besloten worden de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Samen maak je afspraken en met een vaststellingsovereenkomst (VSO) wordt de samenwerking beëindigd. Een onderdeel van de VSO is de ontslagvergoeding. 

Bekijk hier deze ontslagroute in Humanwave: Offboarden | Ontslag met wederzijds goedvinden

Om rekening mee te houden
Bij de routes langs het UWV en de kantonrechter zijn de uitkomsten onzeker. Het UWV of de kantonrechter kan bijvoorbeeld vinden dat je de reden niet goed genoeg kan onderbouwen en het verzoek afwijzen. Daarnaast is er het risico dat de medewerker naast de transitievergoeding een billijke vergoeding ontvangt. Ook moet je rekening houden met juridische kosten.
Als er 20 of meer personen binnen 3 maanden ontslagen worden spreek je van collectief ontslag. In dit geval geldt de Wet melding collectief ontslag.

Online Ontslagtool
Welke route je ook kiest, er zijn vrijwel altijd kosten aan verbonden. Kosten die je liever tot het minimum wil beperken. Humanwave wil je graag helpen om het ontslag zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarom hebben wij alles rondom ontslag op 1 plek voor je bij elkaar gebracht en hebben voor jou een ‘Online Ontslagtool’ ontwikkeld. Hiermee kun je direct berekenen hoe hoog de transitievergoeding is voor de medewerker waar je afscheid van neemt. Zo weet je precies waar je aan toe bent en wordt je niet geconfronteerd met onvoorziene kosten.

Lees verder over ontslag
 1. Ontslag | Wat komt er bij kijken en wat kost het je?
 2. Ontslag | 5 tips om te besparen op ontslagkosten
 3. Hoe hoog is de transitievergoeding?

  • Related Articles

  • Ontslag | Wat komt er bij kijken en wat kost het je?

   Wanneer je besluit om met een medewerker niet verder te gaan, zijn er voor een correcte beëindiging en afronding van de samenwerking een aantal zaken van belang waar je rekening mee moet houden. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om direct advies in te ...
  • Offboarden | Medewerker neemt ontslag

   Aankondiging De medewerker komt met het nieuws dat hij of zij iets anders heeft gevonden, en stopt bij jullie organisatie. Het offboarden wordt ingang gezet. Er wordt een exitgesprek ingepland, om alles goed te laten afronden, en wanneer het tijd is, ...
  • Offboarden | Ontslag met wederzijds goedvinden

   Deze helpfile is gebaseerd op ontslag met wederzijds goedvinden. Dat wil zeggen ontslag waarbij een tijdelijk contract wordt ontboden, of een vast contract wordt ontboden, en de werkgever en werknemer samen in onderhandeling gaan over de ...
  • Wanneer moet een medewerker een vast contract (onbepaalde tijd) krijgen?

   Een medewerker met een tijdelijk contract heeft recht op een vast contract in de volgende gevallen: Opeenvolgende tijdelijke contracten worden automatisch een vast contract als bij de termijn van de opvolgende contracten de 3 jaar wordt overschreden. ...
  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen.  Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...